IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ecosystem Models as Support to Eutrophication Management in the North Atlantic Ocean
www2.mumm.ac.be/emosem/

Acroniem: EMoSEM
Periode: 2013 tot 2014
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (8)  Top 
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), meer, partner
 • Université Libre de Bruxelles; École Interfacultaire de Bioingénieurs; Laboratoire d'Écologie des Systèmes Aquatiques (ESA), meer, partner
 • Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer; Département Dynamiques de l'Environnement Côtier (DYNECO), meer, partner
 • Institute of Marine Research (IMAR), meer, partner
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier
 • French National Research Agency (ANR), meer, financier
 • Deltares, meer
 • Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), meer

Abstract
Doel van dit project is om modellen te ontwikkelen die de overgang rivier-oceaan in het noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan beschrijven.

Hiermee willen we:

 • innovatieve ecologische indicatoren voorstellen die verantwoordelijk zijn voor schadelijke algenbloei en hiermee de huidige staat van eutrofiëring in verschillende kustzones beoordelen;
 • de Good Environmental Status (GES) doelen inschatten;
 • de schade door eutrofiëring in specifieke mariene gebieden koppelen aan menselijke input en de bronnen in de waterlopen opsporen;
 • de realistische impact van nutriënt-reducerende scenario’s op eutrofiëring op zee testen (landbouwpraktijken, afvalwaterbehandeling…) en hun efficiëntie schatten door ze met de GES-doelen te vergelijken.

Het ultieme doel is om beleidsmakers te helpen om goede maatregelen te nemen, zodat de menselijke nutriënten-input vermindert en de eutrofiëring op zee ook.

EMoSEM wordt gefinancierd door het Franse onderzoeksagentschap ANR en ons Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO in het kader van het Europese programma EU-FP7 ERA-NET Seas-era. Dit 2 jaar durende project zal het wetenschappelijk onderzoek op Europees niveau versterken om de Kaderrichtlijn Mariene Strategie te volgen. Het consortium bestaat uit 5 betaalde partners en 3 andere partners uit Europese landen die rond het noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan, het Kanaal en de Noordzee liggen (België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Portugal en UK).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten