IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Neeltjte Jans Buitenslufter

Overkoepelend project: Uitvoeringsprogramma 'Herstel en Inrichting Rijkswateren' (H&I), meer
Periode: 1985 tot 1992
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Flora; Hoogwatervoorspelling; Plantendek
Geografische term: ANE, Nederland, Oosterschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (5)  Top 
  • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, meer, coördinator
  • Stichting het Zeeuwse Landschap, meer, coördinator
  • Provincie Zeeland, meer, partner
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer, partner
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Dienstkring Deltakust, meer, partner

Abstract
DOELSTELLING
Dynamisch kustbeheer; overgangszones zout-zoet creëren.

MAATREGELEN
- Uitschuiven van sluftervlakte tot een niveau van 2.1 m +N.A.P.
- Herprofilering van zanddepot tot duinen
- Aanleg sluftergeul op natte strand tot geultje in de Voordelta
- Aanplant Helm en Duindoorn

RESULTATEN
- Overstromingsfrequentie: 4 - 8´ per jaar (NM & HZL 1997).
- Flora: soortenlijst hogere planten (NM & HZL 1997); overige gegevens niet in uitgewerkte vorm beschikbaar. De genoemde soortenlijst is niet uitgesplitst per deelgebied op Neeltje Jans.
- Vegetatie: De slufter is grotendeels onbegroeid, langs de randen een soort vloedmerk-vegetatie met soorten als Zeeraket en Stekend loogkruid (NM & HZL 1997).

EVALUATIE
- Er is sprake van verzanding van de slufter en sluftermond, waardoor sprake is van een afname van de overstromingsfrequentie met zeewater. Men kan zich afvragen in hoeverre een slufter niet een karateristieke landvorm is van een dynamische kustlijn. Hier is aan de buitenzijde van de Oosterscheldedam geen sprake van. De slufter lijkt eveneens een klein gebied voor een hoge dynamiek.

- De slufter vervult geen functie van broedterrein voor de doelsoorten onder de kustbroedvogels (kleine plevieren of sterns; zie NM & HZL 1997; pers. meded. P.L. Meininger).

CONCLUSIE
De doelstelling van de aanleg van de slufter is niet gerealiseerd

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten