IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

An information and communication technologies ICT-based course in Earth observation with emphasis on imaging spectroscopy and including hands-on applications
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=OA/17

Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Referentie nr.: OA/17
Acroniem: Hyperteach
Periode: December 2003 tot December 2006
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (5)  Top 
  • Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA), meer, partner
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (IRScNB/KBIN), meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), meer, partner
  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Landbeheer en -economie; Afdeling Bos, natuur en landschap, meer

Abstract
Beeldvormende Spectroscopie is een geavanceerde teledetectietechniek die aan belang wint, niet enkel in een internationale context, maar ook in België. Met de constructie van het Airborne Prism Experiment APEX instrument, een Belgisch-Zwitserse beeldvormende sensor in ontwikkeling voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en gefinancierd door de Belgisch-Zwitserse PRODEX programma’s heeft België zijn interesse in deze geavanceerde techniek uitgesproken. Met de in dit project beoogde cursus omtrent Beeldvormende Spectroscopie met de nadruk op ‘hands-on’ applicaties wensen we de Belgische gebruikersgemeenschap van Beeldvormende Spectroscopie data te ondersteunen en uit te breiden en de data kwaliteit en de uittwisselbaarheid van data te bevorderen. Het consortium is samengesteld uit (i) het expertisecentrum Teledetectie en Aardobservatie Processen (Vito), (ii) het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschap (KBIN), (iii) het Koninklijk Museum Midden-Afrika (KMMA) en (iv) de Spatial Applications Division Group (KULeuven). Vito brengt zijn expertise in mbt acquisitie, correctie en verwerking van beelden en zijn thematische kennis mbt milieu- en vegetatiemonitoring (biodiversiteit). KMMA brengt zijn expertise in wat betreft verwerking en interpretatie van Beeldvormende Spectroscopie data voor geologische toepassingen waar KBIN zijn ervaring inbrengt op het vlak van verwerking en interpretatie van beeldvormende spectroscopie data voor aquatische toepassingen. De KULeuven brengt zijn pedagogische kennis in wat betreft het onderrichten van Teledetectie cursussen. Het project OA/OO/017 houdt het het onderzoek in ter voorbereiding van het project SR/XX/806 dat meer op valorisatie gericht is. Het globale project is verdeeld in 5 werkpakketten:

Werkpakket 1 (OA/OO/017) behelst een vergelijking van data correctie en data analyse technieken,
werkpakket 2 en 3 (OA/OO/017) en SR/XX/806) het neerschrijven van het cursusmateriaal,
werkpakket 4 de productie van het cursusmateriaal (SR/XX/806) en
werkpakket 5 (SR/XX/806) het organiseren van een testcursus. De cursus zal geïntegreerd worden in de ‘General Earth Observation and SPOT vegetation’ cursus (KULeuven) die modulair opgevat werd zodanig dat de hier beschreven module en eventueel toekomstige modules, wanneer nieuwe sensoren zoals APEX beschibaar zijn, kunnen toegevoegd worden. De gebruikers zullen afhankelijk van hun interesses en voorkennis een verschillend opleidingspad kunnen selecteren.

Beschrijving van het project

Doelstellingen

Introductie en ondersteuning van Belgische en Europese wetenschappers en beleidsmensen in de nieuwe techniek van Beeldvormende Spectroscopie en de beeldvormende sensor APEX in het bijzonder.
Uitbreiding van de gebruikersgemeenschap van Beeldvormende Spectroscopie data en de beelvormende sensor APEX in het bijzonder.
Harmonisatie van de beeldverwerkingstechnieken, analyses en de producten wat de uitwisselbaarheid tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en de data kwaliteit moet bevorderen.

Verwachte resultaten

De beoogde producten zijn een tekstboek, CD en website over Beeldvormende Spectroscopie. De CD bevat een tekstboek, beeldmateriaal en ‘hands-on’ praktijkoefeningen. De website kondigt de cursus aan en zal dienst doen als helpdesk en virtuele ontmoetingsplaats voor gebruikers van Beeldvormende Spectroscopie data. De cursus wordt modulair opgevat en zal geïntegreerd worden in de ‘General Earth Observation and SPOT vegetation’ cursus en zal onderricht worden ter voorbereiding van de Beeldvormende Spectroscopie campagnes en ondersteuning van de gebruikersgemeenschap betreffende beeldverwerking en analyse.

De verwachte resultaten zijn:

  • uitbreiding van de gebruikersgemeenschap van Beeldvormende spectroscopie en de beeldvormende sensor APEX in het bijzonder
  • harmonisatie van het beeldmateriaal wat de uitwisselbaarheid van data tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en de data kwaliteit moet bevorderen met als resultaat een betere ondersteuning van de beleidsorganen als eindgebruiker van de Beeldvormende Spectroscopie data

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten