IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie (UA)
www.ua.ac.be/main.aspx?c=*DEPBIO&n=3458
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (UA-ECOBE), meer

Engelse naam: Polar Ecology, Limnology, Geomorphology
Overkoepelend instituut: Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie (UA), meer

Thesaurustermen (6) : Biogeografie; Diatomeeën; Geomorfologie; Limnologie; Merenkunde; Paleo-ecologie; Taxonomie
Taxonomische termen (4) : Amoebida [WoRMS]; Bacillariophyceae [WoRMS]; Protozoa [WoRMS]; Testacea
Geografische termen (3) : België [Marine Regions]; PN, Arctisch [Marine Regions]; PS, Antarctica [Marine Regions]
Adres:
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
België

Tel.: +32-(0)3-820 28 65
Fax: +32-(0)3-820 29 50
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Abstract:
- Paleo-ecologie en Systematiek van Echinoidea van het Krijt;
- Polaire Kwartair-Ecologie en Biogeografie van Protisten, vnl. thecamoeben en diatomeeën;
- Taxonomie, Biogeografie en Ecologie van Rotifera en Tardigrada;
- Ecologie en Paleo-ecologie van stromende en stilstaande wateren en veengebieden in Vlaanderen;
- Paleo-ecologie van de Laat-Glaciale en Holocene landschappen in de Kempen;
- Geschiedenis van het Leven: synoptische literatuurstudie.

Publicaties (11)  Top | Projecten 
  ( 9 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Curini-Galletti, M.; Artois, T.; Delogu, V.; De Smet, W.H.; Fontaneto, D.; Jondelius, U.; Leasi, F.; Martínez, A.; Meyer-Wachsmuth, I.; Nilsson, K.S.; Tongiorgi, P.; Worsaae, K.; Todaro, M.A. (2012). Patterns of diversity in soft-bodied meiofauna: dispersal ability and body size matter. PLoS One 7(3): e33801. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0033801, meer
 • Peer reviewed article Segers, H.; De Smet, W.H.; Fischer, C.; Fontaneto, D.; Michaloudi, E.; Wallace, R.L.; Jersabek, C.D. (2012). Towards a list of available names in Zoology, partim Phylum Rotifera. Zootaxa 3179: 61-68, meer
 • Peer reviewed article Ooms, M.; Van de Vijver, B.; Temmerman, S.; Beyens, L. (2011). A Holocene palaeoenviromental study of a sediment core from Ile de la Possession, Iles Crozet, sub-Antarctica. Antarctic Science 23(5): 431-441. dx.doi.org/10.1017/S0954102011000277, meer
 • Peer reviewed article Wei, N.; De Smet, W.H.; Xu, R. (2011). Two new brackish-water species of Testudinella (Rotifera: Testudinellidae) from Qi’ao Island in the Pearl River estuary, China, with a key to marine and brackish-water Testudinella. Zootaxa 3051(3051): 41-56, meer
 • Peer reviewed article Wei, N.; De Smet, W.H.; Xu, R.L. (2010). A new species of Testudinella (Rotifera: Testudinellidae) From Qi’ao Island, Pearl River estuary, China. Acta zool. Acad. Sci. Hung. (1994) 56(4): 307-315, meer
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Jacobs, S.; Beauchard, O.; Teuchies, J.; van Liefferinge, C.; Temmerman, S.; Vandenbruwaene, W.; Meire, P. (2008). Natuurontwikkeling in het Lippenbroek. Herstel van estuariene natuur via een gecontroleerd gereduceerd getij. Natuur.Focus 7(1): 21-27, meer
 • Peer reviewed article Segers, H.; De Smet, W.H. (2008). Diversity and endemism in Rotifera: a review, and Keratella Bory de St Vincent. Biodivers. Conserv. 17(2): 303-316. dx.doi.org/10.1007/s10531-007-9262-7, meer
 • Peer reviewed article Van de Vijver, B.; Frenot, Y.; Beyens, L.; Lange-Bertalot, H. (2005). Labellicula, a new diatom genus (Bacillariophyta) from Ile de la Possession (Crozet Archipelago, Subantarctica). Cryptogam., Algol. 26(2): 125-133. hdl.handle.net/10067/551850151162165141, meer
 • Peer reviewed article Van de Vijver, B.; Ledeganck, P.; Lebouvier, M. (2002). Luticola beyensii sp nov., a new aerophilous diatom from Ile Saint Paul (Indian Ocean, TAAF). Diatom Research 17(1): 235-241, meer
 • Vandenbruwaene, W. (2011). Tidal channel development and the role of vegetation: fundamental insights and application for tidal marsh restoration. PhD Thesis. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie en Geomorfologie: Antwerpen. 140 pp., meer
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006). Opslibbing van schorren en overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1): pp. 32-40, meer

Projecten (18)  Top | Publicaties 
 • Analyse van patronen in soortdistributie en gemeenschapssamenstelling van bryofieten en protisten in de sub-Antarctische regio, meer
 • Arctic and Antarctic Rotifera (Invertebrata), meer
 • BE_POLES: Belgian Polar Research Cluster, meer
 • Biodiversiteit in een arctisch ecosysteem: rol van dispersie, kolonisatie, en resistentie aan klimaatsextremen, meer
 • Climate change impacts on coastal wetlands, meer
 • Diversity, distribution and seasonal evolution of Rotifera (Invertebrata) along the Belgian coast, meer
 • Een communicatie- en vulgarisatieplatform van het Belgisch Polair onderzoek, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, meer
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, meer
 • Interacties tussen in- en ontpolderen en waterpeilveranderingen langs het Schelde estuarium, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel 3, meer
 • Patronen in verspreiding, samenstelling en diversiteit van protistgemeenschappen op Subantarctische eilanden, meer
 • Studie van de huidige, subfossiele en toekomstige biodiversiteit in de subantarctische regio : rol van dispersie, kolonisatie en weerstand aan klimatologische opwarming., meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer
 • Thecamoeba and diatom research in Zackenberg (NE-Greenland), meer
 • Veranderingen in biodiversiteit gerelateerd aan Global Change in subarctische protistengemeenschappen, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten