IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium Plantenecologie (UGent)
www.plantecology.ugent.be

Engelse naam: Laboratory of Plant Ecology

Thesaurustermen (12) : Ecofysiologie; Ecologie; Ecosystemen; Greenhouse effect; Irrigatie; Modellering; Plant metabolism; Plant physiology; Planten; Plantengroei; Plants (aquatic); Schorren
Adres:
Coupure Links 653
9000 Gent
België
 Personen | Publicaties | Projecten | Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Labo

Personen (23)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 

Abstract:
Het onderzoek van het laboratorium Plantenecologie spitst zich toe op plant-omgeving interacties met een specifieke focus op factoren die water- en koolstoffluxen bepalen, verhogen of beperken.

Het mariene aspect van het onderzoek richt zich voornamelijk op mangroves zoals de invloed van verzilting op anatomische en hydraulische kenmerken, maar ook het watergebruik en variaties in de stamdiameter van mangrovesoorten.

Publicaties (18)  Top | Personen | Projecten | Dataset 
  ( 13 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Schreel, J.D.M.; Van de Wal, B.A.E.; Hervé‐Fernandez, P.; Boeckx, P.; Steppe, K. (2019). Hydraulic redistribution of foliar absorbed water causes turgor-driven growth in mangrove seedlings. Plant Cell Environ. 42(8): 2437-2447. https://hdl.handle.net/10.1111/pce.13556, meer
 • Peer reviewed article Steppe, K.; Vandegehuchte, M.W.; Van de Wal, B.A.E.; Hoste, P.; Guyot, A.; Lovelock, C.E.; Lockington, D.A. (2018). Direct uptake of canopy rainwater causes turgor-driven growth spurts in the mangrove Avicennia marina. Tree Physiology 38(7): 979-991. https://hdl.handle.net/10.1093/treephys/tpy024, meer
 • Peer reviewed article De Deurwaerder, H.; Okello, J.A.; Koedam, N.; Schmitz, N.; Steppe, K. (2016). How are anatomical and hydraulic features of the mangroves Avicennia marina and Rhizophora mucronata influenced by siltation? Trees-Struct. Funct. 30(1): 35-45. https://hdl.handle.net/10.1007/s00468-016-1357-x, meer
 • Peer reviewed article Van de Wal, B.A.E.; Guyot, A; Lovelock, C.; Lockington, A; Steppe, K. (2015). Influence of temporospatial variation in sap flux density on estimates of whole-tree water use in Avicennia marina. Trees-Struct. Funct. 29(1): 215-222. dx.doi.org/10.1007/s00468-014-1105-z, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.W.; Guyot, A; Hubeau, M.; De Swaef, T.; Lockington, A; Steppe, K. (2014). Modelling reveals endogenous osmotic adaptation of storage tissue water potential as an important driver determining different stem diameter variation patterns in the mangrove species Avicennia marina and Rhizophora stylosa. Ann. Bot. 114(4): 667-676. https://dx.doi.org/10.1093/aob/mct311, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.W.; Guyot, A.; Hubeau, M.; De Groote, S.R.E.; De Baerdemaeker, N.J.F.; Hayes, M.; Welti, N.; Lovelock, C.; Lockington, D.; Steppe, K. (2014). Long-term versus daily stem diameter variation in co-occurring mangrove species: Environmental versus ecophysiological drivers. Agr. Forest Meteorol.. 192: 51-58. https://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2014.03.002, meer
 • Peer reviewed article Meers, E.; Samson, R.; Tack, F.M.G.; Ruttens, A.; Vandegehuchte, M.; Vangronsveld, J.; Verloo, M.G. (2007). Phytoavailability assessment of heavy metals in soils by single extractions and accumulation by Phaseolus vulgaris. Environ. Exp. Bot. 60(3): 385-396. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envexpbot.2006.12.010, meer
 • Peer reviewed article Meers, E.; Ruttens, A.; Geebelen, W.; Vangronsveld, J.; Samson, R.; Vanbroekhoven, K.; Vandegehuchte, M.; Diels, L.; Tack, F.M.G. (2006). Potential use of the plant antioxidant network for environmental exposure assessment of heavy metals in soils. Environ. Monit. Assess. 120(1-3): 243-267. https://hdl.handle.net/10.1007/s10661-005-9059-7, meer
 • Peer reviewed article Meers, E.; Unamuno, V.R.; Du Laing, G.; Vangronsveld, J.; Vanbroekhoven, K.; Samson, R.; Diels, L.; Geebelen, W.; Ruttens, A.; Vandegehuchte, M.; Tack, F.M.G. (2006). Zn in the soil solution of unpolluted and polluted soils as affected by soil characteristics. Geoderma 136(1-2): 107-119. https://hdl.handle.net/10.1016/j.geoderma.2006.03.031, meer
 • Peer reviewed article Meers, E.; Unamuno, V.; Vandegehuchte, M.; Vanbroekhoven, K.; Geebelen, W.; Samson, R.; Vangronsveld, J.; Diels, L.; Ruttens, A.; Du Laing, G.; Tack, F. (2005). Soil-solution speciation of Cs as affected by soil characteristics in unpolluted and polluted soils. Environ. Toxicol. Chem. 24(3): 499-509. https://hdl.handle.net/10.1897/04-231r.1, meer
 • Peer reviewed article Volckaert, A.; Engledow, H.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2002). The epilithic macrofauna and macroalgae of the hard substrates along the Belgian coast. Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Biologie 72(Suppl.): 13-15, meer
 • Peer reviewed article Volckaert, A.; Engledow, H.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2002). The epilithic macrofauna and macroalgae of the hard substrates along the Belgian coast, in: Peeters, M. et al. (Ed.) Belgian Fauna and Alien Species: Verhandelingen van het Symposium Status en Trends van de Belgische Fauna met bijzondere aandacht voor uitheemse soorten = Belgian Fauna and Alien Species: Proceedings of the Symposium Status and Trends of the Belgian Fauna with a particular emphasis on alien species. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 72(Suppl.): pp. 13-15, meer
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2000). Seasonal and diurnal migration patterns of the spider (Araneae) fauna of coastal grey dunes. Ekológia (Bratisl.) 19, suppl. 4: 5-16, meer
 • De Deurwaerder, H. (2013). How are anatomical and hydraulic features of Avicennia marina and Rhizophora mucronata trees influenced by siltation?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 125-126, meer
 • Van de Wal, B.A.E.; Guyot, A.; Lovelock, C.E.; Lockington, D.A.; Steppe, K. (2013). Influence of spatial variation in sap flux density on estimates of whole-tree water use in Avicennia marina, in: Steppe, K. (Ed.) IX International Workshop on Sap Flow. pp. 101-106. hdl.handle.net/10.17660/ActaHortic.2013.991.12, meer
 • Samson, R.; Provoost, S.; Willaert, L.; Lemeur, R. (2005). Supporting dune management by quantitative estimation of evapotranspiration, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 345-354, meer
 • Willaert, L.; Samson, R.; Provoost, S.; Verbeke, L.; Lemeur, R.; Meuleman, K.; De Wulf, R. (2005). LAI determination in dune vegetation: a comparison of different techniques, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 681-682, meer
 • Willaert, L.; Samson, R.; Provoost, S.; Lemeur, R.; Meuleman, K.; De Wulf, R. (2005). Comparison of LAI determination techniques in different dune vegetation types, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 69, meer

Projecten (3)  Top | Personen | Publicaties | Dataset 
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • ISLED: De Invloed van het stijgende zeeniveau op de ecosysteem dynamiek van schorren, meer
 • Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien, meer

Dataset  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Algal community on the pneumatophores of mangrove trees of Gazi Bay in July and August 1987, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Dataset