IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vakgroep Morfologie (UGent)
www.morfologie.ugent.be/
www.ugent.be/di/morfologie/nl/contactinfo-vakgroep-morfologie/medewerkers-vakgroep-morfologie/departments?ugentid=DI03

Engelse naam: Department of Morphology
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde (UGent), meer

Adres:
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
België

Tel.: +32-(0)9-264 77 11
Fax: +32-(0)9-264 77 90
 Personen | Publicaties | Projecten 
 

Personen (19)  Top | Publicaties | Projecten 

Abstract:
De vakgroep Morfologie van de Universiteit Gent bestudeert de lichaamsbouw van dieren, vooral deze van huisdieren, paarden, nutsdieren voor de voedselproductie (incl. aquacultuur) en mariene dieren waaronder zeevissen en ongewervelden. De wetenschappelijke expertise wordt ten dienste gesteld van de gemeenschap door het inrichten van talrijke cursussen en het verstrekken van dienstverlenende adviezen aan dierenartsen, clinici en onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland.

De vakgroep is onderverdeeld in drie eenheden, met name de groepen Anatomie, Histologie en Embryologie. De onderzoeksprojecten binnen de vakgroep Morfologie concentreren zich rond volgende thema’s: tonsillaire immunomorfologie, anatomie van het bloedvatenstelsel, mechanismen van angiogenese tijdens de embryonale ontwikkeling en aquatische diergeneeskunde.

Binnen de onderzoekslijn aquatische diergeneeskunde komen o.a. de volgende mariene topics aan bod:
- De maagdarmontwikkeling van mariene vislarven;
- De interacties tussen micro-organismen met probiotische werking/prebiotica aan de ene kant en de gastheer (larven van mariene vissoorten (zeebaars (Dicentrarchus labrax)/tong (Solea solea)) en nauplii van het pekelkreeftje) aan de andere kant. Immers, het gebruik van pro- en prebiotica wint nog steeds aan populariteit in de aquacultuur ondanks het feit dat de exacte werkwijze ervan bij larven nagenoeg nog niet gekend is. Er is bijgevolg een hoge wetenschappelijke maar ook praktische interesse in het ontrafelen van de gastheer-microbiële interacties in de vroege larvale fase.

De afdeling Morfologie werkt samen met het Artemia Reference Center (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Ugent) en de afdeling Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten (Faculteit Diergeneeskunde, Ugent). De afdeling Morfologie maakt ook deel uit van het O&O-consortium Ugent Aquaculture, het IOF-consortium Aquacultuur Universiteit Gent (Aqua Ugent) en het Marine@Ugent consortium.

Ook het Morfologie Museum maakt deel uit van deze afdeling. Het museum beheert een didactische en een onderzoekscollectie in de vergelijkende morfologie van gewervelden. De nadruk ligt op de museumstukken van klassieke huisdieren, paarden en boerderijdieren. Het museum heeft uitgebreide expertise in conserveringstechnieken van organische specimens. Wereldwijd is er behoefte aan eenduidige protocollen met betrekking tot conservatietechnieken voor skeletten van zoogdieren in natuurlijke historische collecties. Daarom richt het museum zich ook op dit onderzoeksdomein en heeft het hierover een intensieve samenwerking opgebouwd met de Operationele Directie Natuur en Milieu (KBIN). Het museum is verder betrokken bij het herstel en de bescherming van gestrande zeezoogdieren langs de Belgische kust.

Publicaties (83)  Top | Personen | Projecten 
  ( 56 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Eggermont, M.; Cornillie, P.; Nevejan, N.; Bossier, P.; Dierick, M.; Adriaens, D.; Sorgeloos, P.; Defoirdt, T.; Declercq, A.M. (2019). Hemolymph extraction sites and 3d-visualization of the cardiovascular system and related structures of the blue mussel (Mytilus edulis). Isj-Invertebrate Survival Journal 16: 202-202, meer
 • Peer reviewed article Kumar, V.; De Bels, L.; Couck, L.; Baruah, K.; Bossier, P.; Van Den Broeck, W. (2019). PirABVP toxin binds to epithelial cells of the digestive tract and produce pathognomonic AHPND lesions in germ-free brine shrimp. Toxins 11(12): 717. https://hdl.handle.net/10.3390/toxins11120717, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Declercq, A.M.; Polet, H.; Aerts, J.; Ampe, B.; Romalde, J.L.; Haesebrouck, F.; Devriese, L.; Decostere, A.; Chiers, K.; Aerts, J. (2019). Scrutinizing the triad of Vibrio tapetis, the skin barrier and pigmentation as determining factors in the development of skin ulcerations in wild common dab (Limanda limanda). Vet. Res. 50(1): 41. https://hdl.handle.net/10.1186/s13567-019-0659-6, meer
 • Peer reviewed article Aerts, J.; Schaeck, M.; De Swaef, E.; Ampe, B.; Decostere, A. (2018). Vibrio lentus as a probiotic candidate lowers glucocorticoid levels in gnotobiotic sea bass larvae. Aquaculture 492: 40-45. https://hdl.handle.net/10.1016/j.aquaculture.2018.03.059, meer
 • Peer reviewed article De Swaef, E.; Vercauteren, M.; Duchateau, L.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2018). Experimental infection model for vibriosis in Dover sole (Solea solea) larvae as an aid in studying its pathogenesis and alternative treatments. Vet. Res. 49: 24. https://hdl.handle.net/10.1186/s13567-018-0520-3, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Duchateau, L.; Adriaens, D.; Delbare, D.; Polet, H.; Chiers, K.; Decostere, A. (2018). Pulse trawling: The impact of pulsed direct current on early life stages of Sole Solea solea. N. Am. J. Fish. Manage. 38(2): 432-438. https://hdl.handle.net/10.1002/nafm.10039, meer
 • Peer reviewed article Haelters, J.; Kerckhof, F.; Doom, M.; Evans, P.G.H.; Van den Neucker, T.; Jauniaux, T. (2018). New extralimital record of a narwhal (Monodon monoceros) in Europe. Aquat. Mamm. 44(1): 39-50. https://hdl.handle.net/10.1578/AM.44.1.2018.39, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Declercq, A.; Bosseler, L.; Gulla, S.; Balboa, S.; Romalde, J.L.; Devriese, L.; Polet, H.; Boyen, F.; Chiers, K.; Decostere, A.; Devriese, L. (2018). First isolation of Vibrio tapetis and an atypical strain of Aeromonas salmonicida from skin ulcerations in common dab (Limanda limanda) in the North Sea. J. Fish Dis. 41(2): 329-335. https://hdl.handle.net/10.1111/jfd.12729, meer
 • Peer reviewed article Cervellione, F.; McGurk, C.; Van den Broeck, W. (2017). "Perigastric organ": a replacement name for the "hepatopancreas" of Decapoda. J. Crust. Biol. 37(3): 353-355. https://hdl.handle.net/10.1093/jcbiol/rux020, meer
 • Peer reviewed article Cervellione, F.; McGurk, C.; Eriksen, T.B.; Van den Broeck, W. (2017). Use of computer-assisted image analysis for semi-quantitative histology of the hepatopancreas in whiteleg shrimp Penaeus vannamei (Boone). J. Fish Dis. 40(9): 1223-1234. https://hdl.handle.net/10.1111/jfd.12599, meer
 • Peer reviewed article Cervellione, F.; McGurk, C.; Silva, P.; Owen, M.A.G.; Van den Broeck, W. (2017). Optimization of fixation methods for image analysis of the hepatopancreas in whiteleg shrimp, Penaeus vannamei (Boone). J. Fish Dis. 40(4): 517-527. https://hdl.handle.net/10.1111/jfd.12531, meer
 • Peer reviewed article Cervellione, F.; McGurk, C.; Van den Broeck, W. (2017). Effect of starvation and refeeding on the ultrastructure of the perigastric organ (hepatopancreas) in the whiteleg shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) (Decapoda: Caridea: Penaeidae). J. Crust. Biol. 37(6): 693-700. https://hdl.handle.net/10.1093/jcbiol/rux085, meer
 • Peer reviewed article Cervellione, F.; McGurk, C.; Eriksen, T.B.; Van den Broeck, W. (2017). Effect of starvation and refeeding on the hepatopancreas of whiteleg shrimp Penaeus vannamei (Boone) using computer-assisted image analysis. J. Fish Dis. 40(11): 1707-1715. https://hdl.handle.net/10.1111/jfd.12639, meer
 • Peer reviewed article De Swaef, E.; Claeys, M.; Bert, W.; Huysseune, A.; Witten, P.E.; Van Den Broeck, W.; Decostere, A. (2017). Ultrastructural morphology of the envelope of Dover sole Solea solea eggs from fertilization until hatching with emphasis on sample preparation. Micron 99: 9-18. https://hdl.handle.net/10.1016/j.micron.2017.03.014, meer
 • Peer reviewed article De Swaef, E.; Demeestere, K.; Boon, N.; Van Den Broeck, W.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2017). Development of a reliable experimental set-up for Dover sole larvae Solea solea L. and exploring the possibility of implementing this housing system in a gnotobiotic model. Research in Veterinary Science 115: 418-424. https://hdl.handle.net/10.1016/j.rvsc.2017.07.025, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Kajiura, S.; Ampe, B.; Dumolein, L.; Polet, H.; Chiers, K.; Decostere, A. (2017). Pulse trawling: evaluating its impact on prey detection by small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 486: 336-343. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jembe.2016.10.026, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Decostere, A.; Adriaens, D.; Duchateau, L.; Mortensen, A.; Polet, H.; Puvanendran, V.; Verschueren, B.; Chiers, K. (2017). Impact of pulsed direct current on embryos, larvae, and young juveniles of Atlantic cod and its implications for electrotrawling of brown shrimp. Marine and Coastal Fisheries 9(1): 330-340. https://hdl.handle.net/10.1080/19425120.2017.1321592, meer
 • Peer reviewed article Schaeck, M.; Reyes-López, F.E.; Vallejos-Vidal, E.; Van Cleemput, J.; Duchateau, L.; Van Den Broeck, W.; Tort, L.; Decostere, A. (2017). Cellular and transcriptomic response to treatment with the probiotic candidate Vibrio lentus in gnotobiotic sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae. Fish Shellfish Immunol. 63: 147-156. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fsi.2017.01.028, meer
 • Peer reviewed article De Swaef, E.; Van Den Broeck, W.; Dierckens, K.; Decostere, A. (2016). Disinfection of teleost eggs: a review. Reviews in Aquaculture 8(4): 321-341. https://hdl.handle.net/10.1111/raq.12096, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Chiers, K.; Polet, H.; Verschueren, B.; Saunders , J.H.; Ampe, B.; Mortensen, A.; Puvanendran, V.; Decostere, A. (2016). Short-term effect of pulsed direct current on various species of adult fish and its implication in pulse trawling for brown shrimp in the North Sea. Fish. Res. 179: 90-97. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2016.02.018, meer
 • Peer reviewed article Jacobs, R.; Decostere, A.; Declercq, A.M. (2016). Bacterial zoonotic agents of fish. Vlaams Diergeneeskd. Tijdschr. 85(3): 115-123, meer
 • Peer reviewed article Rekecki, A.; Meeus, W.; Chiers, K.; Adriaen, J.; Boyen, F.; Declercq, A.M.; Van Den Broeck, W.; Decostere, A. (2016). Swimbladder hyperinflation in burbot Lota lota L. larvae. Aquac. Res. 47(2): 673-676. https://dx.doi.org/10.1111/are.12499, meer
 • Peer reviewed article Schaeck, M.; De Spiegelaere, W.; De Craene, J.; Van Den Broeck, W.; De Spiegeleer, B.; Burvenich, C.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2016). Laser capture microdissection of intestinal tissue from sea bass larvae using an optimized RNA integrity assay and validated reference genes. NPG Scientific Reports 6: 21092. https://dx.doi.org/10.1038/srep21092, meer
 • Peer reviewed article Schaeck, M.; De Swaef, E.; Van Den Broeck, W.; Van Nevel, S.; Boon, N.; De Geyter, N.; Morent, R.; Demeestere, K.; Duchateau, L.; Coulombet, C.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2016). Germ-free sea bass Dicentrarchus labrax larval model: a valuable tool in the study of host-microbe interactions. Dis. Aquat. Org. 117(3): 177-185. dx.doi.org/10.3354/dao02950, meer
 • Peer reviewed article Schaeck, M.; Duchateau, L.; Van Den Broeck, W.; Van Trappen, S.; De Vos, P.; Coulombet, C.; Boon, N.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2016). Vibrio lentus protects gnotobiotic sea bass (Dicentrarchus labrax L.) larvae against challenge with Vibrio harveyi. Vet. Microbiol. 185: 41-48. https://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2016.01.024, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Decostere, A.; Verschueren, B.; Saunders, J.; Van Caelenberge, A.; Puvanendran, V.; Mortensen, A.; Duchateau, L.; Polet, H.; Chiers, K. (2016). Side-effects of electrotrawling: Exploring the safe operating space for Dover sole (Solea solea L.) and Atlantic cod (Gadus morhua L.). Fish. Res. 177: 95-103. http://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2016.01.019, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; de Haan, D.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Puvanendran, V.; Saunders , J.H.; Polet, H.; Chiers, K. (2016). Atlantic Cod show a highly variable sensitivity to electric-induced spinal injuries. Marine and Coastal Fisheries 8(1): 412-424. https://hdl.handle.net/10.1080/19425120.2016.1180332, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Verschueren, B.; Chiers, K.; Duchateau, L.; Polet, H.; Decostere, A. (2016). Laboratory study of the impact of repetitive electrical and mechanical stimulation on brown shrimp Crangon crangon. Marine and Coastal Fisheries 8(1): 404-411. hdl.handle.net/10.1080/19425120.2016.1180333, meer
 • Peer reviewed article Uhlmann, S.; Theunynck, R.; Ampe, B.; Desender, M.; Soetaert, M.; Depestele, J. (2016). Injury, reflex impairment, and survival of beam-trawled flatfish. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(4): 1244-1254. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsv252, meer
 • Peer reviewed article Declercq, A.M.; Chiers, K.; Van den Broeck, W.; Dewulf, J.; Eeckhaut, V.; Cornelissen, M.; Bossier, P.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2015). Interactions of highly and low virulent Flavobacterium columnare isolates with gill tissue in carp and rainbow trout. Vet. Res. 46(1): 25. https://hdl.handle.net/10.1186/s13567-015-0164-5, meer
 • Peer reviewed article Declercq, A.M.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Lasa, A.; Romalde, J.; Polet, H.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2015). Vibrio tapetis isolated from vesicular skin lesions in Dover sole Solea solea. Dis. Aquat. Org. 115(1): 81-86. https://dx.doi.org/10.3354/dao02880, meer
 • Peer reviewed article Najdegerami, H; Baruah, K.; Shiri, A.; Rekecki, A.; Van Den Broeck, W.; Sorgeloos, P.; Boon, N.; Bossier, P.; De Schryver, P. (2015). Siberian sturgeon (Acipenser baerii) larvae fed Artemia nauplii enriched with poly-beta-hydroxybutyrate (PHB): effect on growth performance, body composition, digestive enzymes, gut microbial community, gut histology and stress tests. Aquac. Res. 46(4): 801-812. dx.doi.org/10.1111/are.12231, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Chiers, K.; Duchateau, L.; Polet, H.; Verschueren, B.; Decostere, A. (2015). Determining the safety range of electrical pulses for two benthic invertebrates: brown shrimp (Crangon crangon L.) and ragworm (Alitta virens S.). ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 72(3): 973-980. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsu176, meer
 • Peer reviewed article De Vreese, S.; Doom, M.; Haelters, J.; Cornillie, P. (2014). The external ear canal of cetaceans: vestigial or not? Vlaams Diergeneeskd. Tijdschr. 83(6): 284-292, meer
 • Peer reviewed article Declercq, A.M.; Chiers, K.; Van Den Broeck, W.; Rekecki, A.; Teerlinck, S.; Adriaens, D.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2014). White necrotic tail tips in estuary seahorses, Hippocampus kuda, Bleeker. J. Fish Dis. 37(5): 501-504. https://dx.doi.org/10.1111/jfd.12138, meer
 • Peer reviewed article Declercq, A.M.; Chiers, K.; Haesebrouck, F.; Van den Broeck, W.; Dewulf, J.; Cornelissen, M.; Decostere, A. (2014). Gill infection model for columnaris disease in common carp and rainbow trout. J. Aquat. Anim. Health 27(1): 1-11. https://hdl.handle.net/10.1080/08997659.2014.953265, meer
 • Peer reviewed article Geda, F.; Declercq, A.; Decostere, A.; Lauwaerts, A.; Wuyts, B.; Derave, W.; Janssens, G.P.J. (2014). β-Alanine does not act through branched-chain amino acid catabolism in carp, a species with low muscular carnosine storage. Fish Physiol. Biochem. 41(1): 281-287. https://hdl.handle.net/10.1007/s10695-014-0024-7, meer
 • Peer reviewed article Declercq, A.M.; Boyen, F.; Van Den Broeck, W.; Bossier, P.; Karsi, A.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2013). Antimicrobial susceptibility pattern of Flavobacterium columnare isolates collected worldwide from 17 fish species. J. Fish Dis. 36(1): 45-55. dx.doi.org/10.1111/j.1365-2761.2012.01410.x, meer
 • Peer reviewed article Declercq, A.M.; Haesebrouck, F.; Van Den Broeck, W.; Bossier, P.; Decostere, A. (2013). Columnaris disease in fish: a review with emphasis on bacterium-host interactions. Vet. Res. 44(1): 27. https://hdl.handle.net/10.1186/1297-9716-44-27, meer
 • Peer reviewed article Doom, M.; Cornillie, P.; Gielen, I.; Haelters, J. (2013). Impact of noise pollution on sea mammals. Vlaams Diergeneeskd. Tijdschr. 82(5): 265-272, meer
 • Peer reviewed article Rekecki, A.; Ringø, E.; Olsen, R.; Myklebust, R.; Dierckens, K.; Bergh, Ø; Laureau, S.; Cornelissen, M.; Ducatelle, R.; Decostere, A.; Bossier, P.; Van Den Broeck, W. (2013). Luminal uptake of Vibrio (Listonella) anguillarum by shed enterocytes - a novel early defence strategy in larval fish. J. Fish Dis. 36(4): 419-426. hdl.handle.net/10.1111/jfd.12009, meer
 • Peer reviewed article Schaeck, M.; Van den Broeck, W.; Hermans, K.; Decostere, A. (2013). Fish as research tools: alternatives to in vivo experiments. ATLA. Altern. lab. anim. 41(3): 219-229, meer
 • Peer reviewed article Asanka Gunasekara, R.A.Y.S.; Defoirdt, T.; Rekecki, A.; Decostere, A.; Cornelissen, M.; Sorgeloos, P.; Bossier, P.; Van Den Broeck, W. (2012). Light and transmission electron microscopy of Vibrio campbellii infection in gnotobiotic Artemia franciscana and protection offered by a yeast mutant with elevated cell wall glucan. Vet. Microbiol. 158(3-4): 337-343. hdl.handle.net/10.1016/j.vetmic.2012.02.025, meer
 • Peer reviewed article Asanka Gunasekara, R.A.Y.S.; Casteleyn, C.; Bossier, P.; Van Den Broeck, W. (2012). Comparative stereological study of the digestive tract of Artemia franciscana nauplii fed with yeasts differing in cell wall composition. Aquaculture 324-325: 64-69. dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2011.10.014, meer
 • Peer reviewed article Niu, Y.; Defoirdt, T.; Rekecki, A.; De Schryver, P.; Van Den Broeck, W.; Dong, S.; Sorgeloos, P.; Boon, N.; Bossier, P. (2012). A method for the specific detection of resident bacteria in brine shrimp larvae. J. microbiol. methods 89(1): 33-37. https://dx.doi.org/10.1016/j.mimet.2012.02.004, meer
 • Peer reviewed article Rekecki, A.; Gunasekara, R.A.Y.S.A.; Dierckens, K.; Laureau, S.; Boon, N.; Favoreel, H.; Cornelissen, M.; Sorgeloos, P.; Ducatelle, R.; Bossier, P.; Van Den Broeck, W. (2012). Bacterial host interaction of GFP-labelled Vibrio anguillarum HI-610 with gnotobiotic sea bass, Dicentrarchus labrax (L.), larvae. J. Fish Dis. 35(4): 265-273. hdl.handle.net/10.1111/j.1365-2761.2011.01342.x, meer
 • Peer reviewed article Van den Broeck, W. (2012). Corrigendum to “Morphological characteristics of the digestive tract of gnotobiotic Artemia franciscana nauplii” [Aquaculture 321 (2011) 1-7]. Aquaculture 330-333: 189-189. dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2011.11.041, meer
 • Peer reviewed article Vanheule, D.; Nevejan, N.; Chiers, K.; Meeus, W.; Harzevili, A.S.; Van Den Broeck, W.; De Charleroy, D.; Decostere, A. (2012). Hydrocephalus in burbot (Lota lota L.) larvae. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol. 32(3): 87-93, meer
 • Peer reviewed article Verhaegen, B.; Reckecki, A.; Decostere, A.; Van Den Broeck, W. (2012). Knelpunten in aquacultuur: enkele risicovolle aspecten van de vroege levensstadia van de vis = Bottlenecks in aquaculture: some risky aspects of early life stages of fish. Vlaams Diergeneeskd. Tijdschr. 81(2): 63-69, meer
 • Peer reviewed article Gunasekara, R.A.Y.S.A.; Rekecki, A.; Cornillie, P.; Cornelissen, M.; Sorgeloos, P.; Simoens, P.; Bossier, P.; Van Den Broeck, W. (2011). Morphological characteristics of the digestive tract of gnotobiotic Artemia franciscana nauplii. Aquaculture 321(1-2): 1-7. dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2011.07.037, meer
 • Peer reviewed article Gunasekara, R.A.Y.S.A.; Rekecki, A.; Baruah, K.; Bossier, P.; Van Den Broeck, W. (2010). Evaluation of probiotic effect of Aeromonas hydrophila on the development of the digestive tract of germ-free Artemia franciscana nauplii. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 393(1-2): 78-82. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2010.07.006, meer
 • Peer reviewed article Tindemans, D.; Rekecki, A.; Van Den Broeck, W. (2010). Ontwikkeling van het maagdarmstelsel bij het zeepaardje (Hippocampus erectus P.). Vlaams Diergeneeskd. Tijdschr. 79(3): 207-212, meer
 • Peer reviewed article Dierckens, K.; Rekecki, A.; Laureau, S.; Sorgeloos, P.; Boon, N.; Van Den Broeck, W.; Bossier, P. (2009). Development of a bacterial challenge test for gnotobiotic sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae. Environ. Microbiol. 11(2): 526-533. dx.doi.org/10.1111/j.1462-2920.2008.01794.x, meer
 • Peer reviewed article Phuoc, L.H.; Corteel, M.; Thanh, N.C.; Nauwynck, H.J.; Pensaert, M.B.; Alday-Sanz, V.; Van Den Broeck, W.; Sorgeloos, P.; Bossier, P. (2009). Effect of dose and challenge routes of Vibrio spp. on co-infection with white spot syndrome virus in Penaeus vannamei. Aquaculture 290(1-2): 61-68. dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2009.02.004, meer
 • Peer reviewed article Rekecki, A.; Dierckens, K.; Laureau, S.; Boon, N.; Bossier, P.; Van Den Broeck, W. (2009). Effect of germ-free rearing environment on gut development of larval sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Aquaculture 293(1-2): 8-15. dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2009.04.001, meer
 • Peer reviewed article Phuoc, L.H.; Corteel, M.; Nauwynck, H.J.; Pensaert, M.B.; Alday-Sanz, V.; Van Den Broeck, W.; Sorgeloos, P.; Bossier, P. (2008). Increased susceptibility of white spot syndrome virus-infected Litopenaeus vannamei to Vibrio campbellii. Environ. Microbiol. 10(10): 2718-2727. dx.doi.org/10.1111/j.1462-2920.2008.01692.x, meer
 • Haelters, J.; Kerckhof, F.; Moreau, K.; Rumes, B.; Team Sealife; Jauniaux, T.; Cornillie, P. (2020). Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België in 2019. Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 34 pp., meer
 • De Swaef, E. (2019). Towards sustainable Dover sole (Solea Solea) larviculture: Contributing to the exploration of factors influencing its success. PhD Thesis. Ghent University. Faculty of Veterinary Medicine: Merelbeke. 310 pp., meer
 • Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Devriese, L; Aerts, J.; Decostere, A.; Chiers, K. (2019). Let’s talk about stress: can we measure the stress of a flatfish?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 29, meer
 • Desender, M. (2018). Electrotrawling for brown shrimp: evaluating its impact on a selection of marine fish species in the North Sea. PhD Thesis. Ghent University/ILVO: Ghent. 196 pp., meer
 • Haelters, J.; Kerckhof, F.; Moreau, K.; Potin, M.; Doom, M.; Jauniaux, T. (2018). Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België in 2017. Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 30 pp., meer
 • Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Devriese, L.I.; Polet, H.; Decostere, A; Chiers, K. (2018). Development of an innovative two-chamber skin explant model for marine fish, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 30, meer
 • De Swaef, E.; Vercauteren, M.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2017). Development of the first standardized biotic challenge model for Dover Sole (Solea solea) and its validation by assessing the protective potential of probiotic candidates, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 25, meer
 • Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Devriese, L.; Polet, H.; Decostere, A.; Chiers, K. (2017). Visualization of small lesions in skin of fish using fluorescein dye, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 99, meer
 • Deprez, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K.; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Tkint, T. (2016). EMBRC.be – The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 49, meer
 • Haelters, J.; Dabin, W.D.; Doom, M.; Kerckhof, F.; Steyaert, A.; Jauniaux, T. (2016). Grey seals Halichoerus grypus choking on common sole Solea solea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 58, meer
 • Vercauteren, M.; Declercq, A.; De Swaef, E.; Devriese, L.; Polet, H.; Decostere, A.; Chiers, K. (2016). Role of Vibrio tapetis in the development of skin ulceration in common dab (Limanda limanda), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 131, meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Polet, H.; Verschueren, B.; Saunders, J.H.; Mortensen, A.; Puvanendran, V.; Decostere, A. (2015). Electrotrawling for brown shrimp: short-term effects on various adult fish species, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 60, meer
 • Devriese, L.; Soetaert, M.; Desender, M.; Chiers, K.; Decostere, A.; Polet, H. (2015). Huidzweren bij vissen in het Belgisch deel van de Noordzee: Trends in prevalentie en exploratie van mogelijke oorzaken. ILVO Mededeling, 188. ILVO: Merelbeke. 20 pp., meer
 • Soetaert, M.; Verschueren, B.; Polet, H.; Decostere, A.; Chiers, K. (2015). Electrifying a Benthos Release Panel to retain sole, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 118, meer
 • De Swaef, E.; Schaeck, M.; Van Den Broeck, W.; Bossier, P.; Dierckens, K.; Decostere, A. (2014). Gnotobiotic models for seabass (Dicentrarchus labrax) and Dover sole (Solea solea): the chain is only as strong as its weakest link…, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 41, meer
 • Depestele, J.; Buyvoets, E.; Calebout, P.; Desender, M.; Goossens, J.; Lagast, E.; Vuylsteke, D.; Vanden Berghe, C. (2014). Calibration tests for identifying reflex action mortality predictor reflexesfor sole (Solea solea) and plaice (Pleuronectes platessa): Preliminary results. ILVO Mededeling, 158. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 30 pp., meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Verschueren, B.; Polet, H.; Duchateau, L.; Velmurugu, P.; Mortensen, A.; Decostere, A. (2014). Electrical trawling for brown shrimp: Impact on young life stages in nurseries & spawning areas. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO/Ghent University/NOFIMA: Gent, Tromsø . 1 poster pp., meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Verschueren, B.; Polet, H.; Duchateau, L.; Velmurugu, P.; Mortensen, A.; Decostere, A. (2014). Electrical trawling for brown shrimp: Impact on young life stages in nurseries and spawning areas?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 53, meer
 • Schaeck, M.; Decostere, A.; De Swaef, E.; Van Den Broeck, W. (2014). Probiotics as biological control agent in sea bass larviculture, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 92, meer
 • Schaeck, M.; Decostere, A.; Van Den Broeck, W. (2013). Beneficial effects of probionts in marine fish larvae and their modes of action, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 82, meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Chiers, K. (2013). The impact of electrotrawls on marine organisms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 86, meer
 • Desender, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of electro shrimp trawl fishery, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 29, meer
 • Desender, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of electro shrimp trawl fishery. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Desender, M.; Verschueren, B.; Soetaert, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of pulse fishery on a selection of North Sea fish & invertebrates. CM Documents - ICES, CM 2012(C:24). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Desender, M.; Chiers, K. (2012). Flatfish fishery: impact & challenges. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Desender, M.; Chiers, K. (2012). Flatfish fishery: impact & challenges, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 75, meer
 • Chiers, K.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Vercauteren, G.; Polet, H. (2010). Effects of low-frequency pulsed direct current on captive-housed sea fish. Poster presented at the 28th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology and European College of Veterinary Pathologists, ESVP/ECVP2010 , 8-11 September 2010 Belgrade, Serbia . Universiteit Gent. Faculteit Diergeneeskunde: Gent. 1 poster pp., meer

Projecten (3)  Top | Personen | Publicaties 
 • EMBRC: European Marine Biological Resource Centre - Belgium, meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
 • UGent Aquaculture R&D Consortium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten