IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Economie, Ecologie en Demografie (UGent-EED)
www.eed.ugent.be/
www.eed.ugent.be/p2

Engelse naam: Research group Economy, Ecology, Demography
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Vakgroep Geschiedenis (UGent), meer

Adres:
Sint-Pietersnieuwstraat 35 (Ufo)
9000 Gent
België
 Personen | Publicatie 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (7)  Top | Publicatie 

Abstract:
De onderzoeksgroep Economie, Ecologie en Demografie (EED) van de Universiteit Gent werd opgericht in 1995 en bestudeert een groot aantal aspecten met betrekking tot de economische, ecologische en demografische geschiedenis. De groep richt zich op onderzoeksthema’s met betrekking tot demografische structuren, materiaalcultuur, agrarische technologieën en veranderingen in ecologie en landschappen. Al deze onderwerpen worden bestudeerd vanuit een socio-economische benadering.

Het marien onderzoek van de groep richt zich op de volgende thema’s:
- Historische geografie van kustlandschappen;
- Geschiedenis van de sociale leefwereld in kustlandschappen van België en Nederland;
- Geschiedenis en demografie in de kustgebieden (onder meer betreffende malaria in de Vlaamse kuststreek);
- Geschiedenis van maritieme relaties in de ontwikkeling van een wereldeconomie;
- De studie van maritieme migratie tijdens de periode 1882-1938.

Binnen de EED zal nog meer dan vroeger het historisch landschap en milieu (kustgebieden en achterland) voorwerp van onderzoek vormen waarbij steeds de sociale factor als belangrijkste speler wordt meegenomen in de verklaring.

In het academiejaar 2011-2012 werd de Francqui-Leerstoel toegekend aan Prof. Dr. Erik Thoen. EED maakt deel uit van het internationaal onderzoeksnetwerk CORN (Comparative Rural History of the North Sea Area) en werkt verder nog intensief samen met het centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen), het interfacultair centrum voor Agrarische Geschiedenis (KU Leuven), het onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (Universiteit Utrecht) en het instituut voor Vroeg-Moderne Geschiedenis (Ugent).

Publicatie  Top | Personen 
    ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
  • Peer reviewed article Trachet, J.; Delefortrie, S.; Dombrecht, K.; Dumolyn, J.; Leloup, W.; Thoen, E.; Van Meirvenne, M.; De Clercq, W. (2015). Turning back the tide: the Zwin debate in perspective. A historiographical review of the medieval port system northeast of Bruges. Rev. Nord 97(413): 305-321, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicatie