IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (UGent-AMRP)
www.planning.ugent.be

Engelse naam: Center for Mobility and Spatial Planning
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek (UGent), meer

Adres:
Sint-Pietersnieuwstraat 41 Blok2 (Technicum)
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-331 32 51
Fax: +32-(0)9-331 32 69
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (10)  Top | Publicaties | Projecten 

Abstract:
De afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) werd opgericht in 1990 en is ontstaan uit het Seminarie voor Survey en Ruimtelijke Planning (1972-1990). Het wetenschappelijk onderzoek situeert zich binnen de domeinen van ruimtelijke economie en ruimtelijk management, ruimtelijke planning en ruimtelijk ontwerp, duurzame mobiliteit, integraal waterbeheer en ruimtelijk milieubeheer. Binnen dit kader participeert AMRP in diverse nationale en Europese projecten en werkt de groep intensief samen met diverse Belgische en Nederlandse instituten en studiebureaus.

Het marien wetenschappelijk onderzoek van deze afdeling wordt uitgevoerd in het kader van de volgende projecten:
- CcASPAR: veranderingen in ruimtelijke structuren ten gevolge van klimaatverandering;
- Climate Proof Areas (CPA): hoe om te gaan met klimaatveranderingen;
- CLIMAR: evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten;
- WaterCap: adaptatie aan klimaatverandering en de effecten ervan op de hydrologische cyclus.

In de toekomst zal de groep verder het ontwerpend ruimtelijk onderzoek meenemen in toekomstscenario’s als commercieel middel om de betrokken actoren te engageren in een positief marien/maritiem verhaal.

Publicaties (10)  Top | Personen | Projecten 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Zhang, F.; Crespo, A.; Altomare, C.; Dominguez, J.; Marzeddu, A.; Shang, S.; Gomez-Gesteira, M. (2018). DualSPHysics: a numerical tool to simulate real breakwaters. J. Hydrodynam. (Print) 30(1): 95-105. https://hdl.handle.net/10.1007/s42241-018-0010-0, meer
 • Peer reviewed article Boelens, L. (2014). Delta governance: The DNA of a specific kind of urbanization. Built Environ. 40(2): 169-183, meer
 • Peer reviewed article Van den Berghe, K.; De Sutter, R. (2014). The governance dilemma in the Flanders coastal region between integrated water managers and spatial planners. Water Int. 39(6): 858-871. https://dx.doi.org/10.1080/02508060.2014.954663, meer
 • van den Berghe, K.; Willems, J. (2017). Leren de waarheid te definiëren: besluitvorming ontleed rondom havenontwikkeling in het Schelde-estuarium, in: Weeda, V. Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk. Lang zullen we leren. Paper bijdragen 2017. pp. 1-15, meer
 • Allaert, G. (2015). Contouren van havenplanologie: state of the art in Vlaanderen, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 379-387, meer
 • Van den Berghe, K. (2015). The economic port city interface of Ghent, Belgium, in: Ryser, J. (Ed.) Proceedings of the 51st ISOCARP Congress, Rotterdam, Netherlands, 19-23 October 2015. Cities Save the World. Let´s Reinvent Planning. pp. 1-12, meer
 • Allaert, G. (2012). Ruimtelijke economie in de havens: vechten tegen de bierkaai?, in: Gonsaeles, G. et al. (Ed.) Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. pp. 93-103, meer
 • De Waegemaeker, J.; Verhoestraete, D.; Lierman, S.; Allaert, G. (2012). Climate responsive research by design – the opportunities of the ‘Vlakte van de Raan’ within the coastal area of Flanders, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 79-83, meer
 • Lierman, S.; De Waegemaeker, J.; Allaert, G. (2012). Climate responsive spatial research by design – a case study analysis on the coastal area of Flanders, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 94-97, meer
 • De Sutter, R. (2011). Integrated assessment of spatial climate change impacts in Flanders - mirrored to the Dutch experiences = Integratierapport over ruimtelijke effecten van klimaatverandering in Vlaanderen, met een toets vanuit de Nederlandse ervaringen. Climate Change and Changes in Spatial Structures (CcASPAR): Gent. 109 pp., meer

Projecten (3)  Top | Personen | Publicaties 
 • CcASPAR: Climate change and changes in spatial structures research project, meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
 • WATERCAP: A cluster Project on Water management in a changing Climate, Adaptation to new conditions, and Promotion of new strategies, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten