IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Eenheid Archeozoölogie (IRScNB/KBIN-RBINSC)
www.naturalsciences.be


Thesaurustermen (3) : Mariene archeologie; Osteologie; Skeletten
Taxonomische term : Pisces [WoRMS]
Geografische termen (3) : Afrika [Marine Regions]; Europa [Marine Regions]; Middle East [Marine Regions]
Adres:
Vautierstraat 29
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-627 44 38
Fax: +32-(0)2-649 48 25
E-mail:
 
Type: Wetenschappelijk

Abstract:
De Eenheid Archeozoölogie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen onderzoekt dierlijke resten afkomstig van opgravingen in België, het Nabije Oosten en Afrika. Naast overblijfselen van gewervelde dieren worden ook mollusken bestudeerd met als doel de relatie tussen mens en dier in het verleden te documenteren. Zowel economische als ecologische aspecten komen aan bod, waarvan een aantal het archeologische domein overschrijden en ook voor visserijbiologen interessant kunnen zijn. Het botmateriaal geeft een grotere tijdsdimensie aan zoögeografisch onderzoek en laat bijvoorbeeld toe de achteruitgang van estuariene vissoorten in Vlaanderen te documenteren. Eveneens via intense samenwerking met het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) sedert 1990 kon eveneens onderzoek verricht worden naar fenomenen van overbevissing in de Noordzee sedert de Late Middeleeuwen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top