IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. De Pauw, Niels [ gepensioneerd ]
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (AECO), meer
  Functie: Hoogleraar
 • Koppeling en integratie van ecologische modellen in beslissingsondersteunende systemen voor het beheer van biologische gemeenschappen in rivieren, meer
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'bentische ongewervelde fauna' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', meer
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen, meer
 • Ontwikkeling van neurale netwerk modellen voor de voorspelling van macro-invertebratengemeenschappen voor toepassing in rivierbeheer, meer
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren, meer
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen voor de optimalisatie van voorspellingsmodellen van macro-invertebraten in rivieren, meer
 • Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, meer
 • Quantitative determination of bacteria by the membrane-filtration method in the Sluice Dock in 1966, meer
 • Study on plankton at the port of Ostend in 1965, meer
A1 publicaties (18) [show]
Peer reviewed publicaties (5) [show]
Boeken (12) [show]
Boek hoofdstukken (21) [show]
Abstract [show]
Rapporten (8) [show]
Overige publicaties (21) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor [show]