IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Vandenberghe, Noël [ gepensioneerd ]
Emeritaat vanaf 1 oktober 2013 
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Historische Geologie, meer
 • Functie: Afdelingshoofd
  Contact op het instituut:
  Celestijnenlaan 200E, bus 2408
  3001 Heverlee
  Belgium
  Tel.: +32-(0)16-32 64 38
  Fax: +32-(0)16-32 64 01
  E-mail:
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Geologie, meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • De Greenhouse-Icehouse transitie: het registreren van midden tot laat Eo cene (50-35 Ma) globale extreme klimaatsveranderingen aan de hand van dinoflagellaten en stabiele isotopen analyses, meer
 • Inventarisatie en lokalisatie van oude dijkdoorbraken onder moderne dijk en in het Scheldebekken. Onderzoek in Kruibeke in het kader van het uitw erken van een efficiënte werkwijze, geofysische technieken en digitale modellen, meer
 • Kleimineralogie als natuurlijke herkomst indicator van recent slib op de bodem en in suspensie in de Belgische Noordzee, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Modellen voor een integraal waterbeheer: beleidsinstrumenten voor een optimale waterkwantiteit en -kwaliteit, meer
 • Slib: oorsprong, karakterisatie en menselijke activiteiten, meer
 • Stratigrafische analyse van het Priaboniaan-Rupeliaan, Eo-Oligoceen transitie, in Noord-België als basis voor correlatie met de klassieke mariene sedimentatiebekkens uit het Noordelijk Halfrond, meer
A1 publicaties (19) [show]
Peer reviewed publicaties (5) [show]
Boeken (5) [show]
Boek hoofdstukken (5) [show]
Rapporten (3) [show]
Overige publicatie [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (9) [show]