IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Anselin, Anny
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, meer
  Functie: Populatie- en verspreidingsecologie
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 07
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 
 • Beheersproblematiekmet betrekking tot verwilderde en exotische watervogels, meer
 • Kosten monitoring natuurwaarden 2000, meer
 • Monitoring van Bijzondere Broedvogels in Vlaanderen, meer
 • Monitoring van watervogels in het Natura 2000 netwerk en in de Ramsargebieden, meer
 • Onderzoek naar broedsucces, overleving en habitatvereisten van broedvogelsoorten in Vlaanderen: trendverklaring Common Bird Census, meer
 • Opstellen van een broedvogelatlas voor Vlaanderen, meer
 • Ruimtelijke spreiding van soortendiversiteit bij hogere planten, libellen, dagvlinders, vogels en amfibieën en reptielen in Vlaanderen, meer
 • Strategisch project monitoring en inventarisatie, meer
 • Vlaamse Ornithologische studiedag 2004, meer
 • ME-2f. Wintertellingen Canadese Ganzen langs de Zeeschelde, België, meer
 • ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium, meer
 • Bird tracking - GPS tracking of Western Marsh Harriers breeding in Groningen, meer
 • Bird tracking - GPS tracking of Western Marsh Harriers breeding near the Belgium-Netherlands border, meer
 • Broedvogelatlas 2000-2002, meer
 • Broedvogels - Atlas of the breeding birds in Flanders 2000-2002, meer
A1 publicaties (2) [show]
Peer reviewed publicaties (14) [show]
Boeken (8) [show]
Boek hoofdstukken (3) [show]
Abstract [show]
Rapporten (17) [show]
Overige publicaties (17) [show]