IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Integral Coastal Conservation Initiative (LIFE-NATURE project)
cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=2750106&pid=0&q=5D4A054974C65BC6EDA14C8957270875&type=adv

Periode: Januari 1997 tot December 2000
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie | Project 

Instituten (5)  Top | Publicatie | Project 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Oostende (BMM), meer
 • World Wide Fund for Nature; WWF - Belgium (WWF), meer
 • Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR), meer
 • European Commission; Interreg III, meer, financier

Deelproject  Top | Instituten | Publicatie 
 • Herstelactie voor de duinen van de fossiele riviermonding van de Ijzer, meer

Abstract
Deeltaken:
Voorbereiding van beheersplannen en andere voorbereidende acties<

 1. Beheersplanning voor strand, duin, slik, schor en duinzoom
 2. Toekomstig beheer voor mariene gebieden
 3. Beheersplanning voor terrestrische en mariene gebieden

Terreinverwerving

Niet-terugkerend biotoopbeheer

 1. Natuurherstel Ijzermonding
 2. Ontginning van struweel en exoten aanplantingen in de duinen
 3. Uitgraven van poelen en plaggen

Terugkerend biotoopbeheer

 1. Extensieve begrazing
 2. Maaibeheer
 3. Inschatting van menselijke activiteiten op zee

Publicatie  Top | Instituten | Project 
 • (2006). FEYDRA: life - nature programme 2002-2006 LIFE02 NAT/B/8591. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Natuur, Cel Kustzonebeheer: Brugge. 8 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Project