IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan

Engelstalige titel: Systematics, ecology and biogeography of marine organisms in the Indian Ocean. II
Referentie nr.: G200992N
Periode: Januari 1994 tot December 1995
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Algen; Kustwateren; Mangroves; Meiofauna; Nutriënten; Organisch materiaal; Parasieten
Taxonomische term: Platyhelminthes [WoRMS]
Geografische term: ISW, Kenya [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (7)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Fycologie, meer, partner
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Nematologie, meer, partner
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer, partner
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), meer, partner
  • Universiteit Hasselt; Centre for Environmental Sciences; Onderzoeksgroep Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie (CMKDK), meer, coördinator
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), meer, financier

Abstract
*Ollevier:
Uit tal van recente studies is gebleken dat parasieten een belangrijke component vormen in mariene en estuariene ecoystemen. De kennis van niet-humane tropische parasieten is gering. Het onderzoek zal zich in eerste instantie beperken tot de partiele inventarisatie van visparasieten van de Kenyaanse kust. Een studie naar de populatie dynamica van frequent voorkomende mariene visparasieten zal uitgevoerd worden met speciale aandacht voor helminten.

*Polk:
Het belang van kustgebieden als input van organische materie naar de open oceanen is nog steeds een sterk controversieel probleem. Vooral het belang van -nieuwe- tegenover -gerecycleerde- productie is nog ongekend in de kustgebieden. Nutrienten- toevoer van rivieren, atmosferische input, upwelling, interstitieel water en recyclage binnen het milieu moeten gekwantificeerd worden om het belang voor de oceanische systemen in te vullen. De opslagcapaciteit van de oceanen, en de wisselwerking tussen de kustgebieden en de open zee wordt interntioneel beschouwd als een belangrijke informatie voor de globale budgetten op wereldniveau. (zie programma's zoals Joint Global Ocean Flux Systems, Internationel Geosphere Ciosphere Programme, Global Change,...). De Oost-Afrikaanse kust is zeer goed geschikt om deze problemen te bestuderen. Wat Kenia zelf betreft, is er een zeer smalle continentale shelf aanwezig, zijn er belangrijke, discontinue mangrovegebieden, waarvan de bijdrage als nutrienteninput voor open zeesystemen ongekend zijn. Verder is er een belangrijke zoetwaterinput via twee grote estuaria (Sabaki, Tana). De seizoenaliteit van de moessonregens is mede oorzaak van de zeer diverse ecosystemen die we langs die Oost-Afrikaanse kust kennen.

*Schockaert:
Onderzoek van mangrovegebieden vormt een belangrijk element in het project : vegetatie, bestuivingsmechanismen, detritusaanzetting, meiobenthos. Een tweede belangrijke component is systematisch onderzoek op wieren, diverse parasieten en meiofauna taxa. De LUC-groep houdt zich in hoofdzaak bezig met de studie van vrijlevende en symbiothische Plathelminthes.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten