IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

De Charleroy, Daniel
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Aquatisch Beheer, meer
  Contact op het instituut:
  Dwersbos 28
  1630 Linkebeek
  Tel.: +32 (0)2 362 58 22
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 
 • Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, meer
 • Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • Onderzoek Kroeskarper in het Vlaamse Gewest, meer
 • Onderzoek populatiegenetica van serpeling en kleine modderkruiper, meer
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, meer
 • Visstandsonderzoek en onderzoek naar vismigratie doorheen sluizen op het kanaal Brussel-Charleroi en het kanaal Brussel-Rupel, meer
 • Databank vismigratieknelpunten, meer
 • Effect van temperatuur op de incubatie van Franse kwabaal -eitjes, meer
 • Fish migration data from the canal to Charleroi and the seacanal Brussels-Scheldt, meer
A1 publicaties (10) [show]
Boek [show]
Boek hoofdstukken (3) [show]
Rapporten (4) [show]
Overige publicatie [show]