IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Beleidsdomein Omgeving (LNE)
www.lne.be

Engelse naam: Policy Domain Environment
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid, meer

Adres:
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-553 80 11
E-mail:
 Instituten | Publicaties | Datasets 
 
Type: Administratief

Geassocieerd aan een deelinstituut (92)  Top | Instituten | Publicaties | Datasets 

Deelinstituten (8)  Top | Publicaties | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Internationaal Milieubeleid (LNE-AIM), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (LNE-MNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (LNE-ANB), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij (LNE-VLM), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Departement Omgeving (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), meer

Publicaties (10)  Top | Instituten | Datasets 
  opsplitsen filter
 • (2016). Goedkeuring milieueffectrapport. Stormvloedkering te Nieuwpoort. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 3 pp., meer
 • (2013). Vlaams Adaptatieplan. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 95 + bijlagen pp., meer
 • Liekens, I.; Van der Biest, K.; Staes, J.; De Nocker, L.; Aertsens, J.; Broekx, S. (2013). Waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 153 + bijlagen pp., meer
 • Demarest, L. (2012). Speerpunt ecosysteemvisie en -diensten. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 6 pp., meer
 • Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (2011). Milieubeleidsplan 2011-2015. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 167 pp., meer
 • Hutsebaut, E.; De Decker, M. (Ed.) (2010). De hernieuwbare energiesector: een Vlaamse socio-economische analyse. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 49 + bijlagen pp., meer
 • (2009). Geïntegreerd Kustveiligheidsplan. Niet-technische samenvatting. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 130 pp., meer
 • Heirman, J.-P. (2008). MINA-plan 3+ 2008-2010: doelstellingen van het milieubeleid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 63 pp., meer
 • Hutsebaut, E.; Ochelen, S.; Cerulus, T.; Putzeijs, B. (2007). Milieubaten of milieuschadekosten - waarderingsstudies in Vlaanderen. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 107 pp., meer
 • Leloup, V.; De Cooman, W.; Meire, P.; De Deckere, E. (2006). Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems, in: Govers, G. et al. (Ed.) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2): pp. 88-91, meer

Datasets (3)  Top | Instituten | Publicaties 
 • Databank vismigratieknelpunten, meer
 • Windturbines onderzoek: aantallen slachtoffers in de windturbineparken in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Windturbines onderzoek: vliegbewegingen & pleisterende/rustende vogels in de windturbineparken van het Belgisch deel van de Noordzee en Vlaanderen, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Datasets