IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dhr. Keppers, Chris
    International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
    Functie: Projectingenieur
  • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, meer
  • Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's, meer
  • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank : hydrodynamische randvoorwaarden, werkbaarheid, dimensionering erosie-bescherming (met o.a. inschatten morfologische evolutie van de Thorntonbank), uitvoeringsmethodes, bepalen ingravingsdiepte van de kabel naar land, uitwerken van meetcampagnes, meer
  • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende, meer
  • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, meer
  • Uitwerken van een mathematisch model en natuurontwikkelingsplannen voor de Hemmepolder te Nieuwpoort (Lombardsijde), met aandacht voor zeewering en waterbeheer, meer
Rapporten (2) [show]