IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Kwaliteitstoestand en stofstromen van de Noordzee. (Plan vr wet. ondersteuning v.e. beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling-Programma duurzaam beheer van de Noordzee)
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&cod=mn/dd2/001

Engelstalige titel: Quality status and terrestrial inputs for the North Sea
Overkoepelend project: Research action SPSD-I: Sustainable management of the North Sea, meer
Referentie nr.: MN/DD2/001
Periode: November 1998 tot April 2001
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Kustwateren; Vervuiling
Geografische termen: ANE, Noordzee [Marine Regions]; ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
  • Universiteit Antwerpen; Centrum voor Micro- en Sporenanalyse (MITAC), meer
  • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (LoCGE), meer
  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
Het eerste en hoofdobjectief van dit project is het opstellen en de redactie van het 4de Hoofdstuk va het volgende "Quality Status Report -1999". De historiek van de QSR's gaat terug naar de eerste internationale Conferentie over de bescherming van de Noordzee in 1984. Daar werd de nood geuit om tot een globale visie te komen vn ade door menselijke activiteiten veroorzaakte aantastingsgraad va de Noordzee. Het QSR van 1987 dat in antwoord op deze nood werd opgesteld, identificeerde tekortkomingen in wetenschappelijke kennis. Deze tekortkomingen werden behandeld tijdens de tweede Noordzee Conferentie in 1987. de Conferentie vroeg ICES en OSPARCOM om een speciale groep op te richten bekend als de "North Sea Task Force" (NSTF), die de volgende opdracht meekreeg: "Werk uitvoeren dat zal leiden, in een redelijke tijdsschaal, tot een samenhangende en begrijpbare verklaring van circumatiepatronen, toevoer en dispersie van polluenten, ekologische kenmerken en effecten va menselijke activitetien in de Noordzee". De variabiliteit in fysische kenmerken en processen heeft een grote invloed op chemische en biologische kenmerken en processen, en creëert een waas van onzekerheid op bepalingen van de impact van menselijke invloeden op de natuurlijke kenmerken en processen in de Noordzee. Bovendien lag in het verleden de accuraathed en betrouwbaarheid van analytische resultaten neit erg hoog. Als gevolg daarvan nam de bewustwording voor eenkwaliteitscontrole va milieuanalyses sterk toe, zoals kan geïllustreerd worden door de multiplicatie van "quality assurance" (QA) richtlijnen standaarden en accrediatie systemen. Vele databases vandaag accepteren alleen zulke "quality assured" data. Het voorliggende onderzoeksproject beoogt echter eveneens een speurtocht naar bijkomende data die in de verschillende oeverstaten werden geproduceerd. Deze latste informatie zal aan een QA-evaluatie worden onderworpen, rekening houdend met accuraatheid en precisie. De aandacht zal gaan naar metalen en organische polluenten (metalen, organometalen, persistente organische polluenten, polycyclische aromatische koolwaterstoffen), Petroleum koolwaterstoffen, Nutrienten (anorganische en organische opgeloste stikstof en fosfor alsook anorganische opgeloste silicium) en eutrophicatie en radioactiviteit. Spatiale en temporale distributies van deze chemische verbindingen in zeewater, atmosfeer, sedimetnen en biota alsook hun toevoer fluxen naar het mariene milieu zullen aangepakt worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten