IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Flanders Electicity from the Sea

Acroniem: FlanSea
 Instituten 

Instituten (6)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), meer, partner
  • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, meer, partner
  • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Elektrische Eneregie, Systemen en Automatisering; Onderzoeksgroep Elektrische energie laboratorium (EELAB), meer, partner
  • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Department of Materials Science & Engineering; Mechanics of Materials and Structures (MMS), meer, partner
  • Port of Oostende, meer, partner
  • Dredging, Environmental & Marine Engineering NV; D.E.M.E. Blue Energy (DBE), meer, partner

Abstract
De basisdoelstelling is hernieuwbare energie te winnen en elektriciteit te produceren tegen een marktconforme prijs. De eerste doelstelling is de kostprijs op hetzelfde niveau te brengen als andere offshore energie zoals offshore wind. De toestellen moeten dus op efficiënte wijze energie van de golven “opvangen” en omzetten in elektriciteit.

Bij de ontwikkeling van de golfenergieconvertoren hebben de ontwerpers en ontwikkelaars zich vooral gericht op zones in de zee met grote golven, dus met veel golfenergie. In deze regio’s treden echter ook vaak agressieve stormen op. Deze stormgolven oefenen een grote kracht uit op de golfenergieconvertoren waardoor er hoge eisen worden gesteld aan de structurele sterkte. De ‘overleefbaarheid’ (Eng: survivability) is eigenlijk even belangrijk als de efficiëntie.

Het toestel ontwikkelen, bouwen, verankeren, zodat het zware stormen onbeschadigd kan overleven, heeft niet alleen een sterke impact op de kostprijs; het moet ook nog technisch mogelijk zijn!

Ervaringen met meerdere falingen van grote convertoren in ruwe zee zetten aan tot voorzichtigheid. FlanSea richt zich op de meer gematigde golfklimaat, met als voorbeelden het zuidelijk deel van de Noordzee.

Het ultieme einddoel is uiteindelijk het ontwikkelen en produceren van robuuste en effciënte golfenergieconvertoren voor een gematigd golfklimaat, die in massaproductie kostcompetitief zijn met andere hernieuwbare energiebronnen zoals offshore windenergie.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten