IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ecosysteemdiensten in het Vlaamse kustgebied - Kaartenbundel [Ecosystem services of the Flemish coastal zone - Map database]
Citatie
Van der Biest K., Staes J. (2017). Ecosystem services of the Flemish coastal zone - Map database.

Gearchiveerde data

Gearchiveerd bestand:
Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
De database bestaat uit een reeks kaarten met informatie over habitatverdeling (marien en terrestrisch) en op de levering van een selectie ecosysteemdiensten in de Vlaamse kustzone (België). meer

Beschikbaarheid van ruimte, zowel op land als op zee (zie blauwe groei) is een groot probleem in de Belgische kustzone. Dit vloeit voort uit de hoge bevolkingsdichtheid, de veranderingen in consumentengedrag en milieuveranderingen. Het ecosysteemdiensten-(de voordelen die mensen krijgen uit het ecosysteem)-concept maken het mogelijk om compatibiliteit tussen sociaal-economisch gebruik en natuurwaarden te vinden. Kaarten voor de ruimtelijke verdeling van ecosysteemdiensten en habitats werden geproduceerd om inzicht te krijgen in de sociaal-economische gebruiks- en natuurwaarden van de Belgische kustzone, als basis voor het ontwikkelen van een visie op lange termijn voor een gezond kustecosysteem. De kwantificeerings- en mapping methodologieën worden beschreven in deel I van het rapport 'Ecosysteem visie van de Vlaamse kustzone'.

De terrestrische habitatkaart is gemaakt op basis van volgende kaartlagen:
1. Vegetatiekarteringen uitgevoerd in het kader van PINK ("Permanente Inventaristaie van de Natuurreservaten aan de Kust", Provoost 2014). Gebruikte datasets uit PINK: ‘Dheye’, ‘Zwin_2012’, ‘BaaivanHeist’, ‘Zwinduinen’, ‘Simli2014’, ‘TerYde_2014’, ‘Doornpanne’, ‘DePanne1’.
Provoost S. (2014). Ecologische basismonitoring van het kustecosysteem. Rapport van het INBO: INBO.R.2014.2025629. 40pp.

2. Remote sensing data uit het project "Vegetatiekartering door middel van Digitale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren (DIGIKART)" (Provoost et al. 2008)
Provoost S., Kempeneers P., Houthuys R., Vanommeslaeghe J., Deronde B. (2008). Vegetatiekartering d.m.v. digitale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren (DIGIKART). Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken - MDK - Afdeling Kust. 108 p. + bijlage

3. Kaart met verspreiding van de NATURA2000 habitats

4. Biologische Waarderingskaart (Vriens et al. 2011).
Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Van Hove M. & Paelinckx D. (2011). De Biologische Waarderingskaart - Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO.M.2011.1, Brussel. 416 p.

5. Landgebruiks- en bodembezettingskaart voor Vlaanderen uit het ECOPLAN project, 2014 (te donwloaden via www.ecosysteemdiensten.be)


De mariene habitatkaart is gemaakt op basis van volgende kaartlagen:
1. EUNIS (European Nature Information System, EEA 2013)

2. Dominante benthosgemeenschappen op zacht substraat (Degraer et al. 2008)
Degraer S., Verfaillie E., Willems W., Adriaens E., Vincx M. & Van Lancker V. (2008). Habitat suitability modelling as a mapping tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea. Continental Shelf Research, 28(3), 369-379.

3. Voorspelde voorkomen van schelpkokerwormriffen en grindbedden (Degraer et al. 2009)
Degraer S., Braeckman U., Haelters J., Hostens K., Jacques T., Kerckhof F., Merckx B., Rabaut R., Stienen E., Van Hoey G., Van Lancker V. & Vincx M. (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Final report by order of FSP Environment, Marine Environment. 93 pp.

Scope
Thema's:
Biologie > Ecologie - biodiversiteit, Geografie, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Milieu-kwaliteit / vervuiling > Site onderzoek
Kernwoorden:
Marien, Brak water, Terrestrisch, Duinen, Ecosysteem functionering, Ecosysteem management, Ecosystemen, Habitats en biotopen, Kustgebieden, Vision, Belgium, Coastal Dunes, Belgium, North Sea

Geografische spreiding
Belgium, Coastal Dunes
Belgium, North Sea [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
2015

Bijdrage door
eCOAST, meerdata creator
Universiteit Antwerpen (UA), meerdata eigenaar
Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meerfinancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meerfinancier

Publicatie
Beschrijft deze dataset
Van der Biest, K. et al. (2017). Dune dynamics safeguard ecosystem services. Ocean Coast. Manag. 149: 148-158. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2017.10.005, meer
Vrebos, D. et al. (2017). ECOPLAN-SE: Ruimtelijke analyse van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, een Q-GIS plugin. Versie 1.0, 017-R202. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 132 pp., meer
De Nocker, L. et al. (2015). Evaluatie van de socio-economisch impact van het FLANDRE project op de lokale economie, bevolking en het herstel van de ecosysteemdiensten. VITO: Mol. 70 + bijlagen pp., meer
Gebruikt in deze dataset
Vriens, L. et al. (2011). De biologische waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in het Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2011.1. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-40303-14-2. 416 pp., meer
Provoost, S. (2014). Ecologische basismonitoring van het kustecosysteem. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014(2025629). INBO: Brussel. 40 pp., meer
Degraer, S. et al. (2008). Habitat suitability modelling as a mapping tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea. Cont. Shelf Res. 28(3): 369-379. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2007.09.001, meer
Degraer, S. et al. (2008). Habitat suitability modelling as a mapping tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea, in: Verfaillie, E. Ontwikkeling en validering van een ruimtelijke verspreidingsmodellen van mariene habitats, ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem = Development and validation of spatial distribution models of marine habitats, in support of the ecological valuation of the seabed. pp. 109-126, meer
Degraer, S. et al. (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 93 pp., meer


Data type: Kaarten/Geografische files
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2017-09-29
Informatie laatst gewijzigd: 2017-10-13
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid