IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Variaties in bioconcentraties van organische micro verontreinigers in mariene systemen

Engelstalige titel: Bioconcentration of organic micropollutants in marine ecosystems
Referentie nr.: P101/2952210330
Periode: 1995

Thesaurustermen: Kustwateren; Mariene biologie; Polluenten
Geografische termen: ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]; ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), meer
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Aquacultuur en Artemia Reference Center (ARC), meer
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), meer

Abstract
Daarom wordt voorgesteld om in een nieuwe studie: - de associatie tussen organische micro verontreinigers en lipideklassen van marien biologisch materiaal uit te breiden naar ander organische micro polluenten: organochloor pesticiden en polyaromatischekoolwaterstoffen. De studie zal toelaten om de geldigheid van de physicochemische partitie na te gaan op een bredere groep van componenten met andere physicochemische eigenschappen (bredere gradient in Kow). Deze studie zal eveneens, ten minste voor de polyaromatische koolwaterstoffen, rekening moeten houden met metabolizatieprocessen. Andere studies hebben belangrijke regionale en seizoenale verschillen in bioconcentratiefactoren (onafhankelijk van lokale inputs) waargenomen (Delbeke et. al., 1990; Swackhamer and Skoglund, 1993; Bergen et. al., 1993). Het effect van omgevingsfactoren, met name de hoeveelheid partikulair en opgelost organisch materiaal, op de bioconcentratiefactoren (van organische polluenten) werd bovendien recent aangetoond in labo- en veld studies (Di Toro et. al., 1985 and 1991; Richer et. al., 1992, Delbeke et. al.,1994b). Daarom zal eveneens getracht worden om de relatie tussen de hoeveelheden organisch materiaal in de watermassa en de bioconcentratiefactoren waargenomen voor de biologische compartimenten te kwantifieren. Deze studie zal seizoenale en regionale variaties aan de Belgische kustzone in beschouwing nemen. De studie kan bijdragen tot betere normalizatie en monitoring procedures voor organische polluenten in aquatische systemen. De studie zal eveneens bijdragen tot de modelizatie van organische micro verontreinigers in aquatische systemen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten