IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Belgica Genootschap vzw (BELGICA vzw)
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Belgica Society International (BSI vzw), meer


Type: Stichting

Abstract:
Het Genootschap houdt volgende doelstellingen voor ogen:
- het samenbrengen van alle geïnteresseerden in het maritiem historisch erfgoed en de polaire geschiedenis in het bijzonder
- een bijdrage te leveren tot de wetenschappelijke kennis van ons maritiem erfgoed en maritieme geschiedenis in het algemeen
- een bijdrage te leveren tot de problematiek van conservering en ontsluiting van histroische vaartuigen en maritiem erfgoed
- een bijdrage te leveren tot de geschiedenis van de wetenschap en de maritieme archeologie in het algemeen en de polaire maritieme wetenschap en de geschiedenis van de Belgica (1884-1940) in het bijzonder
- een bijdrage te leveren aan het polair onderzoek, ontdekkingen en opzoekingen
- het creëren van een maatschappelijk draagvlak waardoor maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed voor iedereen toegankelijk wordt
- sensibilisering van het grote publiek door het benadrukken van het educatief karakter van diverse door de vzw uitgevoerde en uit te voeren projecten

Om deze doelstellingen te bereiken zal de vzw alle mogelijke bronnen raadplegen, onderzoeken uitvoeren en beschrijvingen opstellen om een zo ruim mogelijk publiek te informeren en te sensibiliseren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top