IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Geo-, Archaeo- and Ecopedologie (UGent)

Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Vakgroep Geologie (UGent), meer

Adres:
Krijgslaan 281
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 46 20
Fax: +32-(0)9-264 49 91
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Publicaties (5)  Top | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Moffat Kang'iri, N. (2001). The impact of Recently Introduced Ungulates on the Coastal Dune Soils of the "Westhoek" Nature Reserve, Belgium = Impact van recentelijk geïntroduceerde hoefdieren op de kustduinbodems van het Vlaams natuurreservaat "De Westhoek", België. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 101 pp., meer
 • Adjei-Gyapong, T. (1999). Soil Characterization of Experimental Sites for Nature Management Projects in Coastal Dune Areas: Case Study Westhoek Nature Reserve (West Flanders-Belgium) = Bodemkarakterisering van Proefsites voor Natuurbeheerprojecten in Kustduingebieden: Gevalstudie Westhoek Natuurreservaat (West Vlaanderen, België). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 188 pp., meer
 • Subagyono, K. (1996). Water use efficiency and available water capacity for irrigated corn in a reclaimed saline soil (Zeebrugge, Belgium) = Efficiënt watergebruik en hoeveelheid beschikbaar water bij geïrrigeerde maïs in een gesaneerde zoutgrond (Zeebrugge, België). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 72 pp., meer
 • Devnita, R. (1993). Mineralogical and micromorphological characterization of soils on coral reefs in Ambon, Indonesia = Mineralogische en micromorfologische karakterisatie van bodems op koraalriffen van Ambon (Indonesië). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 47 pp., meer
 • Maseki, N. G. M. (1991). Impact of the edaphic factor on the plant ecology in the Westhoek coastal dune nature reserve, Belgium = Impact van de edafische factor op de plantenecologie in het Westhoek kustduin natuurreservaat, België. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 193 pp., meer

Projecten (4)  Top | Publicaties 
 • Bodemevolutie in de kustduinen onder begrazing en andere beheersvormen, meer
 • Een ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust : abiotische aspecten, meer
 • Het Neogeen aan de zuidelijke rand van het Noordzeebekken: stratigrafie en geschiedenis van het sedimentatiebekken, meer
 • Onderzoek naar de invloed van het grondgebruik op het abiotisch milieu in en langs de Maritieme Duinstreek, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten