IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Vanlierde, Elin
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
  • Universiteit Gent; Vakgroep Geologie, meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
  • 10 jarig overzicht, meer
  • Modernisering HIC meetnet, meer
  • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
  • Slibbalans Zeeschelde, meer
  • Validatie debieten en peilhoogtes, meer
  • Validatie sediment en fysische parameters, meer
  • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
A1 publicaties (3) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (3) [show]
Boek hoofdstukken (5) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (22) [show]
Overige publicatie [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor [show]