IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Centrum voor Milieurecht (UGent)

Engelse naam: Centre of Environmental Law
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Burgerlijk Recht (UGent), meer

Thesaurustermen (3) : Maritiem recht; Milieu; Milieuwetgeving
Geografische termen (2) : België [Marine Regions]; Europa [Marine Regions]
Adres:
Universiteitsstraat 4
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 69 22
Fax: +32-(0)9-264 69 90
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (8)  Top | Publicaties | Projecten 

Abstract:
Het Centrum voor Milieurecht is bijzonder actief inzake het verzamelen en ter beschikking stellen van documentatie over het milieurecht (internationaal, Europees, federaal, gewestelijk, rechtsvergelijkend). Het bouwde ter zake de best voorziene bibliotheek van België uit en ontsloot die ook via het internet (databank rechtsleer). Ontsluiting van informatie gebeurt ook via de databank rechtspraak (i.s.m. met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Academisch Rekencentrum) en de wetgevingsnavigator (i.s.m. de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Publicaties (2)  Top | Personen | Projecten 
    opsplitsen filter
  • Proot, L.; Bocken, H. (2005). Environmental damage and Belgian law, in: Maes, F. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. pp. 27-41. https://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3368-0_2, meer
  • Van Hooydonk, E.; Maes, F.; Lavrysen, L. (2003). Het milieurechtelijk statuut van de zeehavens - 7 december 2003. AMINAL: Brussel. 347 pp., meer

Projecten (3)  Top | Personen | Publicaties 
  • MARE-DASM: Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, meer
  • Ontwikkeling en implementatie van een integraal waterbeleid in het Vlaamse overheidsbeleid : het decreet integraal waterbeleid, meer
  • The possible effects of the draft of the multilateral Agreement on Investments (MAI) on the Flemish environmental legislation and on the Flemish environmental policy to be developed, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten