IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Maritieme Techniek (UGent)
www.maritiem.ugent.be
www.maritiem.ugent.be/personeel.htm

Engelse naam: Maritime Technology Division
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek (UGent), meer

Adres:
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
België

Tel.: +32-(0)9-264 55 59
Fax: +32-(0)9-264 58 43
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (15)  Top | Publicaties | Projecten 

Abstract:
In 1904 werd aan de Universiteit Gent de onderzoekseenheid Scheepsbouwkunde opgericht, die als de voorloper van de huidige afdeling Maritieme Techniek kan worden beschouwd. Deze afdeling was initieel gekend onder de naam ‘laboratorium voor Scheepsbouwkunde’, en later als ‘dienst voor Scheepsbouwkunde’.

De missie van de afdeling Maritieme Techniek is drieledig en heeft in eerste instantie als doel onderwijs op academisch niveau te verstrekken op het gebied van het ontwerp, de constructie, de aandrijving, het functioneren en het in het bedrijf houden van maritieme systemen zoals schepen, maar ook offshore constructies. Een tweede aspect heeft betrekking op het uitvoeren van zowel fundamenteel als toegepast maritiem wetenschappelijk onderzoek, vooral met betrekking tot de hydrodynamiek van schepen en andere drijvende structuren (zoals golfenergieconvectoren). Het derde missiepunt richt zich op de wetenschappelijke dienstverlening ten behoeve van en in samenwerking met bedrijven en openbare diensten in de maritieme sector.

Het onderzoek van de afdeling Maritieme Techniek concentreert zich vooral op de maritieme hydrodynamica. Dit is het gedrag van schepen en andere drijvende constructies in het water. Terwijl de nadruk ligt op het gedrag van schepen in ondiep en beperkte waterlopen (toegangskanalen, rivieren, kanaleren, havens), energie extractie uit golven d.m.v. drijvende structuren, het effect van fouling en wrijving op scheepsprestaties wordt recent ook de dynamiek van aquacultuurplanten onderzocht.

Het onderzoek op bovenvermelde thema’s omvat aspecten als modelonderzoek, manoeuvreergedrag van schepen in ondiep water (met een focus op manoeuvreersimulatie), invloed van sliblagen op scheepsgedrag (nautische bodem), interactie van schepen met oevers en andere schepen, gedrag van afgemeerde schepen, op- en afvaartregeling voor diepstekende schepen, probabilistisch toelatingsbeleid, verticale scheepsbewegingen onder invloed van squat en golven, in- en uitvaren van sluizen, binnenvaart en estuaire vaart (risicoanalyses), vaargeulontwerp en equivalente bodem. In het kader van het Kenniscentrum Varen in Ondiep en Beperkt Water, opgericht in 2008, wordt er structureel samengewerkt met het Waterbouwkundig Laboratorium. Met datzelfde laboratorium is er een samenwerking voor de sleeptank voor manoeuvres in ondiep en beperkt vaarwater en wordt er wetenschappelijke bijstand geleverd bij het sluismodel en scheepsmanoeuvreersimulatoren.

Publicaties (131)  Top | Personen | Projecten 
  ( 27 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Chen, C.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Mei, T.; Vantorre, M.; Lataire, E. (2019). Parameter estimation for a ship's roll response model in shallow water using an intelligent machine learning method. Ocean Eng. 191: 106479. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2019.106479, meer
 • Peer reviewed article Donatini, L.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Delefortrie, G. (2019). Description of hydro/meteo data in ship manoeuvring simulators: A survey on the state of the art. Ocean Eng. 189: 106344. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2019.106344, meer
 • Peer reviewed article Mei, T.-L.; Delefortrie, G.; Tello Ruiz, M.Á.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Chen, C.; Zou, Z.-J. (2019). Numerical and experimental study on the wave-body interaction problem with the effects of forward speed and finite water depth in regular waves. Ocean Eng. 192: 106366. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2019.106366, meer
 • Peer reviewed article Pribadi, A.B.K.; Donatini, L.; Lataire, E. (2019). Numerical modelling of a mussel line system by means of lumped-mass approach. J. Mar. Sci. Eng. 7(9): 309. https://hdl.handle.net/10.3390/jmse7090309, meer
 • Peer reviewed article Tello Ruiz, M.Á.; Mansuy, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2019). Modelling the manoeuvring behaviour of an ULCS in coastal waves. Ocean Eng. 172: 213-233. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2018.11.046, meer
 • Peer reviewed article Van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Ides, S. (2019). Safety of container ship (un)loading operations in the Port of Antwerp: impact of passing shipping traffic. Maritime Business Review 4(1): 106-127. https://hdl.handle.net/10.1108/MABR-09-2018-0033, meer
 • Peer reviewed article Verwilligen, J.; Eloot, K.; Mansuy, M.; Vantorre, M. (2019). Full-scale measurements of vertical motions on ultra large container vessels in Scheldt estuary. Ocean Eng. 188: 106264. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2019.106264, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Tello Ruiz, M.Á.; Vantorre, M. (2018). Manoeuvring model of an estuary container vessel with two interacting Z-drives. J. Mar. Sci. Technol. 23(4): 739-753. https://hdl.handle.net/10.1007/s00773-017-0508-0, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2018). The influence of the ship’s speed and distance to an arbitrarily shaped bank on bank effects. J. Offshore Mech. Arct. Eng. 140(2): [1-11]. https://hdl.handle.net/10.1115/1.4038804, meer
 • Peer reviewed article De Koker, K.L.; Crevecoeur, G.; Meersman, B.; Vantorre, M.; Vandevelde, L. (2017). A wave emulator for ocean wave energy, a Froude-scaled dry power take-off test setup. Renew. Energy 105: 712-721. https://hdl.handle.net/10.1016/j.renene.2016.12.080, meer
 • Peer reviewed article van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M. (2017). Safe mooring of large container ships at quay walls subject to passing ship effects. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 159(Part A4): A367-A375. https://hdl.handle.net/10.3940/rina.ijme.2017.a4.441, meer
 • Peer reviewed article Bitner-Gregersen, E.; Soares, C.G.; Vantorre, M. (2016). Adverse weather conditions for ship manoeuvrability. Transportation Research Procedia 14: 1631-1640. https://hdl.handle.net/10.1016/j.trpro.2016.05.128, meer
 • Peer reviewed article Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Induced wave forces on a ship manoeuvring in coastal waves. Ocean Eng. 121: 472-491. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2016.06.001, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2012). A prediction method for squat in restricted and unrestricted rectangular fairways. Ocean Eng. 55(1): 71-80. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.07.009, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Candries, M. (2012). Mathematical modelling of forces acting on ships during lightering operations. Ocean Eng. 55(1): 101-115. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2012.07.029, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2012). Probabilistic regulation for inland vessels operating at sea as an alternative hinterland connection for coastal harbours. EJTIR 12(1): 111-131, meer
 • Peer reviewed article Beels, C.; Troch, P.; De Backer, G.; Vantorre, M.; De Rouck, J. (2010). Numerical implementation and sensitivity analysis of a wave energy converter in a time-dependent mild-slope equation model. Coast. Eng. 57(5): 471-492. dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2009.11.003, meer
 • Peer reviewed article De Backer, G.; Vantorre, M.; Beels, C.; De Rouck, J.; Frigaard, P. (2010). Power absorption by closely spaced point absorbers in constrained conditions. IET Renew. Power Gener. 4(6): 579-591. dx.doi.org/10.1049/iet-rpg.2009.0188, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Lataire, E. (2010). Squat prediction in muddy navigation areas. Ocean Eng. 37(16): 1464-1476. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2010.08.003, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests (vol 10, pg 188, 2005). Journal of Marine Science and Technology 14(1): 136-136. dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0042-9, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Modelling propeller and rudder induced forces acting on deep drafted vessels in muddy navigation areas. J. Mar. Sci. Technol. 14(2): 171-184. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0045-6, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Prediction of the forces acting on container carriers in muddy navigation areas using a fluidization parameter. J. Mar. Sci. Technol. 14(1): 51-68. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0041-x, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Verzhbitskaya, E.; Seynaeve, K. (2007). Evaluation of safety of navigation in muddy areas through real-time maneuvering simulation. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 133(2): 125-135. https://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-950X(2007)133:2(125), meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2007). Modeling the maneuvering behavior of container carriers in shallow water. J. Ship Res. 51(4): 287-296, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests. J. Mar. Sci. Technol. 10(4): 188-202. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-005-0210-5, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Banasiak, R.; Verhoeven, R. (2004). Modelling of hydraulic performance and wave energy extraction by a point absorber in heave. Appl. Ocean Res. 26(1-2): 61-72. https://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2004.08.002, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K. (1998). Requirements for standard harmonic captive manoeuvring tests. Control eng. pract. 6(5): 643-652. https://hdl.handle.net/10.1016/S0967-0661(98)00058-6, meer
 • Candries, M.; Lataire, E.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2019). 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium: conference proceedings. Flanders Hydraulics Research/Ghent University. Maritime Technology Division: Antwerp. XIX, 534 pp., meer
 • Chen, C.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Mei, T.; Lataire, E.; Vantorre, M. (2019). Parameter estimation for a ship’s roll response model in shallow water using an intelligent machine learning method, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 51-59, meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Lataire, E.; Troch, P.; Monbaliu, J. (2019). Coastal & ocean basin and towing tank for manoeuvres in shallow water at Flanders Maritime Laboratory, in: The Sixth International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the Maritime Industry (AMT’19): book of abstract. pp. 36, meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Lataire, E.; Troch, P.; Monbaliu, J. (2019). Coastal & ocean basin and towing tank for manoeuvres in shallow water at Flanders Maritime Laboratory, in: The Sixth International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the Maritime Industry (AMT’19): proceedings. pp. [1-15], meer
 • Donatini, L.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Delefortrie, G. (2019). Description of hydro/meteo data in ship manoeuvring simulators: a survey on the state of the art, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 84-92, meer
 • Geerts, S.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Troch, P. (2019). Flanders Maritime Laboratory, new large scale facilities for towing tank and wave basin research, in: Proceedings of the 2nd International Symposium on Hydraulic Modelling and Measuring Technology (ISHMMT 2018), 30th May - 1st June, Nanjing, China. pp. [1-7], meer
 • Gourlay, T.P.; Lataire, E.; Delefortrie, G.; Donatini, L.; Tello Ruiz, M.Á.; Veen, D.; Bunnik, T.; Dallinga, R. (2019). Benchmarking of DIFFRAC, FATIMA, HYDROSTAR, MOSES, NEMOH, OCTOPUS, PDSTRIP, RAPID, SEAWAY, SLENDERFLOW and WAMIT against measured vertical motions of the Duisburg test case container ship in shallow water, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 156-163, meer
 • Martic, I.; Tello Ruiz, M.Á.; Ramirez, J.R.R.; Degiuli, N.; el Moctar, B.O. (2019). Numerical assessment of added resistance in waves of the DTC container ship in finite water depths, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium: conference proceedings. pp. 274-283, meer
 • Mei, T.; Delefortrie, G.; Tello Ruiz, M.Á.; Chen, C.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Zou, Z. (2019). Numerical and experimental study on the wave-body interaction problem with the effect of forward speed and finite water depth in regular waves, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 286-295, meer
 • Schwarz-Röhr, B.; Härting, A.; Mansuy, M.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Ntamba Ntamba, B.; Zhang, C. (2019). Verification of RAOs in sea trials, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium: conference proceedings. pp. 382-387, meer
 • Tello Ruiz, M.; Mansuy, M.; Donatini, L.; Villagómez, J.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Vantorre, M. (2019). Wave effects on the turning ability of an ultra large container ship in shallow water, in: Proceedings of the ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2019, June 9-14, 2019, Glasgow, Scotland, UK. pp. [1-10]. https://hdl.handle.net/10.1115/OMAE2019-96346, meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; De Maerschalck, B.; Vantorre, M. (2019). Open-water rudder tests using CFD, in: 32nd Symposium on Naval Hydrodynamics, Hamburg, Germany, 5-10 August 2018: proceedings. pp. [1-14], meer
 • Van Hoydonck, W.; Donatini, L.; van Zwijnsvoorde, T. (2019). UGent and FHR: wind research [PRESENTATION]. Ghent University/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 37 slides pp., meer
 • van Zwijnsvoorde, T.; Donatini, L.; Van Hoydonck, W.; Lataire, E. (2019). Wind modeling for large container vessels: a critical review of the calculation procedure. International Journal of Transport Development and Integration 3(4): 369-381. https://hdl.handle.net/10.2495/TDI-V3-N4-369-381, meer
 • van Zwijnsvoorde, T.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Lataire, E. (2019). Sailing in shallow water waves with the DTC container carrier: open model test data for validation purposes, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 412-421, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Mansuy, M.; Vantorre, M. (2019). Full-scale measurements of vertical motions on ultra large container vessels in Scheldt estuary, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium: conference proceedings. pp. 424-439, meer
 • Arboleda Chavez, C.E.; Wu, W.; Stratigaki, V.; Troch, P. (2018). Development of a numerical wave flume for the study of scour protection around offshore monopile foundations under waves and currents, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 66-67, meer
 • Balitsky, P.; Verao Fernandez, G.; Stratigaki, V.; Troch, P. (2018). Analysis of the power output and the far-field effects of a 50-WEC farm using a novel coupling technique, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 9-10, meer
 • Donatini, L.; van Zwijnsvoorde, T.; Meersschaut, Y.; Hassan, W.; Vantorre, M. (2018). Belgian royal decree for sea-going inland vessels: A review for container and bulk cargo vessels, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: papers. pp. [1-19], meer
 • Pribadi, A.B.K.; Donatini, L.; Lataire, E.; Vantorre, M. (2018). Cultivating mussels in the Belgian North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 107, meer
 • Tello Ruiz, M.Á. (2018). Manoeuvring model of a container vessel in coastal waves. PhD Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. ISBN 978-94-6355-120-5. xxviii, 317 pp. https://hdl.handle.net/1854/LU-8570482, meer
 • van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M.; Ides, S. (2018). Container ships moored at the port of Antwerp: modelling response to passing vessels, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: papers. pp. [1-18], meer
 • van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M.; Ides, S. (2018). Container ships moored at the port of Antwerp: modelling response to passing vessels, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: abstracts. pp. [1-2], meer
 • Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2018). Full-scale measurements to assess squat and vertical motions in exposed shallow water, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: abstracts. pp. 461-462, meer
 • Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2018). Full-scale measurements to assess squat and vertical motions in exposed shallow water, in: Proceedings of the 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama. pp. [1-20], meer
 • Lataire, E. (2017). Hydrodynamic interaction between waterway and ship, in: PIANC Yearbook 2016. pp. [1-6], meer
 • Mansuy, M.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2017). Post processing techniques study for seakeeping tests in shallow water, in: The 5th International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the Maritime Industry (AMT’17), 11th – 13th October 2017, Glasgow, UK: Conference Programme and Proceedings. pp. 460-473, meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2017). Side wall effects of ship model tests in shallow water waves, in: Lloyd, T. et al. (Ed.) 20th Numerical Towing Tank Symposium, 1 - 3 October 2017, Wageningen, the Netherlands (NuTTS’17). pp. 193-198, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2017). Maneuvering in shallow and confined water, in: Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering (EMOE). pp. [1-17]. https://hdl.handle.net/10.1002/9781118476406.emoe006, meer
 • Barth, R.; van der Made, C.J.A.W.; Bourgonjen, L.; van Dijken, J.; Vantorre, M.; Verwilligen, J. (2016). Manoeuvring with negative underkeel clearance: 2nd full scale field test in the port of Delfzijl, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). , meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Lataire, E.; Van Hoydonck, W.; Vantorre, M. (2016). Captive model tests based 6 DOF shallow water manoeuvring model, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 273-286, meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Vantorre, M. (2016). The towing tank for manoeuvres in shallow water, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 226-235, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Ship manoeuvring behaviour in muddy navigation areas: state of the art, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 26-36, meer
 • Gourlay, T.P.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2016). Application of potential flow methods to ship squat in different canal widths, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 146-155, meer
 • Lataire, E.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Impact of banks on ship squat, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 115-121, meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; Vantorre, M.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G. (2016). Challenges with ship model tests in shallow water waves, in: Proceedings of the 12th International Conference on Hydrodynamics, 18-23 September 2016, Delft, The Netherlands. pp. [1-10], meer
 • Uliczka, K.; Böttner, C.-U.; Kastens, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Candries, M.; Lataire, E. (Ed.) (2016). Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. ISBN 978-3-939230-38-0. XVIII, 314 pp., meer
 • Verbrugghe, T.; Devolder, B.; Troch, P.; Kortenhaus, A. (2016). Numerical modelling of wave energy converters, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 130, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), meer
 • Gourlay, T.P.; von Graefe, A.; Shigunov, V.; Lataire, E. (2015). Comparison of AQWA, GL Rankine, MOSES, OCTOPUS, PDStrip and WAMIT with model test results for cargo ship wave-induced motions in shallow water, in: Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, May 31-June 5, 2015, St-John's, NL, Canada. pp. [1-10], meer
 • Hassan, W.; Heyvaert, G.; Willems, M. (2015). Physical scale modeling of tidal flow hydrodynamics at the port of Zeebrugge, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 71, meer
 • Hassan, W.; Heyvaert, G.; Willems, M. (2015). Physical scale modeling of tidal flow hydrodynamics at the port of Zeebrugge. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerpen, Gent. 1 poster pp., meer
 • Lataire, E. (2015). Experiment based mathematical modelling of ship-bank interaction. PhD Thesis. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. ISBN 978-90-8578-748-8. xxix, 269 pp., meer
 • Lataire, E. (2015). Experiment based mathematical modelling of ship-bank interaction, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 182-183, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Hydrodynamic influence of different sloped banks on an inland vessel, in: Congrès SHF: Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches, 18-19 november 2015. pp. 1-13, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Hydrodynamic influence of different sloped banks on an inland vessel [PRESENTATION]. Presented at the SHF congress "Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches". Ghent University. Maritime Technology Division/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 45 slides pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2015). The influence of the ship’s speed and distance to an arbitrarily shaped bank on bank effects, in: Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, May 31-June 5, 2015, St-John's, NL, Canada. pp. [1-15], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2015). Longitudinally directed bank effects, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-14], meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2015). Towards a ship manoeuvring model in shallow water waves, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 129, meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; De Caluwé, S.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2015). Wave effects on manoeuvring ships in shallow water, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-15], meer
 • Vantorre, M. (2015). Binnenvaart op zee: een handige contradictie?, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 453-470, meer
 • Vantorre, M.; Candries, M. (2015). Optimizing navigation areas to increasing ship dimensions, in: 27th World Canals Conference in Ghent 7-10 September 2015: Abstract book. pp. 24, meer
 • Vos, S.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Candries, M.; Peire, K.; Couvreur, S. (2015). A new access channel and turning basin for the port of Lomé (Togo): From design guidelines to simulation training [PRESENTATION]. Presented at the conference on Hydrodynamics applied to Inland Waterways and Port Approaches, 18/11/2015, Paris. Flanders Hydraulics Research/Ghent University. Maritime Technology Division: Antwerp. 35 slides pp., meer
 • Vos, S.; Vantorre, M.; Candries, M.; Eloot, K.; Peire, K.; Couvreur, S. (2015). A new access channel and turning basin for the port of Lomé (Togo): From design guidelines to simulator training, in: Congrès SHF: Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches, 18-19 november 2015. pp. [1-10], meer
 • De Pestel, T. (2014). Model research on the impact of waves on the manoeuvring characteristics of ships in shallow water. MSc Thesis. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. XX, 121 pp., meer
 • Keung, J.-Y. (2014). Evaluatie van een berekeningsmethode ter ondersteuning van het toelatingsbeleid tot de Vlaamse havens. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. xxix, 157 pp., meer
 • Lataire, E. (2014). Effect of fluid mud on navigation of deep-drafted vessels [PRESENTATION]. Presented at the Seminário Internacional em Portos e Hidrovias, Rio de Janeiro, 10 a 12 de setembro 2014. Ghent University/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 46 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; Toorman, E.; Liste Muñoz, M.; Rocabado, I.; Heredia, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2014). Towards CFD as a tool to study ship-mud interactions [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Vantorre, M.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2014). Optimisation of tidal windows for deep-drafted vessels by means of a probabilistic approach policy for access channels with depth limitations, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-18], meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Kamphuis, J.; Meinsma, R.; van der Made, K.J. (2014). Manoeuvrability in proximity of nautical bottom (Delfzijl) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 17 slides pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Kamphuis, J.; Meinsma, R.; van der Made, K.J. (2014). Manoeuvrability in proximity of nautical bottom in the harbour of Delfzijl, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-18], meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Bus, D.; Cleeren, R.; Gheyle, E.; Veche, E.; Heugen, E.; van Drongelen, J.; Salas, R.; Detienne, R. (2013). Lock manoeuvres: practical cases in Europe and Panama, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 309-323, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2013). Detailed design for inland waterways: the opportunities of real-time simulation, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Abstract booklet. pp. 52-53, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2013). Detailed design for inland waterways: the opportunities of real-time simulation, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. paper 27 [1-11], meer
 • Tello Ruiz, M.; Geerts, S.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2013). Automatic waterline registration of a ship model in waves, in: 3rd International conference on advacend model measurement technologies for the maritime industry 2013 (AMT'13): Proceedings. pp. [1-15], meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: A useful contradiction to solve missing links in waterway systems [PRESENTATION], in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. 48 slides, meer
 • Vantorre, M.; Lataire, E.; Candries, M.; Van Doorn, J.; van Heel, D. (2013). An equivalent bottom for navigation above irregular bottoms, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 301-308, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: a useful contradiction to solve missing links in waterway systems, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. paper 25 [1-9], meer
 • Vantorre, M.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2013). Optimization of tidal windows for deep-drafted vessels by means of ProToel, in: IWNTM13: International Workshop on Nautical Traffic Models 2013. pp. 1-10, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: a useful contradiction to solve missing links in waterway systems, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Abstract booklet. pp. 49, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M. (Ed.) (2013). Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. The Royal Institution of Naval Architects/Ghent University/Flanders Hydraulics Research: London. ISBN 978-1-909024-17-5. 352 pp., meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2013). Behaviour of ships approaching and leaving locks: open model test data for validation purposes, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 337-352, meer
 • Vergote, T.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J. (2013). Hydrodynamics of a ship while entering a lock, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 281-289, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Cappelle, J.; Ides, S. (2012). The effect of shipping traffic on moored ships, in: X International conference on hydrodynamics ICHD-2012: proceedings. pp. 287-298, meer
 • Tello Ruiz, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Geerts, S. (2012). Propulsion and steering behaviour of a ship equipped with two contra-rotating Z-drives, in: X International conference on hydrodynamics ICHD-2012: proceedings. pp. 123-130, meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2011). Ship behaviour in shallow and confined water: an overview of hydrodynamic effects through EFD, in: AVT- Specialists' Meeting on Assessment of Stability and Control Prediction Methods for Air and Sea Vehicles (NATO Unclassified + Australia+ Sweden) AVT-189/RSM-028, Portsdown, United Kingdom, 12-14 October 2011: proceedings. pp. [1-20], meer
 • Briggs, M.J.; Vantorre, M.; Uliczka, K.; Debaillon, P. (2009). Prediction of squat for underkeel clearance, in: Kim, Y.C. (Ed.) (2010). Handbook of coastal and ocean engineering. pp. 1029-1080. https://hdl.handle.net/10.1142/9789812819307_0026, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Sailing through a shallow sea [POSTER]. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 1 poster pp., meer
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 116, meer
 • De Backer, G.; Vantorre, M.; Victor, S.; De Rouck, J.; Beels, C. (2008). Investigation of vertical slamming on point absorbers, in: Proceedings of the 27th International Conference on Offschore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE 2008), Estoril, Portugal, 15-20 June, 2008. pp. [1-9], meer
 • Berteloot, M.; Troch, P.; De Rouck, J. (2007). Zandsuppletie, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het kustkompas, indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 84-85, meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Eloot, K.; Richter, J.; Verwilligen, J.; Lataire, E. (2007). Ship motions in shallow water as the base for a probabilistic approach policy, in: (2008). Proceedings of the 27th International Conference on Offschore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE 2008), Estoril, Portugal, 15-20 June, 2008. pp. [1-10], meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2006). The nautical bottom concept in the harbour of Zeebrugge, in: Trigo Teixeira, A. et al. (Ed.) 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. pp. 142, meer
 • Huygebaert, P. (2006). Voorspelling van de krachtwerking en de bewegingen bij afgemeerde schepen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. boekdeel 1 (VI, 84 + cd -rom); boekdeel 2 (appendices: V, 77) pp., meer
 • Vantorre, M.; Vandevoorde, B.; De Schrijver, M.; Smitz, H.; Laforce, E.; Mesuere, M.; Heylbroeck, B.; Wackenier, B.; Claeyssens, P.; Van Steen, J.; Van Rompuy, F.; Vanderwerff, T.; Calluy, L. (2006). Risk analysis for inland vessels in estuary service, in: 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of papers. pp. [1-11], meer
 • Vantorre, M.; Truijens, P.; Vandevoorde, B.; De Schrijver, M.; Smitz, H.; Laforce, E.; Heylbroeck, B.; Wackenier, B.; Claeyssens, P.; Van Steen, J.; Van Rompuy, F.; van der Werff, T.; Calluy, L. (2006). Risk analysis for inland vessels in estuary service, in: Trigo Teixeira, A. et al. (Ed.) 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. pp. 141, meer
 • Favyts, K. (2005). Formal Safety Assessment van schepen voor de estuaire vaart. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 109 pp., meer
 • Ingram, D.M.; Gao, F.; Causon, D.M.; Mingham, C.G.; Troch, P. (2005). Numerical wave flume simulations of seawall overtopping, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 29th International Conference: Coastal Engineering 2004. pp. 4560-4572. dx.doi.org/10.1142/9789812701916_0367, meer
 • Vantorre, M. (2005). Haalbaarheidsstudie estuair containervervoer als hinterlandverbinding voor de Haven van Zeebrugge: Eindverslag – Hoofdstuk II: Verband tussen maximaal toelaatbare significante golfhoogte en inzetbaarheid. Universiteit Gent, Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 17 pp., meer
 • Vantorre, M.; Vandevoorde, B.; van der Werff, T. (2005). Haalbaarheidsstudie estuair containervervoer als hinterlandverbinding voor de Haven van Zeebrugge: Eindverslag - Hoofdstuk III: Vereenvoudigde risicoanalyse voor geselecteerde scheepsconfiguraties. Universiteit Gent, Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 76 pp., meer
 • Ingram, D.M.; Gao, F.; Causon, D.M.; Mingham, C.G.; Troch, P. (2004). Numerical wave flume simulations of seawall overtopping, in: Trigo Teixeira, A. (Ed.) 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LNEC, Lisbon, Portugal: book of abstracts. pp. 264, meer
 • Coppens, S.; Goossens, S.; Van Nuffel, F. (2003). Voorontwerp van een vrachtschip voor de estuaire vaart: E.S. SAFREST. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. Vol. 1 (139 p.); Vol. 2 (154 p. appendices); Vol. 3 (plans) + CD-ROM pp., meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Dumont, G.; Wackenier, W. (2002). Development of a probabilistic admittance policy for the Flemish harbours, in: Cox, R.J. (Ed.) 30th PIANC-AIPCN Congress, 22-26 September 2002, Sydney, Australia: book of abstracts. pp. 1299-1313, meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Dumont, G.; Wackenier, W. (2002). Development of a probabilistic admittance policy for the Flemish harbours, in: Cox, R.J. (Ed.) Proceedings on CD-ROM of the 30th PIANC-AIPCN Congress, 22-26 September 2002, Sydney, Australia. , meer
 • Delefortrie, G.; Hermans, P. (2001). Wiskundige formulering van oevereffecten voor scheepsmanoeuvreersimulatie. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. Vol.1: tekst (X, 209); Vol. 2: fig. (271) pp., meer
 • Gruyaert, B. (2000). Kritische analyse van een standaard proevenprogramma ter bepaling van het manoeuvreergedrag van schepen in ondiep water. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 100, xxxii (appendices) pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (2000). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: rekenprocedure. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 45 + bijlagen pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (2000). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in onregelmatige golven. Deel 2. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. verschillende paginering pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (1999). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in kalm water. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. different pagination pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (1999). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in regelmatige golven. Deel 2. Kritische schepen. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. different pagination pp., meer
 • Vantorre, M.; Fierens, N.; Claeyssens, P.; Rymenants, H. (1997). Scheepsbewegingen in de Scheurpas. Interimrapport 2: 01.12.1996 - 31.05.1997. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 48 pp., meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K. (1997). Requirements for standard harmonic captive manoeuvring tests, in: Vukic, Z. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC '97, Brijuni, Croatia, 10-12 September, 1997. pp. 93-98, meer
 • Vantorre, M.; Fierens, N.; Claeyssens, P. (1996). Scheepsbewegingen in de Scheurpas. Interimrapport 1: 01.03.1996 - 30.11.1996. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 45 pp., meer

Projecten (19)  Top | Personen | Publicaties 
 • Alternatieve energieproductie : energiewinning uit zeegolven, meer
 • Aquacultuur training Mr. Chibane en Mr. Bouslimane (Algerije), meer
 • Bepaling nautische bodem in slibrijke gebieden, meer
 • De invloed van overdruk in fijnkorrelige sedimentreeksen op de structurele en hydrodynamische evolutie van sedimentaire bekkens, meer
 • Experimentele studie en theoretische studie van hydro-dynamische aspecten van de problematiek met betrekking op het gedrag van schepen in beperkte wateren, meer
 • FlanSea: Flanders Electicity from the Sea, meer
 • Herziening geologische kaart van het Vlaamse Gewest - Tertiairkartering van kaartblad 12 Oostende aangevuld met kaartblad 11 Oostduinkerke, kaartblad 4 Blankenberge en kaartblad 5 Westkapelle, meer
 • Invloed van deining op scheepsbewegingen in Scheurpas. Prognose van probabiliteit van bodemraking door maatgevende schepen bij varen door Scheurpas onder verschillende omstandigheden van zeegang, meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
 • Ontwikkeling van een optimale procedure ter bepaling van een wiskundig model voor de simulatie van scheepsmaneuvers in ondiep water met behulp van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen, meer
 • Oprichten en ondersteunen kenniscentrum ondiep water, meer
 • Sleepbootopleiding Haven Antwerpen, meer
 • Technisch-wetenschappelijke bijstand aan de cel Nautische Studies van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout, meer
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen en andere maritieme constructies met de nadruk op ondiepe en beperkte wateren, meer
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen in ondiepe en beperkte vaarwateren, meer
 • Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • Uitvoeren van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen, meer
 • Verdere optimalisering van de procedure ter bepaling van een wiskundig model voor de simulatie van scheepsmaneuvers in ondiep water met behulp van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen, meer
 • Wetenschappelijke bijstand aan de cel Nautische Studies van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten