IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Agro-voedingsmarketing en Consumentengedrag (UGent)
www.ugent.be/bw/agricultural-economics/en/research

Engelse naam: Research group Agro-food Marketing and Consumer Behavior
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep landbouweconomie (UGent), meer

Thesaurusterm : Marketing research
Adres:
Coupure Links 653
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 59 27
Fax: +32-(0)9-264 62 46
E-mail:
 Persoon | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Persoon  Top | Projecten 

Abstract:
De onderzoeksgroep Agro-voedingsmarketing en Consumentengedrag van de Vakgroep Landbouweconomie (UGent) werd opgericht in 2001 en bestudeert de marketinguitdagingen die verbonden zijn met landbouwproductie, -producten en voeding in België, Europa en daarbuiten. Hierbij vormt het consumentengedrag altijd het uitgangspunt. Verder richt deze onderzoeksgroep zich op onderzoeksvragen die betrekking hebben op de rol en impact van persoons-, product-, en omgevingsfactoren, zoals communicatie of etikettering, op de opinies, percepties, attitudes en keuzes die consumenten maken.

De focus op consumentengedrag ten aanzien van vis en visserijproducten is ontstaan dankzij de medewerking aan het SEAFOODplus project (2004-2008) binnen het EU Zesde Kaderprogramma (KP6). De groep heeft zich hierna verder toegespitst op de consumentenperceptie van vis en visserijproducten, de impact van communicatie en etikettering, en de afweging tussen veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en prijs vanuit het standpunt van consumenten. De onderzoeksthema’s kunnen samengevat worden onder volgende categorieën:
- Consumentenacceptatie van technologische innovatie in de voedselketen;
- Trends en wijzigingen in het voedingskeuzegedrag;
- Impact van ethische en duurzaamheidsoverwegingen van consumenten en burgers;
- Impact van communicatie en etikettering op de keuze van voeding;
- Perceptie van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van voeding en voedselproductie.

De onderzoeksgroep is actief in diverse Europese onderzoekconsortia (KP6 en KP7) met betrekking tot consumentengedrag ten aanzien van voeding en kent een intensieve samenwerking met Noorse (NOFIMA en Universiteit van Tromsø) en Deense (Universiteit van Aarhus en DTU) instituten.

Projecten (3)  Top | Persoon 
  • Geïntegreerde evaluatie van mariene voedinsmiddelen: voedingswaarde, veiligheid en consumptieperceptie, meer
  • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
  • SEAFOODPLUS: Health improving, safe seafood of high quality in a consumer fork-to-farm concept, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Projecten