IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Monitoring hydrografie, waterkwaliteit en contaminanten voor het Belgische continentaal plat en de Westerschelde [Monitoring hydrography, water quality & contaminants for the Belgian continental shelf area and Western Scheldt]
Contact: Belgisch Marien Data Centrum (IRScNB/KBIN-BMDC), meer

Beschikbaarheid: De data kan beschikbaar gesteld worden op aanvraag via de hogervermelde contactgegevens.

Beschrijving
The monitoring of the North Sea environment, especially in the area of the Belgian continental shelf and in the estuary of the Scheldt river (Western Scheldt) was initiated at MUMM in 1977. meer

Since 1977 the pattern of about 25 sampling stations at sea and 7 in the estuary, each one being visited with a frequency of 6 to 10 times a year, and water being taken from a standard depth of - 3m almost didn't changed. Several laboratories from Belgian universities and State research institutes are currently participating in that monitoring effort. The monitoring results for contaminants in biota and sediment are mainly received from the Fisheries Department. A first quality control has been performed in order to mark or eliminate spurious data. Currently the database is being converted in a new integrated system with query facilities and an inventory on the web. Used instruments : SCTD probes, Beckman salinometer, Niskin bottles, box corers, grab samplers and beam trawl. Laboratory analytical equipment.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Planten, Bodemstalen (bv. boorstaal, baggerstaal, schepstaal), Fysisch, Fysisch > Hydrografie (bv. T, S), Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Meteorologie, Meteorologie > Atmosferische samenstelling, Watersamenstelling, Watersamenstelling > Nutrienten
Kernwoorden:
Marien, Brak water, Terrestrisch, Hydrografie, Meteorologie, Milieubewakingsvoorzieningen, Nutriënten, Oceanografische geografische kenmerken, Pigmenten, Zware metalen, ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP), ANE, Nederland, Westerschelde, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1977 [Gestart]

Parameters
Ammonium, Atmospheric humidity, Cadmium (Cd), DDT (+DDD, DDE), Fosfaat (PO43-), Hexachlorobenzene (HCB), Hexachlorocyclohexane compounds (HCH), Koper (Cu), Kwik, Lood (Pb), Metalen, Nitraat (NO3-) +Nitriet (NO2-), Saliniteit, Secchi diepte, Silicaat, Som 7 PCB's, Totale zwevende stof, watertemperatuur, Windrichting, Windsnelheid, Zink (ZN)

Bijdrage door
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Belgisch Marien Data Centrum (BMDC), meerdata beheerder
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur), meerdata creator
Université Libre de Bruxelles; École Interfacultaire de Bioingénieurs; Laboratoire d'Écologie des Systèmes Aquatiques (ESA), meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meerdata creator
Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meerdata creator

Gerelateerde datasets
Dataset delen:
MONIT_BIOTA: Monitoring of metals and organic compounds in biota in the Belgian part of the North Sea and the Scheldt estuary, meer
MONIT_SED: Monitoring of metals and organic compounds in sediments in the Belgian part of the North Sea and the Scheldt estuary, meer
MONIT_SEAWATER: Monitoring water quality of the Belgian Continental Shelf and the Scheldt estuary, meer
MONIT_RAD: Radiologisch toezicht op het Belgisch Continentaal Plat, meer
Andere relaties:
ODAS: Ocean Data Acquisition System - Underway data from the RV Belgica, meer
Tripod measurements for the Belgian part of The North Sea, meer

Project
MONIT: Monitoring the Belgian Continental Shelf and the Scheldt estuary, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2006-10-02
Informatie laatst gewijzigd: 2017-04-20
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid