IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
www.ewi-vlaanderen.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Administratie Wetenschap en Innovatie (EWI), meer

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), meer
Vorige naam: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Administratie Wetenschap en Innovatie (EWI), meer

Adres:
Ellips building
Koning Albert II-laan 35 bus 10
1030 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-553 59 80
Fax: +32-(0)2-553 60 07
E-mail:
 Instituten | Publicaties | Projecten 
 
Type: Administratief
Niveau: Departement

Deelinstituten (9)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Afdeling Kennisbeheer (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Afdeling Ondernemen en Innoveren (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Afdeling Onderzoek (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Departement Economie, Wetenschap en Innovatie; Afdeling Strategie en Coördinatie (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Departement Economie, Wetenschap en Innovatie; beleidsondersteuning en academisch beleid (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Departement Economie, Wetenschap en Innovatie; Ondernemerschap, wetenschapspopularisering en internationale samenwerking (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Departement Economie, Wetenschap en Innovatie; Stafdiensten (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Departement Economie, Wetenschap en Innovatie; Statistieken en indicatoren (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Departement Economie, Wetenschap en Innovatie; Valorisatie en industrieel beleid (EWI), meer

Abstract:
De ideale mix van economie, wetenschap en innovatie om Vlaanderen naar de top van Europese regio's te loodsen, daar tekenen we voor. Het departement vormt de kern binnen het beleidsdomein EWI en focust in de eerste plaats op het voorbereiden, het monitoren en het evalueren van het beleid.
De uitvoering van het uitgestippelde beleid gebeurt door verschillende agentschappen, deskundig advies wordt aangeboden door de adviesraden. Hierover vind je meer info op onze spiegelsite 'Economie, Wetenschap en Innovatie in Vlaanderen'.

Missie & visie
Het departement EWI zorgt voor de beleidsvoorbereiding, -monitoring en -evaluatie wat betreft Economie, Wetenschap en Innovatie. Daarnaast coördineert het departement de samenwerking tussen de andere spelers van de Vlaamse overheid inzake de thema’s Economie, Wetenschap en Innovatie. Vlaanderen laten evolueren tot één van de meest vooruitstrevende en welvarende regio’s in Europa is hierbij, conform het regeerakkoord, de belangrijkste strategische doelstelling.

Om deze doelstelling te verwezenlijken stimuleert het departement EWI:

 • excellent wetenschappelijk onderzoek;
 • een aantrekkelijk en duurzaam ondernemingsklimaat;
 • een creatieve, innovatieve en ondernemende samenleving.

Daarbij is het noodzakelijk dat het departement zich binnen de Vlaamse overheid continu verder blijft ontwikkelen tot een kenniscentrum op het gebied van Economie, Wetenschap en Innovatie. Het samengaan van deze beleidsthema’s biedt unieke mogelijkheden om een geïntegreerde aanpak en een toekomstgerichte strategie te ontwikkelen.

Ontstaan
Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie maakte voor de eerste keer kennis met Vlaanderen en de wereld in 2006. De oprichting ervan kwam er naar aanleiding van de bestuurlijke reorganisatie van de Vlaamse overheid 'Beter Bestuurlijk Beleid', ook gekend onder de noemer 'BBB'.

Publicaties (10)  Top | Instituten | Projecten 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Veit-Köhler, G.; De Troch, M.; Grego, M.; Bezerra, T.N.; Bonne, W.; De Smet, G.; Folkers, C.; George, K.H.; Guotong, C.; Herman, R.; Huys, R.; Lampadariou, N.; Laudien, J.; Arbizu, P.M.; Rose, A.; Schratzberger, M.; Seifried, S.; Somerfield, P.J.; Vanaverbeke, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M.; Vriser, B.; Vandepitte, L. (2010). Large-scale diversity and biogeography of benthic copepods in European waters. Mar. Biol. (Berl.) 157(8): 1819-1835. dx.doi.org/10.1007/s00227-010-1454-0, meer
 • Pirlet, H.; Mees, J.; Dauwe, S.; Janssen, C.; Lescrauwaet, A.-K.; Mertens, T.; Verreet, G. (2018). Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie 2018. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920436-0-3. 47 pp., meer
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Pirlet, R.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marien onderzoek, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 8-52, meer
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marine research, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 8-51, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Mees, J.; Herman, R. (2014). The Compendium for Coast and Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 78, meer
 • Herman, R.; Mees, J.; Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Marine research, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 12-71, meer
 • Herman, R.; Mees, J.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Marien onderzoek, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 12-75, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Mees, J.; Herman, R. (Ed.) (2013). Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-6-4. 326 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C.R.; Herman, R. (Ed.) (2013). Belgian Marine Research - an overview. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-4-0. 127 pp., meer
 • EWI-Review. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie/Rudy Aernoudt: Brussel. ISSN 1784-5572, meer

Projecten (6)  Top | Instituten | Publicaties 
 • ERA-IB-2: ERA-Net for Industrial Biotechnology 2, meer
 • ERA-IB: ERA-Net for Industrial Biotechnology, meer
 • ERA-PG: European Research Area Plant Genomics, meer
 • MarinERA: Coordination of national and regional marine RTD activities in Europe, meer
 • OCEANERA-NET: Ocean Energy ERA-NET, meer
 • WILOD: Wetenschap & Innovatie Linked Open Data, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten