IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Herrier, Jean-Louis
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos; Afdeling West-Vlaanderen; Cel Beheer; Regio Kust, meer
  • Functie: Regiobeheerder regio Kust
  • Overlegplatform Spuikom, meer
  • Beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat 'Het Schipgat, De Doornpanne en De Hoge Blekker', in het kader van een gebiedsvisie voor het gelijknamig strand- en duincomplex te Koksijde, meer
  • Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 1, meer
  • De Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, omvat het systematisch karteren van de vegetatie en regelmatig inventariseren van doel- en parametersoorten voor het natuurbeheer, meer
  • Geomorfodynamiek in het Ter Yde - duinencomplex, meer
  • Herinrichting en uitbreiding van het Zwin, meer
  • Herstelactie voor de duinen van de fossiele riviermonding van de Ijzer, meer
  • Organisation of symposium Dunes and Estuaries, meer
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (6) [show]
Boek hoofdstukken (19) [show]
Thesissen (2) [show]
Rapporten (10) [show]
Overige publicaties (8) [show]