IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (LV-ILVO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=1478
www.ilvo.vlaanderen.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO), meer

Engelse naam: Institute for Agricultural and Fisheries Research
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV), meer
Vorige naam: Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO), meer

Adres:
Burgemeester Van Gansberghelaan 92
9820 Merelbeke
België

Tel.: +32-(0)9-272 25 00
Fax: +32-(0)9-272 25 01
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (67)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (70)

Deelinstituten (4)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Eenheid Technologie en voeding (LV), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid Landbouw en Maatschappij (LV), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier (LV), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Plant (LV), meer

Abstract:
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek gericht op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. ILVO bouwt fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de opvolging van het milieu, de verbetering van producten en productiemethoden, de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van eindproducten en de verbetering van beleidsinstrumenten. Het marien onderzoek binnen ILVO wordt voornamelijk uitgevoerd in de site te Oostende en omvat de onderzoeksdomeinen ‘Aquatisch Milieu en Kwaliteit’ en ‘Visserij en Aquatische Productie’.

De groep ‘Aquatisch Milieu en Kwaliteit’ bestudeert de invloed van alle menselijke activiteiten op het (benthisch) aquatisch ecosysteem, de kwaliteit van het marien milieu, de gezondheid en kwaliteit van mariene producten en de structurele en functionele mariene biodiversiteit. Dit omvat o.a.:
- Langetermijnmonitoring, biologische respons op een veranderend marien milieu (benthos, vissen, kwallen, bacteriën), chemische vervuiling, marien afval, microplastics, klimaat, invasieve soorten, etc.;
- Biologische, (bio)chemische en fysische impact van alle menselijke activiteiten (geïntegreerde evaluatie, in-combinatie en cumulatieve impact), in-situ en labo-experimenten;
- Genetisch onderzoek (barcoding, metabarcoding, functionele genetica, metagenomics, etc.);
- Ecosysteemgericht beheer en marien natuurbehoud (MSFD, MRP), structurele en functionele indicatoren, ecologische modellering;
- Gezonde en kwaliteitsvolle visserijproducten (versheid, voedselveiligheid en -integriteit, snelle detectie, biosensoren, etc.);
- Blauwe biotechnologie (bv. micro/macroalgen in farmaceutica en voeding, biodegradeerbare plastics, natuurlijke antifouling, etc.).

De groep ‘Visserij en Aquatische Productie’ bestudeert de mariene dierlijke en plantaardige productie in alle mogelijke vormen en omvat o.a. de volgende disciplines:
- Datacollectie visserij (visbestanden, socio-economische data, visverwerking, aquacultuur, recreatieve zeevisserij); op maat gemaakte software en meetapparatuur;
- Modelmatige integratie van uiteenlopende data types (incl. VMS) o.a. i.k.v. visbestandsramingen, management strategieën en ecosysteem benadering;
- Vlootdynamiek en de effecten van beleidsmaatregelen (quota, visserij-inspanning, technische aanpassingen, etc.), socio-economische modellering, participatie processen, etc.;
- Visserij-technische innovatie (aanpassingen vistuig, pulsvisserij, passieve technieken, etc.) en hiermee gerelateerde impactstudies (bodemimpact, selectiviteit, etc.);
- Valorisatie van nevenstromen in de visserij en de visverwerkende sector met het oog op een circulaire bio-economie;
- Ontwikkeling en implementatie van methodes om de duurzaamheid van visserijactiviteiten en de hiermee gerelateerde producten te scoren;
- Onderzoek naar geïntegreerde multitrofische aquacultuursystemen, recirculatiesystemen, nieuwe kweeksoorten en voeders, meervoudig ruimtegebruik, etc.

Het onderzoek binnen ILVO-Marien wordt ondersteund door een technologische kennispool en een uitgebreide logistiek binnen het bredere ILVO. De afdeling beschikt over BELAC geaccrediteerde laboratoria, een eigen zeewatervoorziening en tal van experimentele en aquacultuurfaciliteiten. Verder staat ILVO-Marien voor een uitgebreide advies- en dienstverlening, wordt actief geparticipeerd in een veelheid aan nationale en internationale onderzoeksprojecten en wordt samengewerkt met tal van binnen- en buitenlandse instituten.

Publicaties (640)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 145 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Dannheim, J.; Bergström, L.; Birchenough, S.N.R.; Brzana, R.; Boon, A.R.; Coolen, J.W.P.; Dauvin, J.-C.; De Mesel, I.; Derweduwen, J.; Gill, A.B.; Hutchison, Z.L.; Jackson, A.C.; Janas, U.; Martin, G.; Raoux, A.; Reubens, J.; Rostin, L.; Vanaverbeke, J.; Wilding, T.A.; Wilhelmsson, D.; Degraer, S. (2020). Benthic effects of offshore renewables: identification of knowledge gaps and urgently needed research. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 77(3): 1092-1108. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsz018, meer
 • Peer reviewed article Gogina, M.; Zettler, M.L.; Vanaverbeke, J.; Dannheim, J.; Van Hoey, G.; Desroy, N.; Wrede, A.; Reiss, H.; Degraer, S.; Van Lancker, V.; Foveau, A.; Braeckman, U.; Fiorentino, D.; Holstein, J.; Birchenough, S.N.R. (2020). Interregional comparison of benthic ecosystem functioning: Community bioturbation potential in four regions along the NE Atlantic shelf. Ecol. Indic. 110: 105945. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolind.2019.105945, meer
 • Peer reviewed article Lear, D.; Herman, P.; Van Hoey, G.; Schepers, L.; Tonné, N.; Lipizer, M.; Müller-Karger, F.E.; Appeltans, W.; Kissling, W.D.; Holdsworth, N.; Edwards, M.; Pecceu, E.; Nygård, H.; Canonico, G.; Birchenough, S.; Graham, G.; Deneudt, K.; Claus, S.; Oset, P. (2020). Supporting the essential - Recommendations for the development of accessible and interoperable marine biological data products. Mar. Policy 117: 103958. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2020.103958, meer
 • Peer reviewed article Rijnsdorp, A.D.; Hiddink, J.G.; van Denderen, P.D.; Hintzen, N.T.; Eigaard, O.R.; Valanko, S.; Bastardie, F.; Bolam, S.G.; Boulcott, P.; Egekvist, J.; Garcia, C.; Van Hoey, G.; Jonsson, P.; Laffargue, P.; Nielsen, J.R.; Piet, G.J.; Sköld, M.; van Kooten, T. (2020). Different bottom trawl fisheries have a differential impact on the status of the North Sea seafloor habitats. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer Online first: 1-15. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsaa050, meer
 • Peer reviewed article Ton Nu Hai, A.; Van Meensel, J.; Speelman, S. (2020). The factors influencing environmental performance of marine aquaculture: a combined material balance-based and meta-frontier approach. J. Clean. Prod. 269: 122342. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jclepro.2020.122342, meer
 • Peer reviewed article Vanaverbeke, J.; Degraer, S.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Seys, J.; Van Hoey, G.; Vandendriessche, S.; Vandepitte, L. (2020). Een blik op zee: Biodiversiteit en bescherming van het mariene leven in het Belgisch deel van de Noordzee. Natuur.Focus 19(2): 86-95, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Declercq, A.; Aerts, J.; Ampe, B.; Gulla, S.; Haesebrouck, F.; Devriese, L.; Decostere, A.; Chiers, K. (2020). Pinpointing the role of Aeromonas salmonicida in the development of skin ulcerations in common dab (Limanda limanda). J. Fish Dis. 43(3): 347-357. https://hdl.handle.net/10.1111/jfd.13133, meer
 • Peer reviewed article Wyns, L.; Semeraro, A.; Sterckx, T.; Delbare, D.; Van Hoey, G. (2020). Practical implementation of in vitro culture of Lanice conchilega (Polychaeta) in a coastal defence context. Invertebr. Reprod. Dev. Online first: 1-18. https://hdl.handle.net/10.1080/07924259.2020.1762772, meer
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Van Lancker, V.; van Dijk, T.A.G.P.; Birchenough, S.N.R.; De Witte, B.; Elliott, M.; Le Bot, S.; Reiss, H.; Stelzenmüller, V.; Van Gaever, S.; Balian, E.; Cox, D.; Hernandez, F.; Lacroix, G.; Lindeboom, H.J.; Reubens, J.; Soetaert, K. (2019). Interdisciplinary science to support North Sea marine management: lessons learned and future demands. Hydrobiologia 845(1): 1-11. https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-019-04109-9, meer
 • Peer reviewed article Delerue-Ricard, S.; Stynen, H.; Barbut, L.; Morat, F.; Mahé, K.; Hablützel, P.I.; Hostens, K.; Volckaert, F.A.M. (2019). Size-effect, asymmetry, and small-scale spatial variation in otolith shape of juvenile sole in the Southern North Sea. Hydrobiologia 845(1): 95-108. https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-018-3736-3, meer
 • Peer reviewed article Delerue-Ricard, S.; Darnaude, A.M.; Raeymaekers, J.A.M.; Dundas, S.H.; Skadal, J.; Geffen, A.J. (2019). Extensive larval dispersal and restricted movement of juveniles on the nursery grounds of sole in the Southern North Sea. J. Sea Res. 155: 101822. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2019.101822, meer
 • Peer reviewed article Kerkhove, T.; Hellemans, B.; De Troch, M.; De Backer, A.; Volckaert, F.A.M. (2019). Isolation and characterisation of 14 novel microsatellite markers through Next Generation Sequencing for the commercial Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri. Molecular biology reports 46(6): 6565-6569. https://hdl.handle.net/10.1007/s11033-019-05026-9, meer
 • Peer reviewed article Kerkhove, T.R.H.; Boyen, J.; De Backer, A.; Mol, J.; Volckaert, F.A.M.; Leliaert, F.; De Troch, M. (2019). Multilocus data reveal cryptic species in the Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri (Crustacea: Decapoda). Biol. J. Linn. Soc. 127(4): 847-862. https://hdl.handle.net/10.1093/biolinnean/blz065, meer
 • Peer reviewed article Malcorps, W.W.; Kok, K.; van‘t Land, M.; Fritz, M.; van Doren, D.; Servin, K.; Van der Heijden, P.; Palmer, R.; Auchterlonie, N.; Rietkerk, M.; Santos, M.J.; Davies, S. (2019). The sustainability conundrum of fishmeal substitution by plant ingredients in shrimp feeds. Sustainability 11(4): 1212. https://hdl.handle.net/10.3390/su11041212, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Boute, P.G.; Beaumont, W.R.C. (2019). Guidelines for defining the use of electricity in marine electrotrawling. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 76(7): 1994-2007. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsz122, meer
 • Peer reviewed article van den Hoogen, J.; Geisen, S.; Routh, D.; Ferris, H.; Traunspurger, W.; Wardle, D.A.; de Goede, R.G.M.; Adams, B.J.; Ahmad, W.; Andriuzzi, W.S.; Bardgett, R.D.; Bonkowski, M.; Campos-Herrera, R.; Cares, J.E.; Caruso, T.; de Brito Caixeta, L.; Chen, X.; Costa, S.R.; Creamer, R.; Mauro da Cunha Castro, J.; Dam, M.; Djigal, D.; Escuer, M.; Griffiths, B.S.; Gutiérrez, C.; Hohberg, K.; Kalinkina, D.; Kardol, P.; Kergunteuil, A.; Korthals, G.; Krashevska, V.; Kudrin, A.A.; Li, Q.; Liang, W.; Magilton, M.; Marais, M.; Rodríguez Martín, J.A.; Matveeva, E.; Mayad, E.H.; Mulder, C.; Mullin, P.; Neilson, R.; Nguyen, T.A.D.; Nielsen, U.N.; Okada, H.; Rius, J.E.P.; Pan, K.; Peneva, V.; Pellissier, L.; Carlos Pereira da Silva, J.; Pitteloud, C.; Powers, T.O.; Powers, K.; Quist, C.W.; Rasmann, S.; Moreno, S.S.; Scheu, S.; Setälä, H.; Sushchuk, A.; Tiunov, A.V.; Trap, J.; van der Putten, W.H.; Vestergård, M.; Villenave, C.; Waeyenberge, L.; Wall, D.H.; Wilschut, R.; Wright, D.G.; Yang, J-i.; Crowther, T.W. (2019). Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale. Nature (Lond.) 572(7768): 194-198. https://hdl.handle.net/10.1038/s41586-019-1418-6, meer
 • Peer reviewed article Van Eynde, B.; Vuylsteke, D.; Christiaens, O.; Cooreman, K.; Smagghe, G.; Delbare, D. (2019). Improvements in larviculture of Crangon crangon as a step towards its commercial aquaculture. Aquac. Res. 50(6): 1658-1667. https://hdl.handle.net/10.1111/are.14048, meer
 • Peer reviewed article Verschueren, B.; Lenoir, H.; Soetaert, M.; Polet, H. (2019). Revealing the by-catch reducing potential of pulse trawls in the brown shrimp (Crangon crangon) fishery. Fish. Res. 211: 191-203. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2018.11.011, meer
 • Peer reviewed article Amoroso, R.O.; Pitcher, C.R.; Rijnsdorp, A.D.; McConnaughey, R.A.; Parma, A.M.; Suuronen, P.; Eigaard, O.R.; Bastardie, F.; Hintzen, N.T.; Althaus, F.; Baird, S.J.; Black, J.; Buhl-Mortensen, L.; Campbell, A.B.; Catarino, R.; Collie, J.S.; Cowan Jr., J.H.; Durholtz, D.; Engstrom, N.; Fairweather, T.P.; Fock, H.O.; Ford, R.; Gálvez, P.A.; Gerritsen, H.D.; Góngora, M.E.; González, J.A.; Hiddink, J.G.; Hughes, K.M.; Intelmann, S.S.; Jenkins, C.J.; Jonsson, P.; Kainge, P.; Kangas, M.I.; Kathena, J.N.; Kavadas, S.; Leslie, R.W.; Lewis, S.G.; Lundy, M.; Makin, D.; Martin, J.; Mazor, T.; Gonzalez-Mirelis, G.; Newman, S.J.; Papadopoulou, N.; Posen, P.; Rochester, W.; Russo, T.; Sala, A.; Semmens, J.M.; Silva, C.; Tsolos, A.; Vanelslander, B; Wakefield, C.B.; Wood, B.A.; Hilborn, R.; Kaiser, M.J.; Jennings, S. (2018). Bottom trawl fishing footprints on the world’s continental shelves. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115(43): E10275-E10282. https://hdl.handle.net/10.1073/pnas.1802379115, meer
 • Peer reviewed article Barbosa, V.; Maulvault, A.L.; Alves, R.N.; Kwadijk, C.; Kotterman, M.; Tediosi, A.; Fernandez-Tejedor, M.; Sloth, J.J.; Granby, K.; Rasmussen, R.R.; Robbens, J.; De Witte, B.; Trabalón, L.; Fernandes, J.O.; Cunha, S.C.; Marques, A. (2018). Effects of steaming on contaminants of emerging concern levels in seafood. Food Chem. Toxicol. 118: 490-504. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fct.2018.05.047, meer
 • Peer reviewed article Breine, T.; De Backer, A.; Van Colen, C.; Moens, T.; Hostens, K.; Van Hoey, G. (2018). Structural and functional diversity of soft-bottom macrobenthic communities in the Southern North Sea. Est., Coast. and Shelf Sci. 214: 173-184. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2018.09.012, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Duchateau, L.; Adriaens, D.; Delbare, D.; Polet, H.; Chiers, K.; Decostere, A. (2018). Pulse trawling: The impact of pulsed direct current on early life stages of Sole Solea solea. N. Am. J. Fish. Manage. 38(2): 432-438. https://hdl.handle.net/10.1002/nafm.10039, meer
 • Peer reviewed article Diopere, E.; Vandamme, S.G.; Hablützel, P.I.; Cariani, A.; Van Houdt, J.; Rijnsdorp, A.; Tinti, F.; FishPopTrace Consortium; Volckaert, F.A.M.; Maes, G.E. (2018). Seascape genetics of a flatfish reveals local selection under high levels of gene flow. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 75(2): 675-689. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsx160, meer
 • Peer reviewed article Dornelas, M.; Antão, L.H.; Moyes, F.; Akhmetzhanova, A.; Appeltans, W.; Arcos, J.M.; Arnold, H.; Ayyappan, N.; Badihi, G.; Baird, A.H.; Barbosa, M.; Barreto, T.E.; Bässler, C.; Bellgrove, A.; Belmaker, J.; Benedetti-Cecchi, L.; Bett, B.J.; Bjorkman, A.D.; Blazewicz, M.; Blowes, S.A.; Bloch, C.P.; Bonebrake, T.C.; Boyd, S.; Bradford, M.; Brooks, A.J.; Brown, J.H.; Bruelheide, H.; Budy, P.; Carvalho, F.; Castañeda-Moya, E.; Chen, C.A.; Chamblee, J.F.; Chase, T.J.; Siegwart Collier, L.; Collinge, S.K.; Condit, R.; Cooper, E.J.; Cornelissen, J.H.C.; Cotano, U.; Kyle Crow, S.; Damasceno, G.; Davies, C.H.; Davis, R.A.; Day, F.P.; Degraer, S.; Doherty, T.S.; Dunn, T.E.; Durigan, G.; Duffy, J.E.; Edelist, D.; Edgar, G.J.; Elahi, R.; Elmendorf, S.C.; Enemar, A.; Ernest, S.K.M.; Escribano, R.; Estiarte, C.; Evans, B.S.; Fan, T.-Y.; Turini Farah, F.; Loureiro Fernandes, L.; Farneda, F.Z.; Fidelis, A.; Fitt, R.; Fosaa, A.M.; Daher Correa Franco, G.A.; Frank, G.E.; Fraser, W.R.; García, H.; Cazzolla Gatti, R.; Givan, O.; Gorgone-Barbosa, E.; Gould, W.A.; Gries, C.; Grossman, G.D.; Gutierréz, J.R.; Hale, S.; Harmon, M.E.; Harte, J.; Haskins, G.; Henshaw, D.L.; Hermanutz, L.; Hidalgo, P.; Higuchi, P.; Hoey, A.S.; Van Hoey, G.; Hofgaard, A.; Holeck, K.T.; Hollister, R.D.; Holmes, R.; Hoogenboom, M.O.; Hsieh, C.-h.; Hubbell, S.P.; Huettmann, F.; Huffard, C.L.; Hurlbert, A.H.; Macedo Ivanauskas, N.; Janík, D.; Jandt, U.; Jazdzewska, A.; Johannessen, T.; Johnstone, J.; Jones, J.; Jones, F.A.M.; Kang, J.; Kartawijaya, T.; Keeley, E.C.; Kelt, D.A.; Kinnear, R.; Klanderud, K.; Knutsen, H.; Koenig, C.C.; Kortz, A.R.; Král, K.; Kuhnz, L.A.; Kuo, C.-Y.; Kushner, D.J.; Laguionie-Marchais, C.; Lancaster, L.T.; Min Lee, C.; Lefcheck, J.S.; Lévesque, E.; Lightfoot, D.; Lloret, F.; Lloyd, J.D.; López-Baucells, A.; Louzao, M.; Madin, J.S.; Magnússon, B.; Malamud, S.; Matthews, I.; McFarland, K.P.; McGill, B.; McKnight, D.; McLarney, W.O.; Meador, J.; Meserve, P.L.; Metcalfe, D.J.; Meyer, C.F.J.; Michelsen, A.; Milchakova, N.A.; Moens, T.; Moland, E.; Moore, J.; Mathias Moreira, C.; Müller, J.; Murphy, G.; Myers-Smith, I.H.; Myster, R.W.; Naumov, A.; Neat, F.; Nelson, J.A.; Paul Nelson, M.; Newton, S.F.; Norden, N.; Oliver, J.C.; Olsen, E.M.; Onipchenko, V.G.; Pabis, K.; Pabst, R.J.; Paquette, A.; Pardede, S.; Paterson, D.M.; Pélissier, R.; Peñuelas, J.; Pérez-Matus, A.; Pizarro, O.; Pomati, F.; Post, E.; Prins, H.H.T.; Priscu, J.C.; Provoost, P.; Prudic, K.L.; Pulliainen, E.; Ramesh, B. (2018). BioTIME: A database of biodiversity time series for the Anthropocene. Glob. Ecol. Biogeogr. 27(7): 760-786. https://hdl.handle.net/10.1111/geb.12729, meer
 • Peer reviewed article Eggleton, J.D.; Depestele, J.; Kenny, A.J.; Bolam, S.G.; Garcia, C. (2018). How benthic habitats and bottom trawling affect trait composition in the diet of seven demersal and benthivorous fish species in the North Sea. J. Sea Res. 142: 132-146. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2018.09.013, meer
 • Peer reviewed article Fowler, A.M.; Jørgensen, A.-M.; Svendsen, J.C.; Macreadie, P.I.; Jones, D.O.B.; Boon, A.; Booth, D.J.; Brabant, R.; Callahan, E.; Claisse, J.T.; Dahlgren, T.G.; Degraer, S.; Dokken, Q.R.; Gill, A.B.; Johns, D.G.; Leewis, R.J.; Lindeboom, H.J.; Lindén, O.; May, R.; Murk, A.J.; Ottersen, G.; Schroeder, D.M.; Shastri, S.M.; Teilmann, J.; Todd, V.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Coolen, J.W.P. (2018). Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean. Front. Ecol. Environ. 16(10): 571-578. https://dx.doi.org/10.1002/fee.1827, meer
 • Peer reviewed article Garcia-Vazquez, E.; Cani, A.; Diem, A.; Ferreira, C.; Geldhof, R.; Marquez, L.; Molloy, E.; Perché, S. (2018). Leave no traces - Beached marine litter shelters both invasive and native species. Mar. Pollut. Bull. 131(Part A): 314-322. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2018.04.037, meer
 • Peer reviewed article Hyder, K.; Weltersbach, M.S.; Armstrong, M.; Ferter, K.; Townhill, B.; Ahvonen, A.; Arlinghaus, R.; Baikov, A.; Bellanger, M.; Birzaks, J.; Borch, T.; Cambie, G.; de Graaf, M.; Diogo, H.M.C.; Dziemian, L.; Gordoa, A.; Grzebielec, R.; Hartill, B.; Kagervall, A.; Kapiris, K.; Karlsson, M.; Kleiven, A.R.; Lejk, A.M.; Levrel, H.; Lovell, S.; Lyle, J.; Moilanen, P.; Monkman, G.; Morales-Nin, B.; Mugerza, E.; Martinez, R.; O'Reilly, P.; Olesen, H.J.; Papadopoulos, A.; Pita, P.; Radford, Z.; Radtke, K.; Roche, W.; Rocklin, D.; Ruiz, J.; Scougal, C.; Silvestri, R.; Skov, C.; Steinback, S.; Sundelöf, A.; Svagzdys, A.; Turnbull, D.; van der Hammen, T.; van Voorhees, D.; van Winsen, F.; Verleye, T.; Veiga, P.; Vølstad, J.H.; Zarauz, L.; Zolubas, T.; Strehlow, H.V. (2018). Recreational sea fishing in Europe in a global context - Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment. Fish Fish. 19(2): 225–243. https://hdl.handle.net/10.1111/faf.12251, meer
 • Peer reviewed article Pinto, C.; Davies, J.O.; De Coster, K.; Millar, C.; Allegaert, W.; Osypchuk, A.; Catarino, R.; Godiksen, J.A.; Bekaert, K.; Holdsworth, N.; Torreele, E. (2018). SmartDots: an online international platform for age reading workshops and calibration, in: Giorgetti, A. et al. (Ed.) IMDIS 2018: International Conference on Marine Data and Information Systems 5-7 November, 2018 - Barcelona, Spain: Book of Abstracts. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 59: pp. 149-150, meer
 • Peer reviewed article Reyes-Lopez, F.E.; Aerts, J.; Vallejos-Vidal, E.; Ampe, B.; Dierckens, K.; Tort, L.; Bossier, P. (2018). Modulation of innate immune-related genes and glucocorticoid synthesis in gnotobiotic full-sibling European sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae challenged with Vibrio anguillarum. Frontiers in Immunology 9: 15. https://hdl.handle.net/10.3389/fimmu.2018.00914, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Saunders, J.; Polet, H.; Chiers, K. (2018). No injuries in European sea bass tetanized by pulse stimulation used in electrotrawling. N. Am. J. Fish. Manage. 38(1): 247-252. https://hdl.handle.net/10.1002/nafm.10028, meer
 • Peer reviewed article van Loon, W.M.G.M.; Walvoort, D.J.J.; Van Hoey, G.; Vina-Herbon, C.; Blandon, A.; Pesch, R.; Schmitt, P.; Scholle, J.; Heyer, K.; Lavaleye, M.S.S.; Phillips, G.; Duineveld, G.C.A.; Blomqvist, M. (2018). A regional benthic fauna assessment method for the Southern North Sea using Margalef diversity and reference value modelling. Ecol. Indic. 89: 667-679. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolind.2017.09.029, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Declercq, A.; Bosseler, L.; Gulla, S.; Balboa, S.; Romalde, J.L.; Devriese, L.; Polet, H.; Boyen, F.; Chiers, K.; Decostere, A.; Devriese, L. (2018). First isolation of Vibrio tapetis and an atypical strain of Aeromonas salmonicida from skin ulcerations in common dab (Limanda limanda) in the North Sea. J. Fish Dis. 41(2): 329-335. https://hdl.handle.net/10.1111/jfd.12729, meer
 • Peer reviewed article Verhaeghe, T.; Van Poucke, C.; Vlaemynck, G.; De Block, J.; Hendrickx, M.E. (2018). Kinetics of drosopterin release as indicator pigment for heat-induced color changes of brown shrimp (Crangon crangon). Food Chemistry 254: 359-366. https://hdl.handle.net/10.1016/j.foodchem.2018.01.195, meer
 • Peer reviewed article Bolam, S.G.; Garcia, C.; Eggleton, J.; Kenny, A.J.; Buhl-Mortensen, L.; Gonzalez-Mirelis, G.; Van Kooten, T.; Dinesen, G.; Hansen, J.; Hiddink, J.G.; Sciberras, M.; Smith, C.; Papadopoulou, N.; Gumus, A.; Van Hoey, G.; Eigaard, O.R.; Bastardie, F.; Rijnsdorp, A.D. (2017). Differences in biological traits composition of benthic assemblages between unimpacted habitats. Mar. Environ. Res. 126: 1-13. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2017.01.004, meer
 • Peer reviewed article Buhl-Mortensen, L.; Galparsoro, I.; Vega Fernandez, T.; Johnson, K.; D'Anna, G.; Badalamenti, F.; Garofalo, G.; Carlström, J.; Piwowarczyk, J.; Rabaut, M.; Vanaverbeke, J.; Schipper, C.; van Dalfsen, J.; Vassilopoulou, V.; Issaris, Y.; van Hoof, L.; Pecceu, E.; Hostens, K.; Pace, M.L.; Knittweis, L.; Stelzenmüller, V.; Todorova, V.; Doncheva, V. (2017). Maritime ecosystem-based management in practice: Lessons learned from the application of a generic spatial planning framework in Europe. Mar. Policy 75: 174-186. hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2016.01.024, meer
 • Peer reviewed article De Tender, C.; Schlundt, C.; Devriese, L.; Mincer, T.J.; Zettler, E.R.; Amaral-Zettler, L.A. (2017). A review of microscopy and comparative molecular-based methods to characterize “Plastisphere” communities. Anal. Methods 9(14): 2132-2143. https://dx.doi.org/10.1039/c7ay00260b, meer
 • Peer reviewed article De Tender, C.; Devriese, L.I.; Haegeman, A.; Maes, S.; Vangeyte, J.; Cattrijsse, A.; Dawyndt, P.; Ruttink, T. (2017). Temporal dynamics of bacterial and fungal colonization on plastic debris in the North Sea. Environ. Sci. Technol. 51(13): 7350-7360. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.7b00697, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Decostere, A.; Adriaens, D.; Duchateau, L.; Mortensen, A.; Polet, H.; Puvanendran, V.; Verschueren, B.; Chiers, K. (2017). Impact of pulsed direct current on embryos, larvae, and young juveniles of Atlantic cod and its implications for electrotrawling of brown shrimp. Marine and Coastal Fisheries 9(1): 330-340. https://hdl.handle.net/10.1080/19425120.2017.1321592, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Kajiura, S.; Ampe, B.; Dumolein, L.; Polet, H.; Chiers, K.; Decostere, A. (2017). Pulse trawling: evaluating its impact on prey detection by small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 486: 336-343. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jembe.2016.10.026, meer
 • Peer reviewed article Devriese, L.I.; De Witte, B.; Vethaak, A.D.; Hostens, K.; Leslie, H.A. (2017). Bioaccumulation of PCBs from microplastics in Norway lobster (Nephrops norvegicus): an experimental study. Chemosphere 186: 10-16. https://hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2017.07.121, meer
 • Peer reviewed article Maes, T.; Van der Meulen, M.D.; Devriese, L.; Leslie, H.A.; Huvet, A.; Frère, L.; Robbens, J.; Vethaak, D.A. (2017). Microplastics baseline surveys at the water surface and in sediments of the North-East Atlantic. Front. Mar. Sci. 4(135): 1-13. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2017.00135, meer
 • Peer reviewed article Sys, K.; Van Meensel, J.; Polet, H.; Buysse, J. (2017). A temporal race-for-fish: The interplay between local hotspots of flatfish and exploitation competition between beam trawlers after a seasonal spawning closure. Fish. Res. 193: 21-32. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2017.03.018, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; de Boer, M.N.; Saulino, J.T. (2017). Offshore surprises: new at-sea bird records for Suriname (2013-2015). Revista Brasileira de Ornitologia 25(3): 190-205, meer
 • Peer reviewed article Bayse, S.M.; Hermann, B.; Lenoir, H.; Depestele, J.; Polet, H.; Vanderperren, E.; Verschueren, B. (2016). Could a T90 mesh codend improve selectivity in the Belgian beam trawl fishery? Fish. Res. 174: 201-209. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2015.10.012, meer
 • Peer reviewed article De Witte, B.; Ruttens, A.; Ampe, B.; Waegeneers, N.; Gauquie, J.; Devriese, L.; Cooreman, K.; Parmentier, K. (2016). Chemical analyses of dredged spoil disposal sites at the Belgian part of the North Sea. Chemosphere 156: 172-180. hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2016.04.124, meer
 • Peer reviewed article Debusschere, E.; Hostens, K.; Adriaens, D.; Ampe, B.; Botteldooren, D.; De Boeck, G.; De Muynck, A.; Sinha, A.K.; Vandendriessche, S.; Van Hoorebeke, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2016). Acoustic stress responses in juvenile sea bass Dicentrarchus labrax induced by offshore pile driving. Environ. Pollut. 208(Part B): 747-757. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2015.10.055, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Ivanovic, A.; Degrendele, K.; Esmaeili, M.; Polet, H.; Roche, M.; Summerbell, K.; Teal, L.R.; Vanelslander, B.; O'Neill, F.C. (2016). Measuring and assessing the physical impact of beam trawling. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(Suppl. 1): i15-i26. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsv056 , meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E.W.M. (2016). Favorites and leftovers on the menu of scavenging seabirds: modelling spatiotemporal variation in discard consumption. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 73(9): 1446-1459. https://hdl.handle.net/10.1139/cjfas-2015-0326, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Chiers, K.; Polet, H.; Verschueren, B.; Saunders , J.H.; Ampe, B.; Mortensen, A.; Puvanendran, V.; Decostere, A. (2016). Short-term effect of pulsed direct current on various species of adult fish and its implication in pulse trawling for brown shrimp in the North Sea. Fish. Res. 179: 90-97. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2016.02.018, meer
 • Peer reviewed article Ebrahimi, N.; Viaene, N.; Vandecasteele, B.; D'Hose, T.; Debode, J.; Cremelie, P.; De Tender, C.; Moens, M. (2016). Traditional and new soil amendments reduce survival and reproduction of potato cyst nematodes, except for biochar. Appl. Soil. Ecol. 107: 191-204. https://hdl.handle.net/10.1016/j.apsoil.2016.06.006, meer
 • Peer reviewed article Eigaard, O.R.; Bastardie, F.; Breen, M.; Dinesen, G.E.; Hintzen, N.T.; Laffargue, P.; Mortensen, L.O.; Nielsen, J.R.; Nilsson, H.; O’Neill, F.G.; Polet, H.; Reid, D.G.; Sala, A.; Sköld, M.; Smith, C.; Sørensen, T.K.; Tully, O.; Zengin, M.; Rijnsdorp, A.D. (2016). A correction to “Estimating seabed pressure from demersal trawls, seines and dredges based on gear design and dimensions”. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(9): 2420-2423. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsw116, meer
 • Peer reviewed article Eigaard, O.R.; Bastardie, F.; Breen, M.; Dinesen, G.E.; Hintzen, N.T.; Laffargue, P.; Mortensen, L.O.; Nielsen, J.R.; Nilsson, H.C.; O’Neill, F.G.; Polet, H.; Reid, D.G.; Sala, A.; Sköld, M.; Smith, C.; Sørensen, T.K.; Tully, O.; Zengin, M.; Rijnsdorp, A.D. (2016). Estimating seabed pressure from demersal trawls, seines, and dredges based on gear design and dimensions. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(Suppl. 1): i27-i43. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsv099, meer
 • Peer reviewed article Huvet, A.; Paul-Pont, I.; Fabioux, C.; Lambert, C.; Suquet, M.; Thomas, Y.; Robbens, J.; Soudant, P.; Sussarellu, R. (2016). Reply to Lenz et al.: Quantifying the smallest microplastics is the challenge for a comprehensive view of their environmental impacts. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113(29): E4123-E4124. https://hdl.handle.net/10.1073/pnas.1607221113, meer
 • Peer reviewed article Kinds, A.; Sys, K.; Schotte, L.; Mondelaers, K.; Polet, H. (2016). VALDUVIS: An innovative approach to assess the sustainability of fishing activities. Fish. Res. 182: 158-171. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2015.10.027, meer
 • Peer reviewed article Ngala, B.M.; Valdes, Y.; dos Santos, G.; Perry, R.N.; Wesemael, W.M.L. (2016). Seaweed-based products from Ecklonia maxima and Ascophyllum nodosum as control agents for the root-knot nematodes Meloidogyne chitwoodi and Meloidogyne hapla on tomato plants. J. Appl. Phycol. 28(3): 2073-2082. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-015-0684-4, meer
 • Peer reviewed article Pecceu, E.; Hostens, K.; Maes, F. (2016). Governance analysis of MPAs in the Belgian part of the North Sea. Mar. Policy 71: 265-274. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2015.12.017, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Decostere, A.; Verschueren, B.; Saunders, J.; Van Caelenberge, A.; Puvanendran, V.; Mortensen, A.; Duchateau, L.; Polet, H.; Chiers, K. (2016). Side-effects of electrotrawling: Exploring the safe operating space for Dover sole (Solea solea L.) and Atlantic cod (Gadus morhua L.). Fish. Res. 177: 95-103. http://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2016.01.019, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; de Haan, D.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Puvanendran, V.; Saunders , J.H.; Polet, H.; Chiers, K. (2016). Atlantic Cod show a highly variable sensitivity to electric-induced spinal injuries. Marine and Coastal Fisheries 8(1): 412-424. https://hdl.handle.net/10.1080/19425120.2016.1180332, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Lenoir, H.; Verschueren, B. (2016). Reducing bycatch in beam trawls and electrotrawls with (electrified) benthos release panels. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(9): 2370-2379. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsw096, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Verschueren, B.; Chiers, K.; Duchateau, L.; Polet, H.; Decostere, A. (2016). Laboratory study of the impact of repetitive electrical and mechanical stimulation on brown shrimp Crangon crangon. Marine and Coastal Fisheries 8(1): 404-411. hdl.handle.net/10.1080/19425120.2016.1180333, meer
 • Peer reviewed article Stamoulis, A.; Torreele, E. (2016). The response of the North Sea demersal fish community to changing fishing pressure as seen through the prism of the large fish indicator. Fish. Res. 181: 222-233. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2016.05.002, meer
 • Peer reviewed article Sussarellu, R.; Suquet, M.; Thomas, Y.; Lambert, C.; Fabioux, C.; Pernet, M.E.J.; Le Goïc, N.; Quillien, V.; Mingant, C.; Epelboin, Y.; Corporeau, C.; Guyomarch, J.; Robbens, J.; Paul-Pont, I.; Soudant, P.; Huvet, A. (2016). Oyster reproduction is affected by exposure to polystyrene microplastics. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113(9): 2430-2435. https://hdl.handle.net/10.1073/pnas.1519019113, meer
 • Peer reviewed article Sys, K.; Poos, J.J.; Van Meensel, J.; Polet, H.; Buysse, J. (2016). Competitive interactions between two fishing fleets in the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(6): 1485-1493. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsw008, meer
 • Peer reviewed article Uhlmann, S.; Theunynck, R.; Ampe, B.; Desender, M.; Soetaert, M.; Depestele, J. (2016). Injury, reflex impairment, and survival of beam-trawled flatfish. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(4): 1244-1254. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsv252, meer
 • Peer reviewed article Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Derweduwen, J.; Maelfait, H.; Hostens, K. (2016). Jellyfish jelly press and jelly perception. J. Coast. Conserv. 20(2): 117-125. hdl.handle.net/10.1007/s11852-016-0423-2, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vanhove, B.; De Backer, A.; De Clippele, L.; De Troch, M. (2016). Erratum to: trophic ecology of Mnemiopsis leidyi in the southern North Sea: a biomarker approach. Mar. Biol. (Berl.) 163(9): 184. https://hdl.handle.net/10.1007/s00227-016-2955-2, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vanhove, B.; De Backer, A.; De Clippele, L.; De Troch, M. (2016). Trophic ecology of Mnemiopsis leidyi in the southern North Sea: a biomarker approach. Mar. Biol. (Berl.) 163(2): [1-25]. hdl.handle.net/10.1007/s00227-015-2800-z, meer
 • Peer reviewed article Verhaeghe, T.; Vlaemynck, G.; De Block, J.; Van Weyenberg, S.; Hendrickx, M. (2016). Thermal inactivation kinetics of proteases and polyphenoloxidase in brown shrimp (Crangon crangon). Food Chemistry 197(part A): 641-647. https://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.11.024, meer
 • Peer reviewed article Verhaeghe, T.; Vlaemynck, G.; De Block, J.; Van Weyenberg, S.; Braeckman, R.; Hendrickx, M.E. (2016). Kinetics of heat induced muscle protein denaturation of brown shrimp (Crangon crangon). Journal of Food Engineering 191: 88-94. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jfoodeng.2016.07.010, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; Depestele, J.; De Backer, A.; Hostens, K. (2016). Ray bycatch in a tropical shrimp fishery: Do Bycatch Reduction Devices and Turtle Excluder Devices effectively exclude rays? Fish. Res. 175: 35-42. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2015.11.009, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; De Backer, A.; Kerkhove, T.; Dakriet, N.N.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2016). Trophic ecology of Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri: Intertidal benthic microalgae support the subtidal food web off Suriname. Est., Coast. and Shelf Sci. 182(Part A): 146-157. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2016.09.015, meer
 • Peer reviewed article Bekaert, K.; Devriese, L.; Maes, S.; Robbens, J. (2015). Characterization of the dominant bacterial communities during storage of Norway lobster and Norway lobster tails (Nephrops norvegicus) based on 16S rDNA analysis by PCR-DGGE. Food Microbiol. 46: 132-138. dx.doi.org/10.1016/j.fm.2014.06.022, meer
 • Peer reviewed article Coates, D.; Van Hoey, G.; Colson, L.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2015). Rapid macrobenthic recovery after dredging activities in an offshore wind farm in the Belgian part of the North Sea. Hydrobiologia 756(1): 3-18. https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-014-2103-2, meer
 • Peer reviewed article De Tender, C.A.; Devriese, L.I.; Haegeman, A.; Maes, S.; Ruttink, T.; Dawyndt, P. (2015). Bacterial community profiling of plastic litter in the Belgian part of the North Sea. Environ. Sci. Technol. 49(16): 9629-9638. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b01093, meer
 • Peer reviewed article Declercq, A.M.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Lasa, A.; Romalde, J.; Polet, H.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2015). Vibrio tapetis isolated from vesicular skin lesions in Dover sole Solea solea. Dis. Aquat. Org. 115(1): 81-86. https://dx.doi.org/10.3354/dao02880, meer
 • Peer reviewed article Delbare, D.; Cooreman, K.; Smagghe, G. (2015). Rearing European brown shrimp (Crangon crangon, Linnaeus 1758): a review on the current status and perspectives for aquaculture. Reviews in Aquaculture 7(5): 262-282. https://hdl.handle.net/10.1111/raq.12068, meer
 • Peer reviewed article Devriese, L.I.; van der Meulen, M.; Maes, T.; Bekaert, K.; Paul-Pont, I.; Frère, L.; Robbens, J.; Vethaak, A.D. (2015). Microplastic contamination in brown shrimp (Crangon crangon, Linnaeus 1758) from coastal waters of the Southern North Sea and Channel area. Mar. Pollut. Bull. 98(1-2): 179-187. hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2015.06.051, meer
 • Peer reviewed article Gauquie, J.; Devriese, L.; Robbens, J.; De Witte, B. (2015). A qualitative screening and quantitative measurement of organic contaminants on different types of marine plastic debris. Chemosphere 138: 348-356. hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2015.06.029, meer
 • Peer reviewed article Mazurais, D.; Ernande, B.; Quazuguel, P.; Severe, A.; Huelvan, C.; Madec, L.; Mouchel, O.; Soudant, P.; Robbens, J.; Huvet, A.; Zambonino-Infante, J. (2015). Evaluation of the impact of polyethylene microbeads ingestion in European sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae. Mar. Environ. Res. 112(Part A): 78-85. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2015.09.009, meer
 • Peer reviewed article Sigurdardottir, S; Stefansdottir, K; Condie, H; Margeirsson, S; Catchpole, L; Bellido, M; Eliasen, Q; Goni, R; Madsen, N; Palialexis, A; Uhlmann, S.; Vassilopoulou, V; Feekings, J; Rochetk, J (2015). How can discards in European fisheries be mitigated? Strengths, weaknesses, opportunities and threats of potential mitigation methods. Mar. Policy 51: 366-374. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.018, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Chiers, K.; Duchateau, L.; Polet, H.; Verschueren, B.; Decostere, A. (2015). Determining the safety range of electrical pulses for two benthic invertebrates: brown shrimp (Crangon crangon L.) and ragworm (Alitta virens S.). ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 72(3): 973-980. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsu176, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Decostere, A.; Polet, H.; Verschueren, B.; Chiers, K. (2015). Electrotrawling: a promising alternative fishing technique warranting further exploration. Fish Fish. 16(1): 104-124. hdl.handle.net/10.1111/faf.12047, meer
 • Peer reviewed article van der Molen, J.; van Beek, J.; Augustine, S.; Vansteenbrugge, L.; van Walraven, L.; van Langenberg, V.; van der Veer, H.W.; Hostens, K.; Pitois, S.; Robbens, J. (2015). Modelling survival and connectivity of Mnemiopsis leidyi in the south-western North Sea and Scheldt estuaries. Ocean Sci. 11(3): 405-424. dx.doi.org/10.5194/os-11-405-2015, meer
 • Peer reviewed article Vandendriessche, S.; Derweduwen, J.; Hostens, K. (2015). Equivocal effects of offshore wind farms in Belgium on soft substrate epibenthos and fish assemblages. Hydrobiologia 756(1): 19-35. https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-014-1997-z, meer
 • Peer reviewed article Vandermeersch, G.; Lourenço, H.; Alvarez-Muñoz, D.; Cunha, S.; Diogène, J.; Cano-Sancho, G.; Sloth, J.J.; Kwadijk, C.; Barceló, D.; Allegaert, W.; Bekaert, K.; Fernandes, J.O.; Marques, A.; Robbens, J. (2015). Environmental contaminants of emerging concern in seafood – European database on contaminant levels. Environ. Res. 143(Part B): 29-45. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envres.2015.06.011, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Van Regenmortel, T.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Schelde estuary: spatio-temporal distribution patterns and population dynamics. J. Sea Res. 97: 28-39. hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2014.12.008, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Ampe, B.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). On the distribution and population dynamics of the ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Belgian part of the North Sea and Westerschelde estuary. Mar. Environ. Res. 110: 33-44. hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2015.07.011, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; De Backer, A.; You, K.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). Spatio-temporal distribution patterns of the epibenthic community in the coastal waters of Suriname. Cont. Shelf Res. 108: 25-40. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2015.08.006, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; De Backer, A.; Mol, J.H.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). Distribution patterns of the demersal fish fauna on the inner continental shelf of Suriname. Regional Studies in Marine Science 2: 177-188. hdl.handle.net/10.1016/j.rsma.2015.10.008, meer
 • Peer reviewed article Brenner, M.; Fraser, D.; Van Nieuwenhove, K.; O'Beirn, F.; Buck, B.H.; Mazurie, J.; Thorarinsdottir, G.; Dolmer, P.; Sanchez-Mata, A.; Strand, O.; Flimlin, G.; Miossec, L.; Kamermans, P. (2014). Bivalve aquaculture transfers in Atlantic Europe. Part B: Environmental impacts of transfer activities. Ocean Coast. Manag. 89: 139-146. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.10.009, meer
 • Peer reviewed article De Backer, A.; Van Hoey, G.; Coates, D.; Vanaverbeke, J.; Hostens, K. (2014). Similar diversity-disturbance responses to different physical impacts: Three cases of small-scale biodiversity increase in the Belgian part of the North Sea. Mar. Pollut. Bull. 84(1-2): 251–262. hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2014.05.006, meer
 • Peer reviewed article Debusschere, E.; De Coensel, B.; Bajek, A.; Botteldooren, D.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessch, S.; Van Ginderdeuren, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2014). In situ mortality experiments with juvenile sea bass (Dicentrarchus labrax) in relation to impulsive sound levels caused by pile driving of windmill foundations. PLoS One 9(10): e109280. https://hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0109280, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Desender, M.; Benoît, H.P.; Polet, H.; Vincx, M. (2014). Short-term survival of discarded target fish and non-target invertebrate species in the “eurocutter” beam trawl fishery of the southern North Sea. Fish. Res. 154: 82-92. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2014.01.018, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Leopold, M.; Pinn, E.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Reiss, H.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2014). Sensitivity assessment as a tool for spatial and temporal gear-based fisheries management. Ocean Coast. Manag. 102(Part A): 149–160. hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2014.09.024, meer
 • Peer reviewed article Derweduwen, J.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2014). First record of Montagu’s sea snail Liparis montagui (Donovan, 1804) in Belgian waters. Belg. J. Zool. 144(2): 120-124, meer
 • Peer reviewed article Kokokiris, L; Stamoulis, A.; Monokrousos, N; Doulgeraki, S (2014). Oocytes development, maturity classification, maturity size and spawning season of the red mullet (Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 1758). J. Appl. Ichthyol. 30(1): 20-27. dx.doi.org/10.1111/jai.12292, meer
 • Peer reviewed article Massin, C.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Leptosynapta inhaerens (O.F. Müller 1776) (Echinodermata, Holothuroidea): a new record for the Belgian marine waters. Belg. J. Zool. 144(2): 112-119, meer
 • Peer reviewed article Muehlbauer, F.; Fraser, D.; Brenner, M.; Van Nieuwenhove, K.; Buck, B.H.; Strand, O.; Mazurie, J.; Thorarinsdottir, G.; Dolmer, P.; O'Beirn, F.; Sanchez-Mata, A.; Flimlin, G.; Kamermans, P. (2014). Bivalve aquaculture transfers in Atlantic Europe. Part A: Transfer activities and legal framework. Ocean Coast. Manag. 89: 127-138. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.12.003, meer
 • Peer reviewed article Sotillo, A.; Depestele, J.; Courtens, W.; Vincx, M.; Stienen, E.W.M. (2014). Consumption of discards by Herring Gulls Larus argentatus and Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus off the Belgian coast in the breeding season. Ardea 102(2): 195-205. hdl.handle.net/10.5253/arde.v102i2.a9, meer
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). The mesozooplankton community of the Belgian shelf (North Sea). J. Sea Res. 85: 48-58. hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2013.10.003, meer
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Vandendriessche, S.; Prössler, Y.; Matola, H.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). Selective feeding by pelagic fish in the Belgian part of the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 71(4): 808-820. hdl.handle.net/doi:10.1093/icesjms/fst183, meer
 • Peer reviewed article Van Hoey, G.; Birchenough, S.N.R.; Hostens, K. (2014). Estimating the biological value of soft-bottom sediments with sediment profile imaging and grab sampling. J. Sea Res. 86: 1-12. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2013.10.010, meer
 • Peer reviewed article Wesemael, W.M.L.; Ngala, B.M.; Vazquez, Y.V.; Viaene, N.; Perry, R.N. (2014). From side kick to lead role - experiences with seaweed-based bionematicides. J. Nematol. 46(2): 255-255, meer
 • Peer reviewed article Huysveld, S.; Schaubroeck, T.; De Meester, S.; Sorgeloos, P.; Van Langenhove, H.; Van Linden, V.; Dewulf, J. (2013). Resource use analysis of Pangasius aquaculture in the Mekong Delta in Vietnam using Exergetic Life Cycle Assessment. J. Clean. Prod. 51: 225-233. https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.024, meer
 • Peer reviewed article Kraak, S.B.M.; Bailey, N.; Cardinale, M.; Darby, C.; De Oliveira, J.A.A.; Eero, M.; Graham, N.; Holmes, S.; Jakobsen, T.; Kempf, A.; Kirkegaard, E.; Powell, J.; Scott, R.D.; Simmonds, E.J.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Vinther, M. (2013). Lessons for fisheries management from the EU cod recovery plan. Mar. Policy 37: 200-213. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2012.05.002, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2013). Invisible catch: A century of bycatch and unreported removals in sea fisheries, Belgium 1929-2010. Fish. Res. 147: 161-174. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2013.05.007, meer
 • Peer reviewed article Poos, J.J.; Aarts, G.M; Vandemaele, S.; Willems, W.; Bolle, L.J.; van Helmond, A.T.M. (2013). Estimating spatial and temporal variability of juvenile North Sea plaice from opportunistic data. J. Sea Res. 75: 118-128. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2012.05.014, meer
 • Peer reviewed article Queiros, A.M.; Birchenough, S.N.R.; Bremner, J.; Godbold, J.A.; Parker, R.E.; Romero-Ramirez, A.; Reiss, H.; Solan, M.; Somerfield, P.J.; Van Colen, C.; Van Hoey, G.; Widdicombe, S. (2013). A bioturbation classification of European marine infaunal invertebrates. Ecol. Evol. 3(11): 3958-3985. https://dx.doi.org/10.1002/ece3.769, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.T.; Vandendriessche, S.; Zenner, A.; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Offshore wind farms as productive sites or ecological traps for gadoid fishes? – Impact on growth, condition index and diet composition. Mar. Environ. Res. 90: 66–74. hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2013.05.013, meer
 • Peer reviewed article Van Hoey, G.; Permuy, D.C.; Vandendriessche, S.; Vincx, M.; Hostens, K. (2013). An ecological quality status assessment procedure for soft-sediment benthic habitats: weighing alternative approaches. Ecol. Indic. 25: 266-278. dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.09.024, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.T.; Delbare, D.; Degraer, S.; Vincx, M. (2012). The effect of insertion of a dummy acoustic transmitter on the survival of pouting, Trisopterus luscus L. Belg. J. Zool. 142(2): 130-132, meer
 • Peer reviewed article Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.; Polet, H. (2012). Learning from playing with microworlds in policy making: An experimental evaluation in fisheries management. Comput. Hum. Behav. 28(2): 757-770. dx.doi.org/10.1016/j.chb.2011.12.002, meer
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Van Hoey, G.; Vansteenbrugge, L. (2012). Herontdekking van de elft Alosa alosa in Belgische wateren. De Strandvlo 32(3): 83-86, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Van Ginderdeuren, K.; Van Regenmortel, T.; Hostens, K.; Vincx, M. (2012). Larval mantis shrimp Rissoides desmaresti (Risso, 1816) (Stomatopoda) in the Belgian part of the North Sea. Belg. J. Zool. 142(2): 154-158, meer
 • Peer reviewed article Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2011). Seafood quality analysis: molecular identification of dominant microbiota after ice storage on several general growth media. Food Microbiol. 28(6): 1162-1169. https://dx.doi.org/10.1016/j.fm.2011.03.009, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Vandegehuchte, M.; Bonte, D.; Moens, M. (2011). Nematodes surfing the waves: long-distance dispersal of soil-borne microfauna via sea swept rhizomes. Oikos (Kbh.) 120(11): 1649-1656. https://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0706.2011.19540.x, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Vandemaele, S.; Vanhee, W.; Polet, H.; Torreele, E.; Leirs, H.; Vincx, M. (2011). Quantifying causes of discard variability: an indispensable assistance to discard estimation and a paramount need for policy measures. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 68(8): 1719-1725. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsr030, meer
 • Peer reviewed article D'Hondt, L.; Höfte, M.; Leus, L. (2011). Applications of flow cytometry in plant pathology for genome size determination, detection and physiological status. Molecular Plant Pathology 12(8): 815-828. https://hdl.handle.net/10.1111/J.1364-3703.2011.00711.X, meer
 • Peer reviewed article Frid, C.; Andonegi, E.; Depestele, J.; Judd, A.; Rihan, D.; Rogers, S.I.; Kenchington, E. (2011). The environmental interactions of tidal and wave energy generation devices. Environ. Impact. Asses. Rev. 32(1): 133-139. http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2011.06.002, meer
 • Peer reviewed article Kröncke, I.; Reiss, H.; Eggleton, J.D.; Aldridge, J.; Bergman, M.J.N.; Cochrane, S.; Craeymeersch, J.A.; Degraer, S.; Desroy, N.; Dewarumez, J.-M.; Duineveld, G.C.A.; Essink, K.; Hillewaert, H.; Lavaleye, M.S.S.; Moll, A.; Nehring, S.; Newell, R.; Oug, E.; Pohlmann, T.; Rachor, E.; Robertson, M.; Rumohr, H.; Schratzberger, M.; Smith, R.; Vanden Berghe, E.; van Dalfsen, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Willems, W.; Rees, H.L. (2011). Changes in North Sea macrofauna communities and species distribution between 1986 and 2000. Est., Coast. and Shelf Sci. 94(1): 1-15. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.04.008, meer
 • Peer reviewed article Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.; Polet, H. (2011). Strategic groups in the Belgian fishing fleet. Fish. Res. 108(1): 121-132. dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2010.12.010, meer
 • Peer reviewed article Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.; Polet, H. (2011). Policy instruments to meet fisheries management objectives in Belgian fisheries. Fish. Res. 111(1-2): 8-23. dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2011.06.007, meer
 • Peer reviewed article Reiss, H.; Degraer, S.; Duineveld, G.C.A.; Kröncke, I.; Aldridge, J.N.; Craeymeersch, J.A.; Eggleton, J.D.; Hillewaert, H.; Lavaleye, M.S.S.; Moll, A.; Pohlmann, TH.; Rachor, E.; Robertson, M.; Vanden Berghe, E.; Van Hoey, G.; Rees, H.L. (2010). Spatial patterns of infauna, epifauna, and demersal fish communities in the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 67(2): 278-293. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsp253, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; De Backer, A.; Meulepas, G.; van der Wal, D.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2010). Diversity, trait displacements and shifts in assemblage structure of tidal flat deposit feeders along a gradient of hydrodynamic stress. Mar. Ecol. Prog. Ser. 406: 79-89. dx.doi.org/10.3354/meps08529, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, G.; Chiers, K.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Polet, H. (2010). Effects of low-frequency pulsed direct current on captive-housed sea fish. J. Comp. Path. 143(4): 354 (P18). hdl.handle.net/10.1016/j.jcpa.2010.09.134, meer
 • Peer reviewed article Verhaegen, Y.; Parmentier, K.; Robbens, J.; Smagghe, G.; De Coen, W.; Cooreman, K. (2010). Expression profiling of endocrine-disrupting compounds using a shrimp (Crangon crangon) cDNA microarray developed through suppression subtractive hybridization PCR. Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol. 157(Supplement 1): S9-S9. dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2010.06.023, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Bonte, D.; Moens, M. (2009). Evidence of population differentiation in the dune grass Ammophila arenaria and its associated root-feeding nematodes. Plant Soil 324(1-2): 307-316, meer
 • Peer reviewed article Du Laing, G.; Meers, E.; Dewispelaere, M.; Rinklebe, J.; Vandecasteele, B.; Verloo, M.G.; Tack, F.M.G. (2009). Effect of water table level on metal mobility at different depths in wetland soils of the Scheldt estuary (Belgium). Water Air Soil Pollut. 202(1-4): 353-367. https://dx.doi.org/10.1007/s11270-009-9982-2, meer
 • Peer reviewed article Du Laing, G.; Rinklebe, J.; Vandecasteele, B.; Meers, E.; Tack, F.M.G. (2009). Trace metal behaviour in estuarine and riverine floodplain soils and sediments: a review. Sci. Total Environ. 407(13): 3972-3985. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.07.025, meer
 • Peer reviewed article Rodríguez-Echeverría, S.; de la Peña, E.; Moens, M.; Freitas, H.; van der Putten, W.H. (2009). Can root-feeders alter the composition of AMF communities? Experimental evidence from the dune grass Ammophila arenaria. Basic appl. ecol. (Print) 10(2): 131-140. https://hdl.handle.net/10.1016/j.baae.2008.01.004, meer
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; De Meulenaer, B.; Van Ginderdeuren, K.; Degraer, S. (2009). Low dietary importance of polychaetes in opportunistic feeding Sanderlings Calidris alba on Belgian beaches. Ardea 97(1): 81-87. dx.doi.org/10.5253/078.097.0110, meer
 • Peer reviewed article Brinkman, E.P.; Duyts, H.; van der Putten, W.H. (2008). Interactions between root-feeding nematodes depend on plant species identity. Soil Biol. Biochem. 40(9): 2186-2193. https://hdl.handle.net/10.1016/j.soilbio.2008.01.023, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Vandegehuchte, M.; Bonte, D.; Moens, M. (2008). Analysis of the specificity of three root-feeders towards grasses in coastal dunes. Plant Soil 310(1-2): 113-120. https://dx.doi.org/10.1007/s11104-008-9636-y, meer
 • Peer reviewed article Du Laing, G.; Bontinck, A.; Samson, R.; Vandecasteele, B.; Vanthuyne, D.R.J.; Meers, E.; Lesage, E.; Tack, F.M.G.; Verloo, M.G. (2008). Effect of decomposing litter on the mobility and availability of metals in the soil of a recently created floodplain. Geoderma 147(1-2): 34-46. https://hdl.handle.net/10.1016/j.geoderma.2008.07.004, meer
 • Peer reviewed article Plasman, C. (2008). Implementing marine spatial planning: a policy perspective, in: Douvere, F. et al. (Ed.) The role of marine spatial planning in implementing ecosystem-based, sea use management. Marine Policy, 32(Spec. Issue 5): pp. 811-815, meer
 • Peer reviewed article Plasman, C. (2008). Implementing marine spatial planning: a policy perspective. Mar. Policy 32(5): 811-815. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.016, meer
 • Peer reviewed article Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.; Polet, H. (2008). The effect of restrictive policy instruments on Belgian fishing fleet dynamics. Aquat. Living Resour. 21(3): 247-258. dx.doi.org/10.1051/alr:2008037, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Karssen, G.; Moens, M. (2007). Distribution and diversity of root-lesion nematodes (Pratylenchus spp.) associated with Ammophila arenaria in coastal dunes of Western Europe. Nematology (Leiden) 9(6): 881-901. https://hdl.handle.net/10.1163/156854107782331289, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2007). A concept for biological valuation in the marine environment. Oceanologia 49(1): 99-128, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Austen, M.; Claus, S.; Daan, N.; Dauvin, J.-C.; Deneudt, K.; Depestele, J.; Desroy, N.; Heessen, H.; Hostens, K.; Marboe, A.H.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreno, M.P.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rees, H.; Ressurreição, A.; Roff, J.C.; Santos, P.T.; Speybroeck, J.; Willems, W.; Stienen, E.W.M.; Tatarek, A.; ter Hofstede, R.; Vincx, M.; Zarzycki, T.; Degraer, S. (2007). Building on the concept of marine biological valuation with respect to translating it to a practical protocol: Viewpoints derived from a joint ENCORA-MARBEF initiative. Oceanologia 49(4): 579-586, meer
 • Peer reviewed article Dooms, S.; Papakostas, S.; Hoffman, S.; Delbare, D.; Dierckens, K.; Triantafyllidis, A.; De Wolf, T.; Vadstein, O.; Abatzopoulos, T.J.; Sorgeloos, P.; Bossier, P. (2007). Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) as a tool for the characterisation of Brachionus sp. Strains. Aquaculture 262(1): 29-40. dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.10.001, meer
 • Peer reviewed article Imsland, A.K.; Foss, A.; Conceição, L.E.C.; Dinis, M.T.; Delbare, D.; Schram, E.; Kamstra, A.; Rema, P.; White, P. (2003). A review of the culture potential of Solea solea and S. senegalensis. Rev. Fish Biol. Fish. 13(4): 379-408. dx.doi.org/10.1007/s11160-004-1632-6, meer
 • Peer reviewed article Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Vyncke, W.; Hillewaert, H. (1999). Trace metals in selected benthic invertebrates from Belgian coastal waters (1981–1996). Mar. Pollut. Bull. 38(12): 1184-1193. hdl.handle.net/10.1016/S0025-326X(99)00156-3, meer
 • Peer reviewed article Rogers, S.I.; Rijnsdorp, A.D.; Damm, U.; Vanhee, W. (1998). Demersal fish populations in the coastal waters of the UK and continental NW Europe from beam trawl survey data collected from 1990 to 1995. J. Sea Res. 39: 79-102, meer
 • De Smet, B.; Fockedey, N.; Wittoeck, J.; Seys, J. (2020). Videoreeks ‘VLIZ Achter de Schermen’. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Delacauw, S.; Deneudt, K.; GEANS consortium; Hablützel, P.I. (2020). Non-indigenous species pilot in GEANS, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 53, meer
 • Mortelmans, J.; De Tender, C.; De Rijcke, M.; Devriese, L.; Everaert, G.; Haegeman, A.; Knockaert, C.; Maes, S.; Deneudt, K.; Hablützel, P.I. (2020). Deterministic community re-assembly shapes bacterioplankton diversity across a freshwater plume, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 66, meer
 • Public Space; De Bruyn, J.; Troch, S.; Mabilde, J.; Vanderheiden, S. (2020). Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte aanpak. Departement Omgeving: Brussel. ISBN 9789040304156. 161 pp., meer
 • Sterckx, T.; Lemey, E.; Huygens, M.; Fordeyn, J.; Groenendaal, B.; Semeraro, A.; Mascart, T.; Van Doorslaer, K. (2020). Coastbusters: nature inspired solutions for ecosystem based coastal management. Hydrolink 1: 7-10, meer
 • Van den Bulcke, L.; De Backer, A.; Hostens, K.; Maes, S.; Waegeman, W.; Derycke, S. (2020). Implementation of DNA metabarcoding in environmental impact assessments, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 82, meer
 • Verlé, K.; Sys, K.; Pecceu, E.; Verleye, T.; van Winsen, F.; Lescrauwaet, A.-K. (2020). The re-emergence of small-scale fisheries in Belgium? – An enquiry, in: Pascual-Fernández, J.J. et al. Small-Scale Fisheries in Europe: Status, resilience and governance. MARE Publication Series, 23: pp. 369-394. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-37371-9_18, meer
 • Verleye, T.; Schepers, L.; Polet, H.; Pirlet, H.; Dauwe, S.; Martens, C.; Lonneville, B.; Tyberghein, L. (2020). Offshore activiteiten tijdens de coronacrisis – Open data als een barometer voor de effecten van de coronamaatregelen op de scheepvaartactiviteit in het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-97-9. 23 pp., meer
 • Verleye, T.; Dauwe, S.; Torreele, E. (2020). De impact van de coronacrisis op de recreatieve zeevisserij - De socio-economische en ecologische effecten van de nationale coronamaatregelen op de Belgische recreatieve zeevisserij. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-99-3. 22 pp., meer
 • VLIZ (2020). Eerste steenlegging InnovOcean Campus - UITGESTELD. Persbericht. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • (2019). Status Bestanden Belgische Visserij 2019. Status Bestanden Belgische Visserij, 2019. VLIZ/ILVO: Oostende. 58 kaarten pp., meer
 • De Backer, A.; Polet, H.; Sys, K.; Vanelslander, B.; Hostens, K. (2019). Fishing activities in and around Belgian offshore wind farms: trends in effort and landings over the period 2006-2017, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: making a decade of monitoring, research and innovation. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 31-46, meer
 • De Meester, N.; Derycke, S.; Rigaux, A.; Moens, T. (2019). Inter-and intraspecific competition influence the resource utilization and niche width of closely related nematode species, in: Adão, H. et al. (Ed.) Book of Abstracts: SeventIMCO - Seventeenth International Meiofauna Conference, University of Évora, Portugal, 7-12 July, 2019. University of Évora, Special Publication, : pp. 65-66, meer
 • De Smet, B.; Wittoeck, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (2019). Marine Robotics Centre. Video (4:13 min). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • De Waegemaeker, J. (2019). SalFar framework on salinization processes. A comparison of salinization processes across the North Sea Region. ILVO: Oostende. [no pag.] pp., meer
 • De Witte, B.; Hostens, K. (2019). Preliminary zinc analysis at offshore wind farms, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: making a decade of monitoring, research and innovation. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 27-30, meer
 • Delerue-Ricard, S. (2019). Connectivity of larval and juvenile common sole at a small and large spatial scale. PhD Thesis. KU Leuven, Science, Engineering & Technology/ILVO: Leuven. 198 pp., meer
 • Depestele, J.; Feekings, J.; Reid, D.G.; Cook, R.; Gascuel, D.; Girardin, R.; Heath, M.; Hernvann, P.-Y.; Morato, T.; Soszynski, A.; Savina-Rolland, M. (2019). The impact of fisheries discards on scavengers in the sea, in: Uhlmann, S.S. et al. (Ed.) The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 129-162. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8_7, meer
 • Derycke, S.; De Backer, A.; Hillewaert, H.; Wittoeck, J.; Breine, N.; Vanhollebeke, J.; Maes, S.; Hostens, K. (2019). DNA-based monitoring in the North Sea region: the future for environmental benthic monitoring?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 38-39, meer
 • Goossens, J.; Reubens, J.; Torreele, E. (2019). What moves European sea bass?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 15, meer
 • Hensgens, R.; Lemey, L.; van Bogaert, N.; Uhlmann, S.S.; Torreele, E.; Walker, P.; Bangma, O. (2019). Long-term health monitoring and survival rates of skates (Rajidae) caught as bycatch, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 114, meer
 • Kerkhove, T.R.; De Backer, A.; Mol, J.; Volckaert, F.; De Troch, M. (2019). Supporting SDGs through genetic research in sustainable shrimp fisheries management, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 19-20, meer
 • Malcorps, W.W.; Kok, K.; van 't Land, M.; Fritz, M.; van Doren, D.; Servin, K.; Van der Heijden, P.; Palmer, R.; Auchterlonie, N.; Rietkerk, M.; Santos, M.; J. Davies, S. (2019). The sustainability conundrum of fishmeal substitution by plant ingredients in shrimp feeds, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 21, meer
 • Molenaar, P.; Soetaert, M.; Glorius, S.; Van Opstal, M. (2019). Netinnovatie Kottervisserij II. IMARES Wageningen Report, C051/19. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 160 pp. https://hdl.handle.net/10.18174/477744, meer
 • Pecceu, E.; Allegaert, W.; Vanelslande, B.; Polet, H.; Van Hoey, G. (2019). Using Geofish to estimate potential catch loss for the fishery sector, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 22, meer
 • Rihan, D.; Uhlmann, S.S.; Ulrich, C.; Breen, M.; Catchpole, T. (2019). Requirements for documentation, data collection and scientific evaluations, in: Uhlmann, S.S. et al. (Ed.) The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 49-68. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8_3, meer
 • Sandra, M.; Soetaert, M.; Chiers, K.; Decostere, A.; Devriese, L.; Pirlet, H.; Polet, H.; Verleye, T. (2019). Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2019_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789492043818. 48 pp., meer
 • Schlesser, M.; Degraer, S.; Hostens, K.; Moreau, K.; Polet, H.; Scory, S.; Torreele, E.; Vandendriessche, S. (Ed.) (2019). Biceps annual report: reinforcing Belgian ICES people 2018. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Natural Environment, Belgian Marine Data Centre: Brussels. 41 pp., meer
 • Uhlmann, S.S.; Ulrich, C.; Kennelly, S.J. (2019). Big bang or a soft whistle? Expected changes to European fisheries under the Landing Obligation, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 41, meer
 • Uhlmann, S.S.; Ulrich, C.; Kennelly, S.J. (Ed.) (2019). The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. Springer Nature: Switzerland. ISBN 978-3-030-03307-1. xix, 431 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8, meer
 • Vafeiadou, A.-M.; De Meester, N.; Rigaux, A.; Derycke, S.; Moens, T.; Derycke, S. (2019). Microbiome partitioning of coexisting nematode species in shared microhabitats: insights of a metagenetic analysis, in: Adão, H. et al. Book of Abstracts: SeventIMCO - Seventeenth International Meiofauna Conference, University of Évora, Portugal, 7-12 July, 2019. University of Évora, Special Publication, : pp. 70, meer
 • Vandemaele, S.; Torreele, E. (2019). ICES support for development of catch sampling programmes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 147, meer
 • Vandendriessche, S. (2019). From farm to fork, from sea to spoon, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 48, meer
 • Vandendriessche, S.; Depestele, J.; Van 't Land, M.; Uhlmann, S.; Vanderperren, E. (2019). Ongewenste vis: over ontsnapping, bijvangst, overleving en de aanlandplicht, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 15-19, meer
 • Vercauteren, M.; Devriese, L.; De Smet, B.; Fockedey, N.; Maes, P.; Seys, J.; Decostere, A.; Chiers, K. (2019). Fishermen help to get to the bottom of fish diseases in a citizen science project, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 164, meer
 • Vercauteren, M.; Devriese, L; Decostere, A.; Chiers, K.; Polet, H. (2019). Zeevraag: Keert het tij voor de pulsvisserij?, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 22, meer
 • Verleye, T.; Dauwe, S.; van Winsen, F.; Torreele, E. (2019). Recreatieve zeevisserij in België anno 2018 - Feiten en cijfers. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2019_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920-4372-6. 86 pp., meer
 • Verleye, T.; Dauwe, S.; van Winsen, F.; Torreele, E. (2019). Recreatieve zeevisserij in België anno 2018. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Volckaert, F.; Maes, G.; Hablützel, P.; Devriese, L.; Derycke, S.; Robbens, J. (2019). Het DNA van de zee: op speurtocht!, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 10-14, meer
 • (2018). Status Bestanden Belgische Visserij 2018. Status Bestanden Belgische Visserij, 2018. VLIZ/ILVO: Oostende. 61 kaarten pp., meer
 • Arrostuto, N.; Verstockt, S.; Uhlmann, S.S. (2018). Fishing for advantages with on-board electronic monitoring and digital image analysis techniques, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 70, meer
 • Bossier, P.; Delbare, D.; Drouillon, M.; Nevejan, N.; Wille, M.; Verleye, T. (2018). Mariene aquacultuur, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 131-142, meer
 • Bossier, P.; Delbare, D.; Drouillon, M.; Nevejan, N.; Wille, M.; Verleye, T. (2018). Marine aquaculture, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 131-141, meer
 • De Backer, A. (2018). Biodiversity monitoring of the soft-sediment fauna. Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO): Oostende. , meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2018). Soft sediments epibenthos and fish monitoring at the Belgian offshore wind farm area: situation 6 and 7 years after construction, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: assessing and managing effect spheres of influence. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 27-37, meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2018). Defining reference condition (T0) for the soft sediment epibenthos and demersal-benthopelagic fish in the norther and rentel concession zones, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: assessing and managing effect spheres of influence. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 39-55, meer
 • De Witte, B; Le Hong, M.; Lagring, R.; Ruttens, A.; Waegeneers, N.; Ampe, B.; Bekaert, K. (2018). A novel approach to model 4 decades of marine chemical data, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 33, meer
 • De Witte, B.; Deloof, D.; Hostens, K. (2018). Cross-border assessment of microplastics in seafood and salt, in: Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 302, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; Hostens, K.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Natuur en milieu, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 23-46, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; Hostens, K.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Nature and environment, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 23-45, meer
 • Derycke , S. (2018). DNA barcoding of benthic species from the Belgian part of the North Sea for diversity impact assessments. ILVO, Animal Sciences Unit: Oostende. , meer
 • Desender, M. (2018). Electrotrawling for brown shrimp: evaluating its impact on a selection of marine fish species in the North Sea. PhD Thesis. Ghent University/ILVO: Ghent. 196 pp., meer
 • Devriese, L.; De Tender, C.; Maelfait, H.; Vandendriessche, S.; Everaert, G. (2018). Marien zwerfvuil: van droeve cijfers tot hoopvolle initiatieven, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 15-18, meer
 • Fockedey, N.; Polet, H.; Craeymeersch, J. (2018). Zeevruchten: Scheermessen op zijn Amerikaans, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 20, meer
 • Fockedey, N.; Polet, H.; Torreele, E.; Duriez, A.; Lamour, L.; Mongondin, M.; Vallet, E. (Ed.) (2018). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Bewust kiezen voor duurzame producten uit de zee. Editie 2018. Ethic Ocean/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-92043-65-8. 200 pp., meer
 • Hillewaert, H. (2018). Macropodia, an underrated spider crab genus in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 92, meer
 • ILVO; VLIZ (2018). Handige infografieken over status visbestanden belangrijk voor Belgische visserij. Persbericht. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Lagring, R.; De Witte, B.; Bekaert, K.; Borges, A.V.; Desmit, X.; Le, H.M.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T.; Van der Zande, D. (2018). 4 Decades of Belgian Marine Monitoring: uplifting historical data to today’s needs - Final Report. Belgian Science Policy Office/BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks): Brussels. 104 pp., meer
 • Martens, C.; Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L. (2018). Baggeren en storten, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 69-78, meer
 • Martens, C.; Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L. (2018). Dredging and dumping, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 69-77, meer
 • Nimmegeers, S.; Vansteenbrugge, L.; Vanelslander, B.; Polet, H.; Torreele, E. (2018). Are we approaching MSY in 2020? Focus on commercial fish stocks important to Belgian fisheries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 35, meer
 • Pecceu, E.; Blondeel, L.; Verlé, K.; Polet, H. (2018). Introducing a voluntary assessment scheme enabling transition towards a more sustainable fishery. CM Documents - ICES, CM 2018(R:384). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 3 pp., meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Fisheries, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 115-129, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Visserij, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 115-130, meer
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Demuynck, E.; De Waegemaeker, J.; Vanderheiden, S.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Landbouw, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 143-154, meer
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Demuynck, E.; De Waegemaeker, J.; Vanderheiden, S.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Agriculture, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 143-153, meer
 • Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Vanelslander, B.; Hostens, K. (2018). Hope for recovery of the soft-bottom ecosystem after cessation of fishery disturbance?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 37, meer
 • Van Hoey, G.; De Backer, A.; Hostens, K. (2018). How several pressures influence the benthic ecosystem status in the Southern Bight of the North Sea?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 60, meer
 • Van Lancker, V.; Vandenreyken, H.; Lauwaert, B.; De Backer, A.; Devriese, L. (2018). Zand- en grindwinning, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 79-90, meer
 • Van Lancker, V.; Vandenreyken, H.; Lauwaert, B.; De Backer, A.; Devriese, L. (2018). Sand and gravel extraction, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 79-89, meer
 • Van Opstal, M. (2018). Onderwateropnames door het ILVO. Rederscentrale Augustus 2018: 18-19, meer
 • Vandendriessche, S. (2018). Aquacultuur in ons stukje Noordzee: is het technisch haalbaar?, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 10-13, meer
 • Vandendriessche, S. (2018). From farm to fork, from sea to spoon, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 6, meer
 • Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Devriese, L.I.; Polet, H.; Decostere, A; Chiers, K. (2018). Development of an innovative two-chamber skin explant model for marine fish, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 30, meer
 • Verleye, T.; van Winsen, F. (2018). Recreatieve zeevisserij in België [PPT]. VLIZ/ILVO: Oostende. 24 pp., meer
 • VLIZ; ILVO (2018). Tweeduizend recreatieve zeevissers goed voor 1% van de totale visvangst. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 3 pp., meer
 • (2017). Status Bestanden Belgische Visserij 2017. Status Bestanden Belgische Visserij, 2017. VLIZ/ILVO: Oostende. 60 kaarten pp., meer
 • Amadei Martínez, L.; Blanco Fernández, C.; Braeckman, U.; Geldhof, R.; Peene, N.; Vanaverbeke, J.; Wittoeck, J.; Depestele, J. (2017). Consumption of discarded plaice (Pleuronectes platessa) by epibenthic scavengers: common starfish (Asterias rubens) and hermit crabs (Pagurus bernhardus), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 3, meer
 • Baztan, J.; Bergmann, M.; Booth, A.; Broglio, E.; Carrasco, A.; Chouinard, O.; Clüsener Godt, M.; Cordier, M.; Cozar, A.; Devriese, L.; Enevoldsen, H.; Ernsteins, R.; Ferreira-da-Costa, M.; Fossi, M.-C.; Gago, J.; Galgani, F.; Garrabou, J.; Gerdts, G.; Gomez, M.; Gómez-Parra, A.; Gutow, L.; Herrera, A.; Herring, C.; Huck, T.; Huvet, A.; Ivar do Sul, J.A.; Jorgensen, B.; Krzan, A.; Lagardere, F.; Liria, A.; Lusher, A.; Miguelez, A.; Packard, T.; Pahl, S.; Paul-Pont, I.; Peeters, D.; Robbens, J.; Ruiz-Fernández, A.-C.; Runge, J.; Sanchez-Arcilla, A.; Soudant, P.; Surette, C.; Thompson, R.C.; Valdes, L.; Vanderlinden, J.P.; Wallace, N. (2017). Breaking down the plastic age, in: Baztan, J. et al. MICRO 2016: Fate and impact of microplastics in marine ecosystems : from the coastline to the open sea. pp. 177-181. https://hdl.handle.net/10.1016/b978-0-12-812271-6.00170-8, meer
 • Bekaert, K.; Maertens, I.; Moerman, M.; Torreele, E. (2017). Determination of the best otolith preparation method for aging of dab (Limanda limanda), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 6, meer
 • Colson, L.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Van Colen, C. (2017). Ecologische monitoring in het kader van het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1‐situatie): Eindrapport. ILVO Mededeling, 233. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Merelbeke. 34 pp., meer
 • De Backer, A.; Breine, N.; Hillewaert, H.; Pecceu, E.; Ranson, J.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2017). Ecological assessment of intense aggregate dredging activity on the Belgian part of the North Sea, in: Degrendele, K. et al. Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 47-65, meer
 • De Backer, A.; Debusschere, E.; Ranson, J.; Hostens, K. (2017). Swim bladder barotrauma in Atlantic cod when in situ exposed to pile driving, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 25-37, meer
 • De Backer, A.; Debusschere, E.; Ranson, J.; Hostens, K. (2017). Extremely loud and incredibly close: in situ exposure of Atlantic cod to pile driving, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 16, meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2017). Effects of Belgian offshore windfarms on soft sediment epibenthos and fish: an updated time series, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 59-71, meer
 • De Mesel, I.; Van Lancker, V.; Kapasakali, D.; Montereale-Gavazzi, G.; Kerckhof, F.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Ranson, J.; Vanelslander, B.; Hostens, K. (2017). Analyse van de huidige status van de bodemfauna in de bodembeschermingszones in de Vlaamse Banken. Operational Directorate Natural Environment, OD Nature/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Brussels, Oostende. 48 pp., meer
 • Delerue-Ricard, S.; Stynen, H.; Barbut, L.; Vanden Bavière, A.; Goscia, I.; Robbens, J.; Lacroix, G. (2017). Where goes the flow? Tracing sole of the North Sea with genomics and otolith shape, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 27, meer
 • Devriese, L.; Van Poucke, R.; Bossaer, M.; Tack, F.M.G.; Hostens, K.; Robbens, J. (2017). With a pinch of salt: microplastics and trace elements in sea salts for human consumption, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 32, meer
 • Devriese, L.I.; De Witte, B.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Delbare, D.; Hostens, K.; Polet, H. (2017). Biofouling and anti-fouling research @ILVO, in: International Symposium on Corrosion and Fouling. Two natural curses for a ship's hull. Antwerp Maritime Academy 3 April 2017. pp. 11, meer
 • Devriese, L.I.; Bossaer, M.; Hostens, K.; Robbens, J. (2017). De screening van zeezoutstalen op aanwezigheid van microplastics. ILVO: Oostende. 30 pp., meer
 • Kerkhove, T.; Boyen, J.; De Backer, A.; Mol, J.; Volckaert, F.; De Troch, M. (2017). Sustainability of a tropical shrimp fishery: can genetic research give additional clues? Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 3 March 2017. Marine Biology, Ghent University/ILVO/University of Leuven: Gent, Oostende, Leuven. 1 poster pp., meer
 • Kerkhove, T.; Boyen, J.; De Backer, A.; Mol, J.H.; Volckaert, F.A.M.; De Troch, M. (2017). Sustainability of a tropical shrimp fishery: can genetic research give additional clues?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 46, meer
 • Rijnsdorp, A.D.; Eigaard, O.R.; Kenny, A.; Hiddink, J.G.; Hamon, K.G.; Piet, G.J.; Sala, A.; Nielsen, J.R.; Polet, H.; Laffargue, P.; Zengin, M.; Gregerson, O. (2017). BENTHIS Final Report. IMARES: IJmuiden. 27 pp., meer
 • Vandecasteele, L.; Vanelslander, B.; Torreele, E.; Polet, H. (2017). Sole in the Irish Sea: do fishermen and fisheries-scientists see things from a different perspective?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 95, meer
 • Vanderhoeven, S.; Adriaens, T.; Desmet, P.; Strubbe, D.; Backeljau, T.; Barbier, Y.; Brosens, D.; Cigar, J.; Coupremanne, M.; De Troch, R.; Eggermont, H.; Heughebaert, A.; Hostens, K.; Huybrechts, P.; Jacquemart, A.-L.; Lens, L.; Monty, A.; Paquet, J.-Y.; Prévot, C.; Robertson, T.; Termonia, P.; Van De Kerchove, R.; Van Hoey, G.; Van Schaeybroeck, B.; Vercayie, D.; Verleye, T.J.; Welby, S.; Groom, Q.J. (2017). Tracking Invasive Alien Species (TrIAS): building a data-driven framework to inform policy. Research Ideas and Outcomes 3: e13414. https://hdl.handle.net/10.3897/rio.3.e13414, meer
 • Vlaemynck, G.; Van Pamel, E. (2017). Valorization of underexploited fishery resources: possibilities for contributing to human health and well being. ILVO: Oostende. , meer
 • (2016). Status Bestanden Belgische Visserij 2016. Status Bestanden Belgische Visserij. VLIZ/ILVO: Oostende. 58 kaarten pp., meer
 • (2016). Valorevis: Valoresatiepistes voor reststromen uit de visserij en visverwerkende industrie. ILVO/eCOAST/VIVES/KULAK/UGent: [s.l.]. 74 pp., meer
 • Barbut, L.; Groot Crego, C.; Delerue-Ricard, S.; Vanden Bavière, A.; Coscia, I.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Lacroix, G. (2016). How larval dispersal of flatfish is impacted by life traits?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 15, meer
 • Bekaert, K.; Adam, M.; Decauwer, K.; Lagring, R.; Dewitte, B. (2016). Determination of the best normalizing parameter for heavy metals in sediments of the Belgian Part of the North Sea (BPNS), in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 92, meer
 • Bekaert, K.; Deloof, D.; Vandermeersch, G.; Dewitte, B.; Vlaemynck, G.; De Reu, K. (2016). Project Qualitubfish. Opvolging van de kwaliteitsveranderingen van pladijs gedurende de opslag in tubs. ILVO Mededeling, 221. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 35 pp., meer
 • Blondeel, L.; Verlé, K.; Vlaemynck, G.; Braeckman, R.; Vermeersch, X.; Vanderperren, E.; Torreele, E. (2016). VERWERKVIS - De Vlaamse visserijsector en de visverwerkende nijverheid: Status, noden en kansen. ILVO Mededeling, 209. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 100 pp., meer
 • Breine, N.T.; De Backer, A.; Moens, T.; Van Hoey, G.; Hostens, K. (2016). REVISITED: the soft-bottom benthic communities of the Belgian part of the North Sea. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Breine, N.T.; De Backer, A.; Van Colen, C.; Moens, T.; Van Hoey, G.; Hostens, K. (2016). Update on the soft-bottom benthic habitats in the Belgian Part of the North Sea, with new functional information, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 46, meer
 • Colson, L.; Van Hoey, G.; Pecceu, E.; Van Colen, C.; Vanaverbeke, J. (2016). The foreshore: an ecological valuable ecosystem in danger, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 65, meer
 • Colson, L.; Pecceu, E.; Steenkamer, M.; Wittoeck, J.; Van Colen, C.; Hostens, K.; Van Hoey, G. (2016). Ecologische monitoring strand- en vooroever in functie van suppletie activiteiten: Eindrapport. ILVO Mededeling, 219. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 109 pp., meer
 • De Backer, A.; Devriese, L.; Hostens, K. (2016). Vorderingsverslag betreffende het onderzoek naar de invloed van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Continentaal Plat en de territoriale zee: periode januari - december 2015. ILVO Mededeling, 204. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 8 pp., meer
 • De Backer, A.; Van Hoey, G.; Hostens, K. (2016). Long-term ecosystem changes in the Belgian North Sea revealed by 30 years environmental monitoring of soft sediment fauna, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 19, meer
 • De Cauwer, K.; De Witte, B.; Desmit, X.; Lauwaert, B.; Parmentier, K.; Van der Zande, D.; Van Hoey, G. (2016). Evaluation of the Belgian coastal waters in the frame of the EU Water Framework Directive, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 96, meer
 • De Clerck, R. (2016). Visrokerijen langs de Vlaamse kust (tweede helft 19de eeuw – eerste helft 20ste eeuw), in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76: pp. 9-21, meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Maes, S.; Vanhalst, K.; De Bock, T.; Vangeyte, J.; Cattrijsse, A.; Robbens, J.; Dawyndt, P. (2016). Food for bacteria: a plastic exposure trial at sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 42, meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Haegeman, A.; Maes, S.; Ruttink, T.; Dawyndt, P. (2016). The dynamic bacterial colonization on plastic: an exposure experiment at sea, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 97, meer
 • De Witte, B.; Ruttens, A.; Ampe, B.; Waegeneers, N.; Gauquie, J.; Devriese, L.; Cooreman, K.; Parmentier, K. (2016). Zn and Cu increases at the Belgian continental shelf: linked to antifouling?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 21, meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K. (2016). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 januari - 30 juni 2016. ILVO Mededeling, 220. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 7 pp., meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K. (2016). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 juli 2015 – 31 december 2015. ILVO Mededeling, 208. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 6 pp., meer
 • Debusschere, E.; Hostens, K.; Vandendriessche, S.; Botteldooren, D.; Vincx, M.; Degraer, S. (2016). The effects of high intensity impulsive sound on young European sea bass Dicentrarchus labrax, with special attention to pile driving, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 169-183, meer
 • Delerue-Ricard, S.; Stynen, H.; Barbut, L.; Glatczak, D.; Vanden Bavière, A.; Coscia, I.; Robbens, J.; Lacroix, G.; Maes, G.E.; Volckaert, F.A.M. (2016). No anonymity for fish: tracing sole juveniles arriving at the Belgian nursery combining genomics, otolith microchemistry and otolith shape analysis, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 66, meer
 • Delerue-Ricard, S.; Barbut, L.; Vanden Bavière, A.; Coscia, I.; Robbens, J.; Lacroix, G.; Volckaert, F.A.M. (2016). Tracing sole juveniles arriving at the Belgian nursery using genomics and otolith shape, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 46, meer
 • Delerue-Ricard, S.; Stynen, H.; Barbut , L.; Coscia, I.; Lacroix, G.; Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M. (2016). Do juvenile sole belong to mixed spawning populations? Tracing juvenile flatfish arriving at the Belgian nursery using genomics and otolith shape. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Derweduwen, J.; Ranson, J.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2016). Feeding behaviour of lesser weever (Echiichthys vipera) and dab (Limanda limanda) in the C-Power wind farm, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 143-166, meer
 • Derweduwen, J.; Ranson, J.; Hostens, K. (2016). Is the feeding behaviour of soft substrate demersal fish influenced by the presence of wind farms?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 22, meer
 • Derweduwen, J.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2016). Effects of Belgian wind farms on the epibenthos and fish of the soft sediment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 95-115, meer
 • Devriese, L.; Hostens, K.; De Witte, B.; Robbens, J.; Polet, H. (2016). Beleidsinformerende nota: zwerfvuil en (micro)plastics in de Noordzee. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 14 + annex pp., meer
 • Devriese, L.; Haegeman, A.; Maes, S.; Ruttink, T.; De Backer, A.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; De Tender, C.; Hostens, K. (2016). A DNA (meta)barcoding approach to tackle marine benthic biodiversity, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 69, meer
 • Fockedey, N.; Polet, H.; Lamour, L.; Vallet, E. (Ed.) (2016). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Voor een markt met duurzame producten uit de zee. Editie 2016. SeaWeb Europe/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-920432-9-0. 182 pp., meer
 • Hamon, K.G.; De Vos, B.I.; Poos, J.J.; Rijnsdorp, A.; Verlé, K.; Kinds, A.; Polet, H. (2016). Deliverable 1.3: The economics of technological innovations to mitigate ecosystem effects of fishing: the pulse trawl in the North Sea. Benthic Ecosystem Fisheries Impact Study (BENTHIS): Ijmuiden. 26 pp., meer
 • Lauwaert, B.; De Witte, B.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Martens, C.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Vanlede, J. (2016). Synthesis report on the effects of dredged material dumping on the marine environment (licensing period 2012-2016). RBINS-OD Nature/ILVO/AMT - Afdeling Maritieme Toegang/AMCS/FHR: Brussels. 107 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; De Witte, B.; Devriese, L.; Van Hoey, G.; Timmermans, S.; Martens, C. (2016). Vooruitgangsrapport (juni 2014) over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 01/01/2012 - 31/12/2016). KBIN, OD Natuur-BMM: Oostende. 20 + bijlagen pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2016). Belgium, in: Pauly, D. et al. (Ed.) Global atlas of marine fisheries: a critical appraisal of catches and ecosystem impacts. pp. 202, meer
 • Meeremans, P.; Kochzius, M.; Yochum, N.Y.; Uhlmann, S. (2016). Inter-observer reliability of fish vitality assessments:does the use of categorical or continuous scoring scales affect the Reflex Action Mortality Predictor (RAMP)?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 73, meer
 • Moreau, K.; Torreele, E. (2016). Survey-based stock assessments versus sustainability assessments: interpretation and communication problems, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 136, meer
 • Pecceu, E.; Galparsoro, I.; Vega Fernandez, T.; Maina, I.; Gonzalez-Mirelis, G.; Karachle, P.; Hostens, K. (2016). Using a systematic conservation planning approach to enhance the marine spatial planning process in Europe, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 121, meer
 • Ribeiro, M.; Desmet, C.; Derweduwen, J. D.; Teal, L.; Vanelslander, B.; Depestele, J. (2016). Does pulse trawling force plaice onto a different diet?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 94, meer
 • Sys, K.; Kinds, A.; Blondeel, L.; Derudder, N.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2016). Connecting fishers and scientists in the sustainability debate: The interactive VALDUVIS sustainability web tool, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 23, meer
 • Uhlmann, S.; Levenson, M.; Vandendriessche, S. (2016). Floundering flatfish! A video communication case study, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 103, meer
 • Uhlmann, S.S.; Theunynck, R.; Ampe, B.; Verkempynck, R.; Miller, D.C.M.; van Marlen, B.; van der Reijden, K.J.; Molenaar, P.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2016). Overleving van door boomkor gevangen pladijs = Survival of beam-trawled European plaice (Pleuronectes platessa). ILVO Mededeling, 210. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 66 + 12 bijlagen pp., meer
 • Van Hoey , G. (2016). Ecosystem status assessment: one step at a time!, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 84, meer
 • Van Hoey, G.; Devriese, L.; De Witte, B.; Fettweis, M.; Lauwaert, B.; Parmentier, K.; Vanlede, J.; Martens, C. (2016). Environmental impact assessment in line with the EU Nature Directives, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 126, meer
 • Van Hoey, G.; Witt, J.; Heyer, K.; van Loon, W.; Ruiter, H.; Bonne, W.; Herrero, F.S. (2016). Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group for Coastal Waters, Waddensea type (NEA 3/4). ILVO Mededeling, 216. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 28 pp., meer
 • van Marlen, B.; Molenaar, P.; van der Reijden, K.J.; Goudswaard, P.C.; Bol, R.A.; Glorius, S.T.; Theunynck, R.; Uhlmann, S.S. (2016). Overleving van discard platvis: vaststellen en verhogen. IMARES Wageningen Report, C180/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 116 pp., meer
 • van Winsen, F.; Verleye, T.; Vanderperren, E.; Torreele, E.; Derudder, N.; Verlé, K.; Polet, H.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). LIVIS: Een transitie naar commerciële kleinschalige visserij in België. ILVO Mededeling, 206. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 138 pp., meer
 • Vanden Bavière, A.; Delerue-Ricard, S.; Barbut, L.; Lacroix, G.; Robbens, J.; Volckaert, F. (2016). B-FishConnect: a multi-disciplinary approach targeting flatfish connectivity and population dynamics in the Southern North Sea, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 57, meer
 • Vandendriessche, S. (2016). Viskleuters, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 12-15, meer
 • Vandendriessche, S.; Ribeiro da Costa, A.M.; Hostens, K. (2016). Wind farms and their influence on the occurrence of ichthyoplankton and squid larvae, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 117-140, meer
 • Vandendriessche, S.; Persoon, K.; Torreele, E.; Reubens, J.; Hostens, K. (2016). "A wind of change" in recreational fisheries? Recreational fishermen and wind farms: current use and perception, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 140, meer
 • Vandendriessche, S.; Persoon, K.; Torreele, E.; Reubens, J.; Hostens, K. (2016). “A wind of change” in recreational fisheries? Recreational fishermen and wind farms: current use and perception, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 51-59, meer
 • Vandendriessche, S.; Riebbels, G.; Depestele, J.; Vanelslander, B.; Willems, T.; Hillewaert, H.; Kinds, A. (2016). Interview training for fisheries scientists: Truth or dare?, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 28, meer
 • Vansteenbrugge, L. (2016). The non-indigenous ctenophore Mnemiopsis leidyi in the southern North Sea: ecological and socio-economic effects related to its trophic position and the current distribution of gelatinous zooplankton, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 163-165, meer
 • Vansteenbrugge, L.; Kerckhof, F.; Vandendriessche, S.; Montgomery, L. (2016). Kwallenkwesties, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 2-6, meer
 • Verlé, K.; Blondeel, L.; Vanderperren, E.; Torreele, E. (2016). De Belgische industrie voor de verwerking van vis, schaal- en weekdieren: status en uitdagingen. ILVO Mededeling, 212. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 45 pp., meer
 • Verschueren, B.; Lenoir, H. (2016). De pulsvisserij op garnalen: Vergelijking met een klassiek vistuigdecember 2015. ILVO Mededeling, 211. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 44 pp., meer
 • Verwimp, C.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Muylle, H.; Honnay, O.; Roldan-Ruiz, I.; Robbens, J.; Ruttink, T. (2016). Exploring population structure of Mnemiopsis leidyi in north-western European waters, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 136, meer
 • (2015). Status Bestanden Belgische Visserij 2015. Status Bestanden Belgische Visserij. VLIZ/ILVO: Oostende. 30 kaarten pp., meer
 • (2015). Visserij verduurzaamt: Maatschappelijk Convenant in uitvoering van de doelstellingen van Vistraject 2015-2020. Rederscentrale/ILVO/Departement Landbouw en Visserij/Natuurpunt/Vlaamse Overheid/Provincie West-Vlaanderen: [s.l.]. 8 pp., meer
 • (2015). Herkennen van haaien en roggen. Project HAROKIT. ILVO/Natuurpunt/VLIZ: Oostende. 76 pp., meer
 • Andjelkovic, M.; Wambacq, M.; Bekaert, K.; Robbens, J.; Van Loco, J. (2015). Effect of food processing on toxin content in scallops, in: Marine and Freshwater Toxins Analysis, Fifth Joint Symposium and AOAC Task Force Meeting. Book of Abstracts. , meer
 • Andjelkovic, M.; Wambacq, M.; Bekaert, K.; Robbens, J.; Van Loco, J. (2015). Marine toxins in North Sea crabs (Cancer pagurus), in: Marine and Freshwater Toxins Analysis, Fifth Joint Symposium and AOAC Task Force Meeting. Book of Abstracts. , meer
 • Barbut, L.; Delerue-Ricard, S.; Vanden Bavière, A.; Maes, G.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Lacroix, G. (2015). Integrating field data to parameterize a larval transport model of sole and improve knowledge on connectivity in the North Sea. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. KBIN - OD Natuur/KU Leuven/ILVO: Brussel, Leuven, Oostende. 1 poster pp., meer
 • Barbut, L.; Delerue-Ricard, S.; Vanden Bavière, A.; Maes, G.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Lacroix, G. (2015). Integrating field data to parameterize a larval transport model of sole and improve knowledge on connectivity in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 19, meer
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Vanderperren, E. (2015). Use of and potential biodegradable alternatives for dolly rope, a.k.a “spekking”, in Belgian fisheries. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Vanderperren, E. (2015). Spekvis - op zoek naar duurzame alternatieven voor spekking. ILVO Mededeling, 192. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 48 + bijlage pp., meer
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Vanderperren, E. (2015). Use of and potential biodegradable alternatives for dolly rope, a.k.a ‘spekking’, in Belgian fisheries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 20, meer
 • Colson, L.; Peccue, E.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2015). The foreshore: an ecological valuable ecosystem in danger. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Marine Biology, Ghent University/ILVO: Gent, Oostende. 1 poster pp., meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2015). Marine aggregate dredging impact on demersal fish and epibenthos, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 38, meer
 • De Snijder, N.; Brouckaert, E.; Hansen, K.; Heyman, J.; Polet, H.; Welvaert, M. (2015). Vistraject: Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector. ILVO/Rederscentrale: Oostende. 131 pp., meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Maes, S.; Haegeman, A.; Ruttink, T.; Robbens, J.; Dawyndt, P. (2015). Metagenomics@Sea: a floating house in a marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 50, meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K. (2015). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 januari 2015 – 30 juni 2015. ILVO Mededeling, 199. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 6 pp., meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K.; Robbens, J. (2015). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 juli 2014 – 31 december 2014. ILVO Mededeling, 181. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. [no pag.] pp., meer
 • De Witte, B.; Devriese, L.; Bekaert, K.; Hoffman, S.; Vandermeersch, G.; Cooreman, K.; Robbens, J. (2015). Why not eat wild mussels?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 51, meer
 • Debusschere, E.; Bolle, L.; Blom, E.; De Coensel, B.; Glaropoulos, A.; Hostens, K.; Papadakis, V.M.; Vercauteren , M.; Vandendriessche, S.; Vincx, M.; Wessels, P.W.; Degraer, S. (2015). Offshore pile-driving and young fish, a destructive marriage?, in: Köppel, J. et al. (Ed.) Conference on Wind energy and Wildlife impacts: book of abstracts. pp. 27, meer
 • Debusschere, E.; Blom, L.J.; Botteldooren, D.; De Boeck, G.; De Coensel, B.; De Jong, C.; Hostens, K;; Sinha, A.K.; Vandendriessche, S.; Vercauteren, M.; Vincx, M.; Wessels, P.W.; Degraer, S. (2015). A comprehensive study to assess the impact of impulsive sound on juvenile sea bass, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 52, meer
 • Degraer, S.; Hostens, K.; Provoost, S.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Pirlet, H. (2015). Natuur en milieu, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 57-76, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2015). Aquaculture, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 153-164, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2015). Aquacultuur, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 157-168, meer
 • Delerue-Ricard , S.; Vanden Bavière, A.; Coscia, I.; Robbens, J.; Lacroix, G.; Volckaert, F.A.M. (2015). Connectivity and genetic structure of flatfish for fisheries management and traceability in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 55, meer
 • Depestele, J. (2015). The fate of discards from marine fisheries: a disregarded viewpoint in fisheries management = De bestemming van teruggooi in zeevisserij: een blinde vlek in het visserijbeheer. PhD Thesis. Ghent University: Gent. ISBN 978-90-5989-816-5. XI, 286 pp., meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E. (2015). Are discards a substantial food source for benthic communities? Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. ILVO/IFREMER/CNRS/INBO: Oostende, Nantes, La Rochelle, Brussel. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E. (2015). Hungry birds! Are there any leftover discards?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 57, meer
 • Derweduwen , J. (2015). National summaries: ongoing activities and research - Belgium, in: Report of the Working Group on Marine Benthal and Renewable Energy Developments (WGMBRED), 21-25 April 2015, Oban, Scotland, United Kingdom. CM Documents - ICES, 2015/SSGEPI:17: pp. 9-12, meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Polet, H.; Verschueren, B.; Saunders, J.H.; Mortensen, A.; Puvanendran, V.; Decostere, A. (2015). Electrotrawling for brown shrimp: short-term effects on various adult fish species, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 60, meer
 • Devriese, L.; Soetaert, M.; Desender, M.; Chiers, K.; Decostere, A.; Polet, H. (2015). Huidzweren bij vissen in het Belgisch deel van de Noordzee: Trends in prevalentie en exploratie van mogelijke oorzaken. ILVO Mededeling, 188. ILVO: Merelbeke. 20 pp., meer
 • Devriese, L.; De Witte, B.; Bossaer, Mattias; Vanhalst, K.; Theetaert, H.; Robbens, J. (2015). Collateral damage: could microplastics act as a vector for PCBs through the marine ecosystem?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 61, meer
 • Gauquie, J.; Devriese, L.; Robbens, J.; De Witte, B. (2015). Is plastic a sink or source for pollutants?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 65, meer
 • Hansen, K.; Fockedey, N.; Torreele, E.; Vanhalst, K. (2015). HAROkit: Beleidsaanbevelingen voor een soort-specifieke aanpak voor haaien en roggen in de Belgische visserij. Natuurpunt/ILVO/VLIZ: Oostende. 34 pp., meer
 • Kinds, A.; Sys, K.; Schotte, L.; Mondelaers, K.; Polet, H. (2015). VALDUVIS, a new way of assessing and communicating the sustainability of fishing activities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 79-80, meer
 • Kinds, A.; Sys, K. (2015). VALDUVIS: Een instrument om de duurzaamheid van visserijactiviteit te meten en zichtbaar te maken: Eindrapport. ILVO Mededeling, 179. ILVO: Merelbeke. 63 pp., meer
 • Lamour, L.; Vallet, E.; Fockedey, N.; Moreau, K.; Kinds, A.; Polet, H. (Ed.) (2015). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Voor een markt met duurzame producten uit de zee. Editie 2015. SeaWeb Europe/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-920432-1-4. 182 pp., meer
 • Loaiza, I.; Verlé, K.; Bervoets, L. (2015). The effect of pyrethrin pesticide on the respiration of blue mussel Mytilus edulis: a preliminary experiment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 86, meer
 • Moreau, K.; Vanhee, W.; Torreele, E. (2015). Survey-based stock assessments. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Moreau, K.; Torreele, E. (2015). Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid drastisch hervormd: de 'Big Change', in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 7-12, meer
 • Moreau, K.; Torreele, E. (2015). Survey-based stock assessments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 94, meer
 • Persoon, K. (2015). Who is the recreational fisherman and what does he catch? An overview of recreational fisheries at sea in Belgium. MSc Thesis. ILVO/VLIZ: Oostende. 74 pp., meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2015). Visserij, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 141-156, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2015). Fisheries, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 137-152, meer
 • Soetaert, M.; Verschueren, B.; Polet, H.; Decostere, A.; Chiers, K. (2015). Electrifying a Benthos Release Panel to retain sole, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 118, meer
 • Sys, K.; Buysse, J.; Van Meensel, J.; Polet, H. (2015). Competitive interactions between pulse and beam trawlers in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 126-127, meer
 • Theunynck, R.; Uhlmann, S.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2015). Live or let die: survival of discarded plaice, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 130, meer
 • Theunynck, R.; Uhlmann, S.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2015). Live or let die: survival of discarded plaice. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Theunynck, R.; Verschueren, B. (2015). Slimmer verwerken, bijvangst beperken. ILVO Mededeling, 207. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 19 pp., meer
 • Torrez, P.; Willems, T.; Vincx, M. (2015). Recruitment of the seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri in Suriname, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 132, meer
 • Tyberghein, L.; Borges, A.V.; Deneudt, K.; Desmit, X.; De Witte, B.; Gauquie, J.; Goffin, A.; Lagring, R.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Van der Zande, D.; De Cauwer, K. (2015). 4 decades of Belgian marine monitoring: uplifting historical data to today's needs – 4DEMON, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 135, meer
 • Van der Meulen, M.D.; Devriese, L.; Lee, J.; Maes, T.; van Dalfsen, J.A.; Huvet, A.; Soudant, P.; Robbens, J.; Vethaak, A.D. (2015). Socio-economic impact of microplastics in the 2 Seas, Channel and France Manche Region: an initial risk assessment. MICRO Interreg project IVa. ILVO Mededeling, 177. ILVO: Merelbeke. 39 + Appendixes pp., meer
 • Van Hoey, G.; Bonne, W.; Hostens, K. (2015). Ecosystem status and indicators: the way it can, should and will work!, in: Scientific symposium 2015: “Tools for assessing status of European aquatic ecosystems”. Programme and abstracts. pp. 31-32, meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K. (2015). Ecosystem status and indicators: a challenging exercise! Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K. (2015). Ecosystem status and indicators: a challenging exercise!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 141, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Sand and gravel extraction, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 105-114, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Zand- en grindwinning, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 109-118, meer
 • Vandermeersch, G.; Cano-Sancho, G.; Bekaert, K.; Marques, A.; Robbens, J. (2015). Risk ranking of emerging contaminants in fish and seafood, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 144, meer
 • Vanpoucke, M.Z. (2015). Impact of microplastic uptake: contamination in sprat and microplastic-mediated uptake of PAHs by European shore crab. MSc Thesis. ILVO: Oostende. 46 pp., meer
 • Vansteenbrugge, L. (2015). The non-indigenous ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Southern North Sea: ecological and socio-economic effects related to its trophic position and the current distribution of gelatinous zooplankton = De niet-inheemse kamkwal Mnemiopsis leidyi in de Zuidelijke Noordzee: ecologische en socio-economische effecten gerelateerd aan de trofische positie van de soort en de huidige verspreiding van gelatineus zoöplankton. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. ISBN 978-90-5989-837-0. 287 pp., meer
 • Vercauteren, M. (2015). Gedragsrespons van juvenielen van de Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) op heigeluid, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 178, meer
 • Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; van Oven, A.; Kleppe, R.; Roelofs, M.; Persoon, K.; Polet, H.; Torreele, E.; van Winsen, F. (2015). De recreatieve zeevisserij in België: Monitoring van de capaciteit, intensiteit en densiteit op zee (eerste resultaten). VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2015_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-10-8. 20 pp., meer
 • Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; van Oven, A.; Kleppe, R.; Roelofs, M.; Persoon, K.; Polet, H.; Torreele, E.; van Winsen, F. (2015). Recreational sea fishing in Belgium: Monitoring the capacity, intensity and density at sea (first results). VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2015_004. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-92043-24-5. 20 pp., meer
 • Verwimp, C.; Vansteenbrugge, L.; Devriese, L.; Hostens, K.; Muylle, H.; Honnay, O.; Roldan-Ruiz, I.; Ruttink, T.; Robbens, J. (2015). Population genomics of Mnemiopsis leidyi, a notorious marine invader in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 148, meer
 • Vieren, M. (2015). Lange termijn patronen van het epibenthos en de demersale vis in het Belgisch deel van de Noordzee, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 179, meer
 • (2014). MEMO Nieuwsbrief 2014. MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 2014. ILVO: Oostende. 4 pp., meer
 • Barbut, L.; Delerue-Ricard, S.; Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Lacroix, G. (2014). How sensitive is sole larval dispersal in the North Sea to the parameterization of larval duration? A modelling study. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. Royal Belgian Institute of Natural Sciences/KU Leuven/ILVO: Brussel, Leuven, Oostende. 1 poster pp., meer
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandermeersch, G.; Theetaert, H.; Robbens, J. (2014). Microplastics in the food chain? Occurrence of microplastics in brown shrimp (Crangon crangon) and blue mussel (Mytilus edulis). ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Borges, M.F.; Andonegi, E.; Depestele, J.; Piet, G.; Reid, D.; Rindorf, A.; Sørensen, T.K.; Van der Meeren, G.I. (2014). Priority research areas for evaluating ecosystem consequences of a discard ban. CM Documents - ICES, CM 2014(O:16). ICES: Copenhagen. 2 pp., meer
 • Breine, N.T.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2014). Crustacean parasites in the Belgian part of the North Sea: Sacculina carcini on Liocarcinus holsatus and Peltogaster paguri on Pagurus bernhardus. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Colson, L.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2014). Ecological study of foreshore nourishment at the Flemish coast. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. Ghent University, Biology Department, Marine Biology Section: Gent. 1 poster pp., meer
 • Colson, L.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2014). Ecological study of foreshore nourishment at the Flemish coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 28, meer
 • De Backer, A.; Heusinkveld, J.; Holzhauer, H.; van Dalfsen, J.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Shoreface nourishments in the Wadden Sea (The Netherlands): Coastal defence disastrous for marine life? Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • De Backer, A.; Hillewaert, H.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Structural and functional biological assessment of aggregate dredging intensity on the Belgian part of the North Sea, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 29-58, meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2014). Marine aggregate dredging from a fished point of view, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 113, meer
 • De Tender, C.; Debode, J.; Devriese, L.; Haegeman, A.; Ruttink, T.; Baeyen, S.; Cremelie, P.; Maes, S.; Dawyndt, P.; Maes, M.; Robbens, J. (2014). Metagenome analysis of a soil and marine environment. ILVO: Merelbeke. 1 poster pp., meer
 • De Waegemaeker, J.; Van Acker, M. (2014). Te land, ter zee en er tussenin. Een nieuw ontwerpperspectief vanuit verleden en toekomst. Ruimte 6(22): 32-37, meer
 • Delerue-Ricard, S.; Coscia, I.; Barbut , L.; Lacroix, G.; Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M. (2014). Assessing connectivity in young flatfish and its implementation in fisheries management, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 44, meer
 • Delerue-Ricard, S.; Coscia, I.; Barbut , L.; Lacroix, G.; Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M. (2014). Assessing connectivity in young flatfish and its implementation in fisheries management. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Buyvoets, E.; Calebout, P.; Desender, M.; Goossens, J.; Lagast, E.; Vuylsteke, D.; Vanden Berghe, C. (2014). Calibration tests for identifying reflex action mortality predictor reflexesfor sole (Solea solea) and plaice (Pleuronectes platessa): Preliminary results. ILVO Mededeling, 158. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 30 pp., meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Stienen, E.W.M.; Dorémus, G. (2014). Quantifying food subsidies to the benthos due to discards: Task 4.4 Report on the quantification of discard flow to the seabed, relative to natural food sources. Benthic Ecosystem Fisheries Impact Study (BENTHIS): [s.l.]. 33 pp., meer
 • Depestele, J.; Degrendele, K.; Polet, H.; Roche, M.; Teal, L.; Vanelslander, B.; Rijnsdorp, A.D. (2014). One plus one is three: trawling differences from multi-beam imagery, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 48, meer
 • Derweduwen, J.; Cattrijsse, A.; De Backer, A.; Hillewaert, H.; Ranson, J.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Eindrapport invloed van het lozen van gechloreerd zeewater op het macrobenthos in de bodem en de epifauna op de kaaimuur in het Fluxys LNG dok in de haven van Zeebrugge. ILVO Mededeling, 174. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 77 pp., meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Verschueren, B.; Polet, H.; Duchateau, L.; Velmurugu, P.; Mortensen, A.; Decostere, A. (2014). Electrical trawling for brown shrimp: Impact on young life stages in nurseries & spawning areas. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO/Ghent University/NOFIMA: Gent, Tromsø . 1 poster pp., meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Verschueren, B.; Polet, H.; Duchateau, L.; Velmurugu, P.; Mortensen, A.; Decostere, A. (2014). Electrical trawling for brown shrimp: Impact on young life stages in nurseries and spawning areas?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 53, meer
 • Devriese, L. (2014). Stel je zeevraag: Kunnen vissen zeeziek worden?, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 24, meer
 • Devriese, L.; De Witte, B.; Derveaux, S.; Theetaert, H.; Bossaer, M.; Vanhalst, K.; Robbens, J. (2014). The role of microplastics as a vector for PCBs through the marine trophic levels, in: Cassone, A.-L. et al. (Ed.) Fate and impact of microplastics in marine ecosystems, 13-15 January 2014, Plouzané, France: detailed program of MICRO 2014 & presentation abstracts. pp. 36, meer
 • Devriese, L.; Maes, S.; De Tender, C.; Baeyen, S.; Bekaert, K.; Cremelie, P.; Vandecasteele, D.; Robbens, J. (2014). DGGE fingerprinting for microbial community monitoring as a new tool for anthropogenic impact assessment on the Belgian part of the North Sea, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 117, meer
 • Lamour, L.; Vallet, E.; Fockedey, N.; Moreau, K.; Kinds, A.; Polet, H. (Ed.) (2014). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Voor een markt met duurzame producten uit de zee. Editie 2014. SeaWeb Europe/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Paris, Oostende. 183 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; De Witte, B.; Devriese, L.; Van Hoey, G.; Timmermans, S.; Martens, C. (2014). Vooruitgangsrapport (juni 2014) over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen. (Vergunningsperiode 01/01/2012- 31/12/2016). KBIN, OD Natuur-BMM/ILVO/Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/AMT - Afdeling Maritieme Toegang: Brussel, Oostende, Antwerpen. 20 + kaarten pp., meer
 • Pecceu, E.; Vanelslander, B.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Hostens, K.; Torreele, E.; Polet, H. (2014). Beschrijving van de visserijactiviteiten in het Belgisch deel van de Noordzee in functie van de aanvraag bij de Europese Commissie voor visserijmaatregelen in de Vlaamse Banken (Habitatrichtlijngebied). ILVO Mededeling, 156. ILVO: Merelbeke. 92 + Bijlagen pp., meer
 • Pecceu, E.; Vanelslander, B.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Torreele, E.; Polet, H.; Hostens, K. (2014). Marine spatial planning: fisheries measures in a N2000 area in the Belgian Part of the North Sea, in: LITTORAL 2014. Facing present and future coast challenges: abstract book. pp. 71, meer
 • Quirijns, F.; Pastoors, M.A. (Ed.) (2014). Discard Atlas of North Sea fisheries. IMARES Wageningen Report. IMARES Wageningen UR/Scheveningen Group: Wageningen. 80 pp., meer
 • Stamoulis, A.; Polet, H.; Torreele, E.; Rijnsdorp, A.D. (2014). The Large Fish Indicator in North Sea waters: does it respond to the recent declinein fishing? CM Documents - ICES, CM 2014(G:25). ICES: Copenhagen. 2 pp., meer
 • Teal, L.R.; Depestele, J.; O'Neill, B.; Craeymeersch, J.; van Denderen, D.; Parker, R.; Perdon, J.; Polet, H.; Rasenberg, M.; Vanelslander, B.; Rijnsdorp, A.D. (2014). Effects of beam and pulse trawling on the benthic ecosystem. IMARES Wageningen Report, C098/14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 53 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Derweduwen, J.; Pecceu, E.; Vanelslander, B.; Torreele, E.; Hostens, K.; Polet, H. (2014). Studie met betrekking tot de opvolging van de bagger stortproef in functie van de garnaalvisserij. ILVO Mededeling, 161. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 41 + Annexen pp., meer
 • Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Degraer, S. (2014). Study related to the realization of the Water Framework Directive intercalibration for the Belgian coastal waters, to design the descriptive elements 1 and 6 of the marine strategy framework directive and the nature objectives of the habitat directive for invertebrate bottom fauna of soft substrates. ILVO Mededeling, 170. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 45 + annexes pp., meer
 • Vanden Bavière, A.; Delerue-Ricard, S.; Volckaert, F.; Lacroix, G.; Barbut, L.; Robbens, J. (2014). Larval dispersal and juvenile dynamics of flatfish in the Southern North Sea. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO/KBIN/KU Leuven: Oostende, Brussel, Leuven. 1 poster pp., meer
 • Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Delerue-Ricard, S.; Lacroix, G.; Barbut, L. (2014). Larval dispersal and juvenile dynamics of flatfish in the Southern North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 114, meer
 • Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Maelfait, H. (2014). Judging jellyfish: factors influencing the perception on jellyfish and their blooms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 117, meer
 • Vandermeersch, G.; Bekaert, K.; Devriese, L.; Bekaert, K.; Vandendriessche, S.; Theetaert, H.; Hostens, K.; Robbens, J. (2014). Occurrence of microplastics in brown shrimp on the Belgian part of the North Sea. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandermeersch, G.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Theetaert, H.; Hostens, K.; Robbens, J. (2014). Occurrence of microplastics in brown shrimp on the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 118, meer
 • Vansteenbrugge, L.; Van Regenmortel, T.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Schelde estuary: a real problem? CM Documents - ICES, CM 2014(A:12). ICES: Copenhagen. 2 pp., meer
 • Verhoestraete, D.; De Waegemaeker, J. (2014). Een eiland als mogelijkheid. Een denkexcursie naar de Vlakte van de Raan. Ruimte 6(22): 52-55, meer
 • Vermeersch, X.; Vlaemynck, G. (2014). Post-trawling damage and mortality amongst brown shrimp (Crangon crangon L.) in the Flemish shrimp fishery, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 124, meer
 • Vieren, M. (2014). Long term patterns in the epibenthos and demersal fish fauna of the Belgian Part of the North Sea. MSc Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences, Marine Biology/Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek: Ghent. 39 pp., meer
 • Vlaemynck, G. (2014). De verwerking van grijze garnalen aan boord en aan land: vroeger en nu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 89-101, meer
 • Bekaert, K.; Wambacq, M.; Devries, L.; Bossaer, M.; Van Loco, J.; Robbens, J.; Andjelkovic, M. (2013). Marine biotoxins in Brown crab (Cancer pagurus), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 14, meer
 • Bekaert, K.; Deloof, D.; Devriese, L.; Maes, S.; Vanhalst, K.; Verhaeghe, D.; Robbens, J. (2013). Invloed van de opslagmethode op de kwaliteit van Noorse kreeft (Nephrops norvegicus). ILVO Mededeling, 146. ILVO: Oostende. 19 pp., meer
 • Coates, D.; Van Hoey, G.; Reubens, J.; Vanden Eede, S.; De Maersschalck, V.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2013). The macrobenthic community around an offshore wind farm, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 87-97, meer
 • de Haan, D.; Soetaert, M.; Verschueren, B. (2013). The effects of electric pulse stimulation on cultured adult cod, continued research 2013. IMARES Wageningen Report, C183/13. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 21 pp., meer
 • De Vooght, N.; Riebbels, G.; Matthijs, F. (2013). Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Activiteitenverslag 2012. ILVO: Merelbeke-Lemberge. 89 pp., meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K.; Robbens, J. (2013). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 januari 2013 – 30 juni 2013. ILVO Mededeling, 136. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 7 pp., meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K.; Robbens, J. (2013). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 juli 2012 - 31 december 2012. ILVO Mededeling, 127. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 7 pp., meer
 • Debusschere, E.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Vincx, M.; Botteldooren, D.; Degraer, S. (2013). The impact of pile-driving on seabass eggs and larvae. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. Ghent University, Marine Biology Research Group/ILVO: Gent. 1 poster pp., meer
 • Debusschere, E.; Hostens, K.; Vincx, M.; Botteldooren, D.; Degraer, S. (2013). Pilot study on the impact of impulse noise on sea bass larvae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 37, meer
 • Debusschere, E.; Hostens, K.; Vincx, M.; Botteldooren, D.; Degraer, S. (2013). Effects of pile driving on fish larvae: a field experiment, in: The effects of noise on aquatic life, Budapest, Hungary, August 2013. pp. 40, meer
 • Degraer, S.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalk, V.; De Mesel, I.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 9-13, meer
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Natuur & milieu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 79-98, meer
 • Degraer, S.; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Vanermen, N.; De Mesel, I.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2013). Not necessarily all gold that shines: appropriate ecological context setting needed!, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 175-181, meer
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.W.M.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Nature and environment, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 75-92, meer
 • Degraer, S.; De Mesel, I.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalck, V.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Optimising the future Belgian offshore wind farm monitoring programme, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 193-197, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H. (2013). Aquacultuur, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 175-186, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H. (2013). Aquaculture, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 167-176, meer
 • Derweduwen , J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots [Poster]. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Derweduwen, J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 41, meer
 • Haelters, J.; Debusschere, E.; Botteldooren, D.; Dulière, V.; Hostens, K.; Norro, A.; Vandendriessche, S.; Vigin, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2013). The effects of pile driving on marine mammals and fish in Belgian waters, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 71-77, meer
 • Hanseeuw, E.; Vanderperren , E.; Van Lancker, J. (2013). Use of by-products as system innovation: GeNeSYS. All aboard: a valuable use for discards, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 53, meer
 • Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Derveaux, S.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Robbens, J. (2013). Risk assessment of non-indigenous marine invaders: A combined approach of morphological and molecular analysis allowed unambiguous identification of the comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Belgian Part of the North Sea (BPNS), in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 47, meer
 • Hostens, K.; Courtens, W.; Craeymeersch, J.; Goudswaard, P.C.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Van Hoey, G.; Kerckhof, F.; Perdon, K.J.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.; Vigin, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2013). Invasive American razor clam Ensis directus in Belgian waters: a true opportunity for shell-fisheries?, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 43, meer
 • ILVO Sectie Technisch Visserijonderzoek (2013). Is er een verband tussen de toename aan beschadigde vis in de Noordzee in 2012 en de pulsvisserij? ILVO Visserij: Oostende. 3 pp., meer
 • Kinds, A.; Sys, K.; Mondelaers, K.; Polet, H. (2013). VALDUVIS: a fair price for sustainable fish. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. ILVO: Oostende, Merelbeke. 1 poster pp., meer
 • Kinds, A.; Sys, K.; Mondelaers, K.; Polet, H. (2013). VALDUVIS: a fair price for sustainable fish?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 59, meer
 • Kinds, A.; Vincx, M.; Fockedey, N. (2013). The Ghent University Sustainable Seafood Project and the role of educational institutions in raising awareness about sustainable seafood, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 58, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2013). Invisible catch: A century of bycatch and unreported removals in sea fisheries, Belgium 1929-2010, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 136-163, meer
 • Olsen, E.; Hoel, A.H.; Fluharty, D.L.; Maes, F.; Pecceu, E. (2013). Integration at the round table – Marine Spatial Planning in multi-­stakeholder settings. CM Documents - ICES, CM 2013(I:31). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 7 pp., meer
 • Pecceu, E.; Hostens, K.; Maes, F. (2013). Marine Protected Areas in the Belgian Part of the North Sea: a governance analysis, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 78, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H. (2013). Visserij, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 161-174, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H. (2013). Fisheries, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 153-166, meer
 • Polet, H.; Verhaeghe, D.; Pede, A. (2013). Netinnovatie langoustinevisserij. ILVO Mededeling, 130. ILVO: Oostende. , meer
 • Robbens, J.; Derveaux, S.; Hostens, K.; Fockedey, N.; Kerckhof, F.; Degraer, S.; De Troch, M.; Vincx, M. (Ed.) (2013). Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO)/Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. x, 50 pp., meer
 • Rumes, B.; Coates, D.; De Mesel, I.; Derweduwen, J; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Vandendriessche, S. (2013). Does it really matter? Changes in species richness and biomass at different spatial scales, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 183-189, meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Chiers, K. (2013). The impact of electrotrawls on marine organisms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 86, meer
 • Stamoulis, A.; Vassilopoulou, V.; Torreele, E.; Rijnsdorp, A.D. (2013). Impact of bottom-trawled gears in two European marine regions, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 87, meer
 • Stouten, H.; Van Craeynest, N. (2013). Alternatieven voor de boomkorvisserij. Begeleiding en advies, in: Van Craeynest, N. et al. ADVIS II. Alternatieven voor de boomkorvisserij. ILVO Mededeling, 134: pp. 1-39, meer
 • Van Craeynest, N.; Polet, H.; Depestele, J.; Stouten, H.; Verschueren, B. (2013). ADVIS II. Alternatieven voor de boomkorvisserij. ILVO Mededeling, 134. ILVO Visserij: Oostende. [182] pp., meer
 • Van de Walle, S.; Depestele, J.; Polet, H.; Van Craeynest, K.; Vincx, M. (2013). Subsampling accuracy in beam trawl catches. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. ILVO Visserij/Marine Biology, Ghent University: Oostende & Ghent. 1 poster pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K. (2013). Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. xx, 266 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Birchenough, S.; Hostens, K. (2013). The determination of the biological value of the Wandelaar area based on sediment profile imaging (SPI) and grab sampling. ILVO Mededeling, 126. ILVO: Oostende. 24 pp., meer
 • Van Hoey, G.; De Backer, A.; Hostens, K. (2013). Sediment profile imaging: an added value for Belgian marine research?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 94, meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K; (2013). Using generic environmental indicators as part of the alien species assessment tool box under the different EU Directives, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 33, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Sand and gravel extraction, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 121-130, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Zand- & grindwinning, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 129-138, meer
 • Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K. (2013). Jellypress & jellyperception, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 23, meer
 • Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Courtens, W.; Stienen, E. (2013). Fisheries activities change in the vicinity of offshore wind farms, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 81-85, meer
 • Vandendriessche, S.; Derweduwen, J.; Hostens, K. (2013). Between the turbines: soft substrate epibenthos and fish, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 99-113, meer
 • Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Maelfait, H. (2013). Jellyfish, jellypress and jellyperception: Final report - Belgian case study. ILVO Mededeling, 142. ILVO: Oostende. 21 pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Reubens, J.; Derweduwen, J; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Offshore wind farms as productive sites for fishes?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 153-161, meer
 • Vanhaecke, H. (2013). The Irish sea sole-stock: a "sole" Belgian problem? ILVO: Oostende. 24 pp., meer
 • Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; De Troch, M.; Vincx, M. (2013). Current distribution and population dynamics of Mnemiopsis leidyi populations in the Belgian part of the North Sea and the Westerschelde estuary, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 15, meer
 • Verkempynck, R.; Mondelaers, K.; Polet, H.; Lauwers, L. (2013). What strategic choices do fishermen make?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 104, meer
 • Verlé, K. (2013). Characteristics of the Mbashe Catchment and Estuary, South Africa. Towards an assessment of catchment land use impact. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent/VUB: Antwerpen, Gent, Brussel. 89, XXV pp., meer
 • Verschueren, B.; Vanelslander, B. (2013). Project Combipuls: pulsvisserij op tong en garnaal. ILVO Visserij: Merelbeke. 48 + annexes pp., meer
 • Willems, T.; Depestele, J.; De Backer, A.; Hostens, K. (2013). By-catch of rays in the trawl fishery for Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri in Suriname: how effective are TEDs and BRDs? ILVO Mededeling, 139. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 19 pp., meer
 • Willems, T.; Hostens, K.; Vincx, M. (2013). By-catch in a tropical shrimp fishery: how effective are TEDs and BRDs in excluding elasmobranchs? Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. ILVO/Marine Biology Section, Ghent University: Oostende, Gent. 1 poster pp., meer
 • Willems, T.; Hostens, K. (2013). By-catch in a tropical shrimp fishery: how effective are TEDs and BRDs in excluding elasmobranchs?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 110, meer
 • Devriese, L.; Bekaert, K.; Bossaer, M.; Robbens, J. (2012). Patterns and prevalence of marine fish diseases and parasites, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 30, meer
 • (2012). VISEO. Socio-Economische Onderzoekscel Visserij. ILVO: Oostende. 2 pp., meer
 • (2012). MEMO Nieuwsbrief 2012(2). MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 2012(2). Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 1-4 pp., meer
 • Bonnier, L. (2012). Impact en effect van microplastics op verschillende epibenthos soorten. BSc Thesis. Howest (Hogeschool West-Vlaanderen): Brugge. 71 pp., meer
 • Broekaert, K.; Noseda, B.; Heyndrickx, M.; Vlaemynck, G.; Devlieghere, F. (2012). Volatile compounds associated with Psychrobacter spp. and Pseudoalteromonas spp., the dominant microbiota of brown shrimp (Crangon crangon) during aerobic storage, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 76-92, meer
 • Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2012). Seafood quality analysis: molecular identification of dominant microbiota after ice storage on several general growth media, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 29-47, meer
 • Broekaert, K.; Noseda, B.; Heyndrickx, M.; Vlaemynck, G.; Devlieghere, F. (2012). The spoilage microbiota of ray (Raja sp.) during ice storage under different conditions: Molecular identification and characterisation of the spoilage potential, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 93-118, meer
 • Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2012). Molecular identification of the microbiota of peeled and unpeeled brown shrimp (Crangon crangon) during storage on ice and at 7.5°c, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 47-76, meer
 • De Vooght, N.; Riebbels, G.; Matthijs, F. (Ed.) (2012). Activiteitenverslag ILVO 2011. ILVO: Merelbeke. 89 pp., meer
 • Debusschere, E.; Norro, A.; Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Vincx, M.; Botteldooren, D.; Degraer, S. (2012). The impact of underwater noise on the early life stages of fish. CM Documents - ICES, CM 2012(O:19). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Van de Walle, M.; Vanermen, N.; Van Roy, W.; Verschelde, P.; Vigin, L.; Vincx, M.; Willems, T. (2012). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 1-8, meer
 • Delbare, D. (2012). Populatiedynamica van zeebaars op het Belgisch Continentaal Plat: Eindrapport 2012. Projectcode 7-07-0016/3. ILVO: Merelbeke. 63 pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Verfaillie, E.; Vincx, M. (2012). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries WAKO II. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 233 pp., meer
 • Depestele, J.; Van Hoey, G. (2012). Beoordeling boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone. ILVO Mededeling, 121. ILVO: Oostende. 17 pp., meer
 • Derweduwen, J.; Vandendriessche, S.; Willems, T.; Hostens, K. (2012). The diet of demersal and semi-pelagic fish in the Thorntonbank wind farm: tracing changes using stomach analyses data, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 73-84, meer
 • Derweduwen, J.; Hostens, K.; Reubens, J.; Vandendriessche, S. (2012). Do windmill parks function as a refugium?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 28, meer
 • Derweduwen, J.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2012). Monitoring the effects of the Belgian windmill parks on the epibenthic and demersal fish fauna of soft bottom sediments, in: Report of the workshop on effects of offshore windfarms on marine benthos - Facilitating a closer international collaboration throughout the North Atlantic Region (WKEOMB). CM Documents - ICES, 2012/SSGEF:13: pp. 10-11, meer
 • Desender, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of electro shrimp trawl fishery, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 29, meer
 • Desender, M.; Verschueren, B.; Soetaert, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of pulse fishery on a selection of North Sea fish & invertebrates. CM Documents - ICES, CM 2012(C:24). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Desender, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of electro shrimp trawl fishery. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Devriese, L.; Bekaert, K.; Bossaer, M.; Robbens, J. (2012). Patterns and prevalence of marine fish diseases and parasites. Poster presentation. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Van Ginderdeuren, K.; Binetti, U.; Theetaert, H.; Hostens, K.; Robbens, J. (2012). Risk assessment of non-indigenous marine invaders: a combined approach of morphological and molecular analysis allowed unambiguous identification of the comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Belgian Part of the North Sea. Poster presentation. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Matola, H.D.; Vincx, M.; Hostens, K.; Van Ginderdeuren, K. (2012). The feeding ecology of four semi-pelagic fish species in the North Sea: a case of Belgian water, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 51, meer
 • Moreau, K.; Volckaert, F. (2012). Commerciële visbestanden binnen veilige referentiewaarden, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 41, meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Desender, M.; Chiers, K. (2012). Flatfish fishery: impact & challenges, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 75, meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Desender, M.; Chiers, K. (2012). Flatfish fishery: impact & challenges. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Sotillo, A.; Courtens, W.; Depestele, J.; Stienen, E.; Vincx, M. (2012). Seabirds and fishery discards in the Southern North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 76, meer
 • Stamoulis, A.; Rijnsdorp, A.D.; Vassilopoulou, V.; Torreele, E. (2012). Assessing the impact of fisheries on demersal resources using ecosystem-based indicators, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 77-78, meer
 • Sys, K. (2012). Wild caught methodology. ILVO: Oostende. 5 pp., meer
 • Torreele, E. (2012). Nephrops norvegicus: een lucratieve en toekomstgerichte duurzame visserij? Presentatie op Workshop "De Vlaamse Langoustinevisserij: Heropstart van een lucratieve visserij!" 4 mei 2012. ILVO Visserij: Oostende. 13 slides pp., meer
 • Van de Walle, S. (2012). Subsampling accuracy in commercial beam trawl catches. MSc Thesis. ILVO Visserij/Marine Biology, Ghent University: Oostende & Ghent. [32] pp., meer
 • Van Regenmortel, T. (2012). The spatial and temporal distribution of gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea. MSc Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Sectie Mariene Biologie/ILVO: Gent. 82 pp., meer
 • Verhaeghe, D.; Polet, H. (2012). Eindrapport "Studie en demonstratie van geselecteerde passieve visserijmethodes in de Noordzee en de Keltische Zee". Rapportnummer TECH/2012/02. ILVO Mededeling, 118. ILVO Visserij: Oostende. 213 pp., meer
 • Verschueren, B.; Vanelslander, B.; Polet, H. (2012). Verduurzaming van de garnalenvisserij met de garnalenpuls: eindrapport. ILVO Mededeling, 116. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 84 + bijlagen pp., meer
 • Willems, T.; De Backer, A.; Hostens, K.; Vincx, M. (2012). An ecosystem approach to fisheries: the seabob shrimp in Surinam. Ghent University, Biology Department, Marine Biology Section/ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2011). MEMO Nieuwsbrief 2011(1). MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 2011(1). Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 1-4 pp., meer
 • Barrat, K.; Bell, E.; Carlshamre, S.; Davie, S.; Demaneche, S.; Dolder, P.; Holmes, S.; Jardim, E.; Kempf, A.; Kovsars, M.; Lövgren, J.; O’Hea, B.; Radtke, K.; Raid, T.; Silva, C.; Van der Kamp, P.; Vermand, Y.; Mitrakis, N.; Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prellezo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H. (2011). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Evaluation of fishing effort regimes - Deep sea and Western waters (STECF-11-12). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22039-5. 142 pp. https://dx.doi.org/10.2788/10803, meer
 • Cabana Permuy, D. (2011). Assessing reference conditions and macrobenthic Ecological Quality Status for the Belgian Part of the North Sea. MSc Thesis. ILVO Visserij: Oostende. 49 pp., meer
 • Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; Di Natale, A.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prelezzo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H.; Guillén, J.; Rätz, H.-J.; Simmonds, E.J.; Virtanen, J. (2011). 36th plenary meeting report of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (PLEN-11-01). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-20170-7. 77 pp. https://dx.doi.org/10.2788/15586, meer
 • Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; di Natale, A.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prelezzo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H.; Rätz, H.-J.; Simmonds, E.J. (2011). 37th plenary meeting report of the scientific, technical and economic committee for fisheries (PLEN-11-02). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-20809-6. 90 pp. https://dx.doi.org/10.2788/41016, meer
 • Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; di Natale, A.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prelezzo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H.; Simmonds, E.J.; Rätz, H.-J.; Jardim, E.; Virtanen, J. (2011). 38th plenary meeting report of the scientific, technical and economic committee for fisheries (PLEN-11-03). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22036-4. 101 pp. https://dx.doi.org/10.2788/98352, meer
 • Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; di Natale, A.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prelezzo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H. (2011). 38th plenary meeting report of the scientific, technical and economic committee for fisheries (PLEN-11-03). Corrigendum. JRC Scientific and Technical Reports, 67886. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22332-7. 8 pp. https://dx.doi.org/10.2788/20245, meer
 • Degraer, S.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Stienen, E.; Vandendriessche, S. (2011). Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 51 pp., meer
 • European Commission; JRC; Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF); Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H. (2011). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Review of scientific advice for 2012 - Part 2 (STECF-11-09). JRC Scientific and Technical Reports. Office for Official Publications of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-20803-4. 257 pp. https://dx.doi.org/10.2788/39614, meer
 • European Commission; JRC; Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H. (2011). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Review of scientific advice for 2012 - Part 2 (STECF-11-09) - Corrigendum. JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-21385-4. 5 pp. https://dx.doi.org/10.2788/78532, meer
 • European Commission; JRC; Casey, J.; Vanhee, W.; Rätz, H.-J.; Druon, J.-N. (2011). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Review of scientific advice for 2012 - Part 3 (STECF-11-15). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22037-1. 245 pp. https://dx.doi.org/10.2788/98422, meer
 • Hanseeuw, E. (2011). Het belang van Rajidae voor de Belgische visserijsector. Casestudy: Analyse van de Belgische teruggooigegevens van vijf verschillende roggensoorten. MSc Thesis. Hogeschool Gent, Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur: Gent. 111 pp., meer
 • Kiekens, W.; Verhaeghe, D. (2011). Belgische langoustinevisserij vroeger en nu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 58-59, meer
 • Larsen, M.M.; Søndergaard, J.; Asmund, G.; Parmentier, K.; Vermaercke, P. (2011). Trace elements, in: Quevauviller, P. et al. (Ed.) Chemical marine monitoring: Policy framework and analytical trends. Water Quality Measurements Series, : pp. 71-99, meer
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2010-2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/Afdeling Maritieme Toegang/Waterbouwkundig La: Brussels. 16 pp., meer
 • Moreau, K. (2011). Belgisch beheer van mariene visbestanden door de tijd heen, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 22-29, meer
 • Nimmegeers, S.; Vanhee, W.; Moreau, K. (2011). Stock Annex: Irish Sea sole VIIa, in: ICES Report of the Benchmark Workshop on Flatfish (WKFLAT) 1-8 February 2011, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, 2011/ACOM:39: pp. 232-239, meer
 • Nimmegeers, S.; Vanhee, W.; Moreau, K. (2011). Stock Annex 6.8: Sole VIIa, in: ICES Report of the Working Group for Celtic Seas Ecoregion (WGCSE) 11-19 May 2011, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, 2011/ACOM:12: pp. 1356-1363, meer
 • Polet, H. (2011). Pladijs vanuit biologisch en visserijtechnisch perspectief: vroeger en nu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 104-112, meer
 • Renders, E.; Decostere, A.; Polet, H.; Vincx, M.; Verschueren, B. (2011). Assessment of electric pulse fishing as an environment friendly fishing method in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 71, meer
 • Songer, S.; Zenner, A. (2011). Collate information on the quality status of age reading at MS institutes (ToR g), in: ICES Report of the Workshop of National Age Readings Coordinators (WKNARC) 5-9 September 2011, Boulogne-sur-Mer, France. CM Documents - ICES, 2011/ACOM:45: pp. 22-26, meer
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; De Smet, L.; Francken, F.; Haelters, J.; Maes, F.; Malfait, E.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2011). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 121 pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K. (2011). Progress Reports: New Mnemiopsis Program, in: ICES Report of the Working Group on Zooplankton Ecology (WGZE) 25-28 January 2011, Gdynia, Poland. CM Documents - ICES, 2011/SSGEF:01: pp. 16-17, meer
 • Van Hoey, G.; Delahaut, V.; Derweduwen, J.; Devries, L.; Dewitte, B.; Hostens, K.; Robbens, J. (2011). Biological and chemical effects of the disposal of dredged material in the Belgian Part of the North Sea (licensing period 2010-2011). ILVO Mededeling, 109. ILVO: Oostende. 120 pp., meer
 • Vandemaele, S.; Torreele, E. (2011). Annex 9: Belgian self-sampling programme, in: ICES Report of the Study Group on Practical Implementation of Discard Sampling Plans (SGPIDS) 27 June-1 July 2011, ICES Headquarters, Denmark. CM Documents - ICES, 2011/ACOM: 50: pp. 108, meer
 • Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vincx, M. (2011). The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 105, meer
 • Verhaeghe, D.; Delbare, D.; Polet, H. (2011). Haalbaarheidsstudie: Passieve visserij en maricultuur binnen de Vlaamse windmolenparken? Eindrapport MARIPAS. ILVO Mededeling, 99. ILVO Visserij: Oostende. 136 pp., meer
 • Verkempynck, R. (2011). Bio-economic quick scan model for fisheries management: the case of Dover sole in Belgium. MSc Thesis. ILVO Visserij: Oostende. 24 pp., meer
 • Zenner, A.; Songer, S.; Mahé, K. (2011). Study on Harmonised methodology of age estimation Procedures, in: ICES Report of the Workshop of National Age Readings Coordinators (WKNARC) 5-9 September 2011, Boulogne-sur-Mer, France. CM Documents - ICES, 2011/ACOM:45: pp. 23-24, meer
 • (2010). ILVO activiteitenverslag 2009. ILVO: Merelbeke. 87 pp., meer
 • Chiers, K.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Vercauteren, G.; Polet, H. (2010). Effects of low-frequency pulsed direct current on captive-housed sea fish. Poster presented at the 28th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology and European College of Veterinary Pathologists, ESVP/ECVP2010 , 8-11 September 2010 Belgrade, Serbia . Universiteit Gent. Faculteit Diergeneeskunde: Gent. 1 poster pp., meer
 • De Backer, A.; Moulaert, I.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2010). Monitoring the effects of sand extraction on the benthos of the Belgian part of the North Sea. Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries, 2. ILVO: Oostende. 117 pp., meer
 • Degraer, S.; Courtens, W.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Stienen, E.; Van Hoey, G. (2010). Bepalen van instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde soorten en habitats in het Belgische deel van de Noordzee, in het bijzonder in beschermde mariene gebieden. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 132 pp., meer
 • Delaney, A.; De Smet, S.; Verhaeghe, D. (2010). Assessment of the status, development and diversification of fisheries-dependent communities: Oostende Case Study Report. European Commission: [s.l.]. 56 pp., meer
 • Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Craeymeersch, J.; Van Hoey, G.; Hostens, K.; Degraer, S. (2010). Invasion of the southern bight of the North Sea by Ensis directus: ecological consequences and fishery perspectives. ILVO/INBO/Mariene Biologie. Universiteit Gent/MUMM/Wageningen UR. IMARES: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Polet, H.; Depestele, J.; Van Craeynest, K.; Andersen, B.S.; Madsen, N.; van Marlen, B.; Buisman, E.; Piet, G.J.; Van Hal, R.; Tidd, A.N.; Catchpole, T.L. (2010). Studies and pilot projects for carrying out the Common Fisheries Policy. Topic: LOT 3, Scientific advice concerning the impact of the gears used to catch plaice and sole. Report submitted to the DG for Fisheries and Maritime Affairs, European Commission. Tenders FISH/2007/7. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 440 pp., meer
 • Polet, H.; Depestele, J. (2010). Impact assessment of the effects of a selected range of fishing gears in the North Sea. Comissioned by Stichting Noordzee - WNF Nederland. ILVO Visserij: Oostende. 122 pp., meer
 • Polet, H.; Van Peteghem, K. (2010). Themanummer Nieuwsgolf december 2009. Duurzame visserijtechnieken. ILVO Mededeling, 76. ILVO: Merelbeke. 56 pp., meer
 • Stouten, H. (2010). Learning from a microworld in fisheries management. The Belgian fisheries system. University Press: Gent. ISBN 978-90-5989-376-4. II, 246 pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Vincx, M. (2010). Zooplankton in the southern North Sea and the link with (semi-)pelagic fish and fisheries. CM Documents - ICES, CM 2010(L:29). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Derweduwen, J.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Pecceu, E.; Wittoeck, J. (2010). Ecological status evaluation of the quality element macro-invertebrates for the Belgian coast (2007-2009). Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries, 6. ILVO: Oostende. 65 pp., meer
 • (2009). ILVO Activiteitenverslag 2008. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 144 pp., meer
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Vigin, L.; Van den Eynde, D.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Vanden Eede, S.; Reubens, J.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Henriet, J.-P.; Versteeg, W.; Staelens, P.; Vercruysse, J.; Van Rooij, D. (2009). Scientific monitoring of the impact of offshore windfarms on the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 28, meer
 • Cooreman, K.; Roose, P.; Windal, I.; Parmentier, K. (2009). How do persistent organic pollutants behave in cold-blooded non-hibernating fish? [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • De Backer, A.; Hostens, K.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J. (2009). Prospective sand extraction on the Hinderbanken: monitoring strategy for future impact assessment [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Degraer, S.; Braeckman, U.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Van Hoey, G.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 93 pp., meer
 • Depestele, J.; Desender, M.; Polet, H.; Van Craeynest, K.; Vincx, M. (2009). Mortality of fish discards in beam trawl fisheries [Poster]. Gent University/ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2009). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries - Project Wako [Poster]. Gent University/ILVO/INBO/MUMM: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2009). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries: Project WAKO, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 54, meer
 • Depestele, J.; Gerjan, P.; Leonie, R.; Polet, H.; Vincx, M. (2009). Do technical mitigation measures make sense in managing a fishery?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 39, meer
 • Lancelot, C. ; Rousseau, V.; Lacroix, G.; Denis, K.; Gypens, N.; Grosjean, P.; Van Nieuwenhove, K.; Parent, J.-Y.; Ruddick, K.; Delbare, D. (2009). Combined effect of changing hydroclimate and human activity on coastal ecosystem health. AMORE III (Advanced MOdeling and Research on eutrophication) project. Final Report phase 1. Belgian Science Policy: Brussels. 36 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Dujardin, A.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Ides, S.; Janssens, J.; Martens, C.; Michielsen, T.; Parmentier, K.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2009). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine environment (licensing period 2008-2009). Agency for Maritime and Coastal Service. Coastal Division/Flanders Hydraulics Research/ILVO/Maritime Access Division/MUMM: [s.l.]. 102 pp., meer
 • Moreau, K.; Vanhee, W.; Torreele, E. (2009). From fish to quota [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Pecceu, E.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). Monitoring of the macrobenthos on the Belgian Continental Shelf in the framework of the OSPAR eutrophication assessment (EUTROF project) [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Pecceu, E.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Derweduwen, J.; De Backer, A.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2009). Monitoring and assessment of macrobenthos at the Belgian coast for the Water Framework Directive [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.F.S.M.; Polet, H. (2009). Learning from microworlds: evidence from a fisheries simulation game [Poster]. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Van Craeynest, K. (2009). ADVIS - Alternatieven voor de Boomkorvisserij Begeleiding en Advies - Eindrapport. ILVO: Oostende. 33 + bijlage pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). Zooplankton in the southern North Sea and the link with (semi-)pelagic fish and fisheries [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). (Semi-)pelagic fisheries as an alternative within the Flemish fisheries sector, with special emphasis on the role of zooplankton in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 69, meer
 • Van Hoey, G.; Pecceu, E.; Vanaverbeke, J.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). Macrobenthos monitoring on the Belgian Part of the North Sea in the framework of the OSPAR eutrophication assessment (EUTROF). ILVO: Oostende. 50 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K.; Parmentier, K.; Robbens, J.; Bekaert, K.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Pecceu, E.; Vandendriessche, S.; Wittoeck, J. (2009). Biological and chemical effects of the disposal of dredged material in the Belgian part of the North Sea (period 2007 - 2008). Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries. ILVO: Oostende. 97 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Derweduwen, J.; Vandendriessche, S.; Parmentier, K.; Hostens, K. (2009). How will the ecological quality status of benthos in coastal waters evolve (ECOSTAT)? ILVO: Belgium. 63 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Pecceu, E.; Derweduwen, J.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2009). Macrobenthos monitoring at the Belgian coast in 2008, in accordance with the Water Framework Directive. ILVO: Belgium. 101 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K. (2009). How to measure the impact degree of different anthropogenic pressures? [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Van Nieuwenhove, K.; Rousseau, V.; Parent, J.-Y.; Lancelot, C.; Delbare, D. (2009). The influence of Phaeocystis blooms on offshore mussels [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandamme, S.G.; Moreau, K.; Maes, G.E.; Delbare, D.; Hoffman, S.; Volckaert, F.A.M.J. (2009). Connectivity of turbot and brill populations in European waters as a basis for sustainable management [Poster]. ILVO/KU Leuven: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandemaele, S.; Leirs, H.; Torreele, E. (2009). Assessment of discarding rates for commercial species of fish in the Belgian beam trawl fishery, within the framework of the European Common Fisheries Policy [Poster]. ILVO/Universiteit Antwerpen: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandendriessche, S.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2009). Natural vs. anthropogenically induced variability within communities of demersal fish and epibenthos in the Belgian part of the North Sea: implications for impact monitoring [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vanderperren, E.; De Sutter, R.; Polet, H.; Allaert, G. (2009). Development and evaluation of long-term adaptation strategies for the Belgian sea fisheries sector [Poster]. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Verschueren, B.; Van Craeynest, K.; Polet, H. (2009). Hovercran: Hovering pulse trawl for selective Crangon fishery [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Verschueren, B.; Polet, H. (2009). Research summary on HOVERCRAN Hovering Pulse Trawl for a Selective Crangon Fishery. ILVO Visserij: Oostende. 12 pp., meer
 • Wittoeck, J.; Van Hoey, G.; Hillewaert, H.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Hostens, K. (2009). Effects of the disposal of dredged material on benthic and demersal fauna [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Zenner, A.; Torreele, E.; Moerman, M.; Maertens, I. (2009). How old are you? [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Zenner, A.; Torreele, E.; Moerman, M.; Maertens, I. (2009). The procedure of determining age in fish [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2008). Strategische Milieubeoordeling van het Nationaal Operationeel Plan voor de Belgische visserijsector, 2007 - 2013. ILVO Visserij: Oostende. 103 pp., meer
 • (2008). ILVO Activiteitenverslag 2007. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 162 pp., meer
 • Anseeuw, D.; Moreau, K.; Vandemaele, S.; Vandendriessche, S. (2008). Discarding in beam trawl fisheries: quantification and reduction (preliminary results). ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vincx, M. (2008). Evaluatie van de milieu-impact van WArrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch deel van de Noordzee (WAKO). Eindrapport. ILVO Visserij: Oostende. 185 pp., meer
 • Derous, S.; Austen, M.; Claus, S.; Daan, N.; Dauvin, J.-C.; Deneudt, K.; Depestele, J.; Desroy, N.; Heessen, H.; Hostens, K.; Marboe, A.H.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreno, M.P.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rees, H.; Ressurreição, A.; Roff, J.C.; Santos, P.T.; Speybroeck, J.; Willems, W.; Stienen, E.W.M.; Tatarek, A.; ter Hofstede, R.; Vincx, M.; Zarzycki, T.; Degraer, S. (2008). Building on the concept of marine biological valuation with respect to translating it to a practical protocol: Viewpoints derived from a joint ENCORA-MARBEF initiative, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 91-98, meer
 • Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2008). A concept for biological valuation in the marine environment, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 67-90, meer
 • ILVO Eenheid Dier-Visserij (2008). Nationaal Operationeel Plan voor de Belgische Visserijsector 2007-2013. Kennisgeving planMER. ILVO: Oostende. 33 pp., meer
 • ILVO-Visserij, Sectie Technisch Visserijonderzoek (2008). Alternatieve boomkor: projectrapport. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek/Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO): Oostende. 62 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Vanhoey, G.; Verstraeten, J. (2008). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2006-2008). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 128 + 2 maps, CD-ROM pp., meer
 • Van Hoey, G. (2008). Assessment of the Lower Saxonian monitoring stations using the BEQI. ILVO: Belgium. 34 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K. (2008). Macrobenthos monitoring at the Belgian coast and the evaluation of the availability of reference data for the Water Framework Directive. ILVO: Belgium. 72 pp., meer
 • Van Nieuwenhove, K.; Delbare, D. (2008). Innovative offshore mussel farming in the Belgian North Sea. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Vandemaele, S.; Moreau, K.; Anseeuw, D. (2008). Discarding in beam trawl fisheries: optimisation of discard sampling, evaluation of reducing technical measures and sensibilisation of the sector. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Moreau, K.; Anseeuw, D.; Vandemaele, S. (2008). Teruggooi in de boomkorvisserij: Optimalisatie van het onderzoek, Evaluatie van reducerende Technische maatregelen en Sensibilisering van de sector: Projectrapport 'TOETS'. ILVO Visserij: Oostende. 175 pp., meer
 • Vanderperren, E. (2008). Projectrapport Outrigger II: Introductie van bordenvisserij in de boomkorvloot met het oog op brandstofbesparing: Wetenschappelijk eindrapport VIS/06/C/02/DIV, Januari 2008. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek/Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO): Oostende. 126 pp., meer
 • (2007). ILVO Activiteitenverslag 2006. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 122 pp., meer
 • Depestele, J.; Polet, H.; Stouten, H.; Van Craeynest, K.; Vanderperren, E.; Verschueren, B. (2007). Is there a way out for the beam trawler fleet with rising fuel prices? CM Documents - ICES, CM 2007(M:06). ICES: Copenhagen. 13 pp., meer
 • Depestele, J.; Polet, H.; Vanderperren, E.; Stouten, H.; Van Craeynest, K. (2007). Zeevisserij in beweging: naar een duurzame visserij... Symposium presentation. ILVO Visserij: Oostende. 22 slides pp., meer
 • Derous, S.; Vincx, M.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Mees, J.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE). Belgian Science Policy: Brussel. 161 pp., meer
 • ILVO-Fisheries (2007). Resultaten van een pilootstudie over de recreatieve visserij op kabeljauw in de Belgische wateren = Results of a pilot study on the recreational cod fisheries in the waters under Belgian jurisdiction. Ministry of the Flemish Community: Oostende. 8 pp., meer
 • Maes, F.; Polet, H.; Vincx, M.; Janssen, C.; Scory, S.; Leroy, D. (2007). Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS). Belgian Science Policy: Brussel. 200 + annexes, cd-rom pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Pulskor: ontwikkeling en demonstratie van een selectieve pulskor voor de visserij op grijze garnaal met het oog op een reductie van de teruggooi en de milieu-impact. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Project Alternatieve Visserij. Commerciële haken- en lijnenvisserij binnen de Vlaamse context. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). De ontwikkeling van een toekomstvisie en -strategie van ILVO-Visserij Sectie Technisch Visserij-onderzoek. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 5 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Benthos ontsnappingsvenster en T90-kuil. Technische aanpassingen: mogelijkheid om de boomkor in een positief daglicht te stellen? Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 4 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Outrigger II - Introductie van bordenvisserij in de boomkorvloot met het oog op brandstofbesparing. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 4 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Visserij met tweelingnetten op niet gequoteerde vissoorten meer bepaald op inktvis. Kan er in de toekomst door onze Belgische vissersvaartuigen een gerichte visserij op inktvis beoefend worden. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). IDEV - Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Alternatieve en tweelingboomkor: kunnen technische aanpassingen van de boomkor de brandstoffactuur drukken? Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Bellec, V.; Bonne, W.; Deprez, T.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2007). Study of post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area (SPEEK). Belgian Science Policy: Brussel. 92 pp., meer
 • (2006). Labofiche elektrisch vissen: effecten van elektrische pulsen op een selectie van zeevissen - reeks 1 - 2 oktober 2006. ILVO: Oostende. 2 pp., meer
 • (2006). De zee op de korrel: vorming voor zeeanimatoren over duurzame vis. Provincie West-Vlaanderen/Horizon Educatief/VLIZ/ILVO: Brugge/Oostende. 4 pp., meer
 • (2006). Commerciële vissen e.a.: de opvallendste soorten aangevoerd in Belgische havens [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. EU Netwerk of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende (VNOA): Oostende. 1 poster pp., meer
 • De Maersschalck, V.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Monitoring van de effecten van het Thornton windmolenpark op de benthische macro-invertebraten en de visfauna van zachte substraten - referentietoestand: eindrapport. ILVO/UGent: Oostende/Gent. 88 + annexes pp., meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Verstraeten, J. (2006). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2004-2006). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 87 + 30 p. Appendices, 8 maps pp., meer
 • Task Force Visserij (2006). Globaal actie- en herstructureringsplan voor een duurzame Vlaamse zeevisserijsector. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Bijzondere Raadgevende Commissie voor de Visserij/Rederscentrale Stichting Duurzame Visserijontwikkeling/Vlaamse Overheid (Departement Landbouw- en Visserijbeleid, Dienst Zeevisserij, ILVO): Oostende. 37 pp., meer
 • Polet, H. (2005). Let's make the brown shrimp green ! Evaluation of discarding practices in the North Sea Brown shrimp (Crangon crangon L.) fishery, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 16, meer
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Mergaert, K.; De Brauwer, D. (2004). Syntheserapport over de effecten op het maritieme milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2002-2004). MUMM: Brussel. 52 + appendices pp., meer
 • Bossier, P. (2001). Versheidbepaling volgens de KIM-methode. Vis-à-Vis 2(1): 11-12, meer
 • De Clerck, R. (2001). Vechten tegen windmolens? Vis & Visie 2(3-4): 13-14, meer
 • Declerck, D. (2001). 15 jaar visziekte-onderzoek op het Belgisch Continentaal Plat. Vis & Visie 2(3-4): 15-16, meer
 • Delbare, D. (2001). De levenscyclus van tong. Vis & Visie 2(3-4): 17-18, meer
 • Demaré, W. (2001). Het herstelplan voor Noordzee-kabeljauw. Vis-à-Vis 2(1): 2-3, meer
 • Demaré, W.; Redant, F. (2001). Vangstvooruitzichten 2002: Bewolkt met opklaringen vanuit het Westen. Vis & Visie 2(3-4): 2-9, meer
 • Hillewaert, H. (2001). Biologische monitoring van de baggerloswallen voor de Belgische kust. Vis-à-Vis 2(1): 8-10, meer
 • Polet, H. (2001). Roosters en zeefnetten in de garnaalvisserij. Vis & Visie 2(3-4): 10-12, meer
 • Vanderperren, E. (2001). Onderzoek op teruggooi moet bijdragen tot verfijning stockramingen. Vis-à-Vis 2(1): 4-5, meer
 • Vanhee, J. (2001). Tweelingnetten: een volwaardig alternatief voor de boomkorvisserij? Vis-à-Vis 2(1): 6-7, meer
 • Vanhee, J.; Declerck, D.; Bossier, P. (2001). Vis sorteren aan boord: Een hefboom voor kwaliteitsverbetering? Vis & Visie 2(3-4): 19-20, meer
 • Bossier, P. (2000). Authenticiteit van visserijproducten. Vis-à-Vis 1(2): 9-10, meer
 • Bossier, P.; Declerck, D.; Vanhee, J. (2000). Eindrapport van het project: Onderzoek naar kwaliteitsverhoging-vis sorteren aan boord 5BW/EOGFL35/A.4.1: Samenwerking tussen Rederscentrale (RC), Marelec NV, Mivedi BVBA, Departement Zeevisserij (CLO-DVZ). Departement voor Zeevisserij: Oostende. 9 + Bijlagen pp., meer
 • Delbare, D. (2000). Uitzetten van gekweekte tarbot in de Belgische kustwateren. Vis-à-Vis 1(2): 11-12, meer
 • Demaré, W. (2000). Groeit zeevis trager of sneller dan in de Middeleeuwen. Vis-à-Vis 1(1): 11-12, meer
 • Demaré, W.; Vanhee, W. (2000). Vangstvooruitzichten voor 2001. Vis-à-Vis 1(2): 4-7, meer
 • Fonteyne, R. (2000). Boomkorvisserij en milieu. Vis-à-Vis 1(1): 6-7, meer
 • Redant, F. (2000). Van marktmonster tot vangstquotum. Vis-à-Vis 1(2): 8, meer
 • De Clerck, R.; Delbare, D. (1996). Stock discrimination in relation to the assessment of the brill fishery; study in support of the Common Fisheries Policy. Contract N° DG XIV 96/001. Department Sea Fisheries/CEFAS/DIFMAR/European Commission: Oostende/Lowestoft/Charlottenlund. app + 39 pp., meer
 • De Clerck, R.; Vyncke, W.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P. (1995). Concentrations of mercury, cadmium, copper, zinc and lead in sole from Belgian catches (1973-1991). Mededel. Fac. landb. wet. Rijksuniv. Gent 60(1): 1-6, meer
 • Polet, H.; Redant, F. (1993). Selectivity and discards in the Nephrops fishery - Belgium. EEC Study Contract 1992/003: Final report. Fisheries Research Station: Oostende. 33 + figs. pp., meer
 • De Clerck, R. (1990). Visserij en aquacultuur: van concurrent tot partner, in: XXXIXste Post-universitaire onderwijsdag: perspektieven van de aquacultuur. Verhandelingen van de Faculteit Land- en Tuinbouwwetenschappen, Universiteit Gent, 29: pp. 15-24, meer
 • Vanden Broucke, G.; Vanhee, J. (1977). Onderzoek over de electrische visserij op garnalen. Ministerie van Landbouw: Brussel. 7 + bijlages pp., meer
 • Hovart, P.; Vyncke, W. (1973). Stralingspasteurisatie van garnalen = Radiation preservation of shrimps: Ostend, 18 and 19 April 1972. Informatiebulletin van het bureau Eurisotop = Cahier d'information du bureau Eurisotop = Informationsheft des büro Eurisotop, 75. Eurisotop - Euratom: Brussels. 371 pp., meer
 • ILVO Mededeling. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. ISSN 1784-3197, meer
 • Status Bestanden Belgische Visserij. VLIZ/ILVO: Oostende, meer
 • MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende, meer
 • Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries. ILVO, meer
 • Hovart, P.; De Clerck, R. [s.d.]. Problem of the by-catches in the fishery for shrimps. Fisheries Research Station: Oostende. 12 + Bijlagen pp., meer
 • ILVO Eenheid Dier-Visserij Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende, meer
 • Piccinetti, C.; De Clerck, R. [s.d.]. Study of the Soleidae in community waters. 83/1/M06P1. European Commission: [s.l.]. , meer
 • Polet, H.; Delanghe, F. [s.d.]. Ontwikkeling van een milieuvriendelijke visserijmethode voor de garnalenvisserij, gebaseerd op stimulering door elektrische pulsen. Nr. EOGFL 30-A41. Rederscentrale Stichting Duurzame Visserijontwikkeling/Departement Zeevisserij van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO)/Brevisco: Oostende. tab + fig, 36 pp., meer

Projecten (57)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • 4DEMON: 4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs, meer
 • A l’ostendaise, meer
 • Ameland, meer
 • Aquavalue, meer
 • BETERVIS, meer
 • CIVIS: Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector, meer
 • CleanSea - Towards a clean, litter-free EU marine environment through scientific evidence, innovative tools and good governance, meer
 • CLEANSEA: Towards a Clean, Litter-Free European Marine Environment through Scientific Evidence, Innovative Tools and Good Governance, meer
 • Coastbusters 2.0, meer
 • COFASP: Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing, meer
 • Crangon Innolife, meer
 • De (semi-) pelagische visserij als alternatief binnen de Vlaamse visserijsector, met speciale aandacht voor de rol van het zoöplankton in het Noordzee ecosysteem, meer
 • ECOSTAT: Hoe evolueert de ecologische toestand van het benthos in de kustwateren, meer
 • ECsafeSEAFOOD: Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception, meer
 • Effect van zandontginning op sedimentsamenstelling, soortenrijkdom en functionele rijkdom, meer
 • EFIMAS: Operational Evaluation Tools for Fisheries Management Options, meer
 • EMODNET BIO II: European Marine Observation and Data Network - Biology Lot II, meer
 • EMODNETBIO III: European Marine Observation and Data Network- Biology, meer
 • EnSIS: Ecosystem sensitivity to invasive species, meer
 • F2K 2: Fish2know 2, meer
 • Fish2Know, meer
 • Fish2know for Professionals, meer
 • Fish2Know II, meer
 • GA-GENOMICS: Diepduiken in de genomische diversiteit van (meta)populaties, meer
 • GEANS: Genetic Tools for Ecosystem Health Assessment in the North Sea Region, meer
 • HALOSYDNE: Kweek van oesterlarven en conditionering van oesters (Crassostrea gigas) op verschillende verse en gevriesdroogde algen, meer
 • HAROkit: Identificatiekit Haaien en Roggensoorten, meer
 • Het inschatten van de overlevingskansen van platvis na teruggooi in de boomkorvisserij in het kader van de uitzonderingsmaatregel van de aanlandingsplicht, meer
 • IAPF: Impact Assessment Pulse trawl Fishery Cause and impact of skin ulcerations on flatfish in the North sea, meer
 • IDEV-Bis: IDEV-bis - uittesten ecologische visserijmethoden, meer
 • Impact van het storten van baggerspecie op het mariene bodemleven, meer
 • Impact van persistente organische polluenten op de Noordzeegarnaal, meer
 • KRW BENTH 2008: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water, meer
 • KRW BENTH 2009: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water, meer
 • Leefbare garnaalvisserij door creëren van meerwaarde via kwaliteitsverhoging, meer
 • LIVIS: Lage Impact Visserij, meer
 • MESMA: Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas, meer
 • MICRO: MicroPlastics - Is it a threat for the 2 Seas area?, meer
 • NECESSITY: Nephrops and cetacean species selection information and technology, meer
 • NSF: North Sea Fish: Innovation from catch to plate, meer
 • Onderzoek habitatrichtlijn - Natura 2000, meer
 • OoLaVis: Oostendse Langoustine Visserij, meer
 • Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water macrobenthos monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, meer
 • POPPHYL: Population phylogenomics: Linking molecular evolution to species biology, meer
 • PRE-MSC, meer
 • PROVIS: Promotie van de Visserij, meer
 • Seaquid, meer
 • SE-FINS: Safeguarding the Environment From Invasive Non-Native Species, meer
 • SPEKVIS, meer
 • SUSFOOD: SUStainable FOOD production and consumption, meer
 • TECHVIS: TECHnische innovaties voor een transitie naar een duurzame zeeVISserijsector, meer
 • The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea, meer
 • Uittesten alternatieve vismethoden, meer
 • VALDUVIS: Valorisatie van duurzaam en dagvers gevangen vis, meer
 • Verduurzaming Garnalenvisserij, meer
 • Verwondingen platvissen, meer
 • Vistraject, meer

Datasets (23)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • DS-GEANS1: GEANS Reference Library, meer
 • Flatfish reflex scores based on video clips, meer
 • GEANS Data: Genetic tools for Ecosystem health Assessment in the North Sea region, meer
 • Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Westerscheldt estuary, period 2011-2012, meer
 • Intertidal epibenthos and demersal fish monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Intertidal hyperbenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Intertidal macrobenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • JJ_Belwind: Belwind temporary acoustic receiver network 2020 - 2021, meer
 • Maandelijkse bijvangsten en bestandsopnames van wetenschappelijke campagnes rond garnaalvisserij 1981-1982, meer
 • Maandelijkse bijvangsten en bestandsopnames van wetenschappelijke campagnes rond garnaalvisserij (1970-1976), meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • MONIT_BIOTA: Monitoring of metals and organic compounds in biota in the Belgian part of the North Sea and the Scheldt estuary, meer
 • MONIT_SED: Monitoring of metals and organic compounds in sediments in the Belgian part of the North Sea and the Scheldt estuary, meer
 • Monitoring heavy metals and PCB's in biota in the Belgian Continental Shelf, meer
 • Monitoring hydrografie, waterkwaliteit en contaminanten voor het Belgische continentaal plat en de Westerschelde, meer
 • PhD_JolienBuyse: Using acoustic telemetry to study local and larger scale movements of plaice in relation to a Belgian offshore wind farm., meer
 • Reflex impairment and injury scores of plaice collected on-board the RV Simon Stevin in 2015 and 2016, meer
 • SBS BPNS: GEANS SBS pilot - 2019 DNA based soft bottom monitoring of macrobenthos in the framework of sand extraction at Belgian part of the North Sea by ILVO, meer
 • Status bestanden Belgische Visserij, meer
 • Subtidal epibenthos and demersal fish monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Subtidal hyperbenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Subtidal macrobenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • WINMON: Impact of offshore wind farms on the marine environment in the Belgian Part of the North Sea, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets