IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Projekt Zee - Datasets voor het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976 [Projekt Zee - Belgian part of the North Sea datasets 1970-1976]
Contact:

Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
Collection of datasets on biotic and abiotic measurements in the context of the "Project Sea" research activities. The data are digitized from technical reports in the frame of the 4DEMON project. meer

Data on biotic and abiotic parameters that were measured in the framework of "Project Sea" (1970-1976), the first Belgian marine research program in the Belgian Continental Shelf (BCS).

Following laboratories participated in "Projekt Zee" Belgian Part of the North Sea :

* Laboratorium voor Ekologie en Systematiek (VUB)

* Laboratorium voor Analytische Scheikunde (VUB)

* Laboratorium voor Microbiologie en Hygïene (VUB)

* Laboratorium van Farmacognosie, Fytochemie en Toxicologie (VUB)

* Unité d'Océanologie et d'Anatomie comparée (ULB)

* Unité d'Océanologie, Collectif de Bio-écologie (ULB)

* Institut de Chimie Industrielle, Service Environnement (ULB)

*

* Laboratoire de Géologie et Sédimentologie (ULB)

* Laboratorium voor Fyto-hydrobiologie / Algologie (KUL)

* Laboratorium van Sedimentologie (KUL)

* Laboratoire de Chimie Analytique (ULG)

* Laboratoire de Biologie Marine (ULG)

* Laboratoire d'Océanologie (ULG)

* Laboratorium voor Morfologie en Systematiek (RUG)

* Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (RBINS)

* Laboratorium voor Recente Sedimentologie (RBINS)

* Labo de Chimie der Force Navale

* Force Navale - Zeemacht

* Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Ministère de la Santé publique, de la Famille et de l'Environnement (IHE)

* Station de Phytopharmacie de l'Etat, Ministère de l'Agriculture (Min. Agr.)

* Rijksstation voor Zeevisserij Oostende (Min. Agr.)

* Institut de Recherches Chimiques, Tervuren (IRC)

* Interdisciplinary Working Group Biology


Scope
Thema's:
Biologie > Benthos, Biologie > Organisch (& bio-) chemie, Biologie > Pigmenten (bv. chlorophyll), Biologie > Plankton > Fytoplankton, Biologie > Plankton > Zooplankton, Biologie > Productiviteit - biomassa, Biologie > Vis, Biologie > Vogels, Meteorologie, Milieu-kwaliteit / vervuiling, Visserij, Watersamenstelling > Andere anorganische chemie, Watersamenstelling > Nutrienten, Watersamenstelling > Opgeloste gassen, Watersamenstelling > Zwevende stof - turbiditeit
Kernwoorden:
Marien, Aerobic bacteria, Anaerobic bacteria, Antibiotics, Benthic diatoms, Biological oxygen demand, By-catch, Calorific value, Commercial fish, Diatomeeën, Epibenthos, Experimental fisheries, Garnaalvisserij, Gram negative bacteria, Gram positive bacteria, Granulometrie, Heterotrophic bacteria, Ichthyoplankton, Industrieel afval, Marine bacteria, Meiobenthos, Microbiological analysis, Microphytobenthos, Partition coefficient, Pesticides, Photosynthetic pigments, Pigmenten, Radioactieve merkers, Sedimentanalyse, Sorption, Storten, Suspended sediment measurement, Water microbiology, Water quality, Watervervuiling (pollutie), Zware metalen, ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP)

Geografische spreiding
ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1970 - 1976

Parameters
Aantal diatomeeën, Aantal vogels, Aldrin, Alkaliniteit, Ammonia (NH3)-nitrogen (N), Bacterial diversity, Benthische diatomeeën, Cadmium (Cd), Chloriniteit, Chlorofyl a, Count of bacteria, Count of phytoplankton, Count of zooplankton, DDT, Densiteit bacteriën, Densiteit meiobenthos, Densiteit vis, Dichtheid van macroinvertebraten, Dieldrin, Endrin, Epibenthic species, Faecale streptokokken, Fosfaat (PO43-), Heptachloor, Heptachloorepoxyde (cis), Ijzer (fe), Incubatietijd, Koper (Cu), Kwik, Lindane, Lood (Pb), Lucht temperatuur, Luchtdruk, Maaginhoud, Mangaan (Mg), Meiobenthos biomass, Microphytobenthos, Nitraat (NO3-), Nitraat (NO3-) +Nitriet (NO2-), Nitriet (NO2-), Opgeloste zuurstof, Particulate organic matter (POM), PCB's, Phaeophytin a, Phytoplankton abundance, Phytoplankton density, Primary production of phytoplankton, Saliniteit, sediment in suspensie, Silica, Soorten, Stroomrichting, Totaal coli-formen, Turbiditeit, Vis meting: lengte, waterkleur, Watertemperatuur, Wet weight of fish, Windrichting, Windsnelheid, Zink (ZN), Zooplankton abundance, Zooplankton biomassa, Zuurstof saturatie

Bijdrage door
KU Leuven (KULeuven), meerdata creator
Onderzoeksdomein Visserij, meerdata creator
Université de Liège (ULG), meerdata creator
Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Biologie, Ecologie et Evolution; Laboratoire d'Océanologie, meerdata creator
Université Libre de Bruxelles (ULB), meerdata creator
Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Zoologie systématique et écologie animale (ULB), meerdata creator
Université Libre de Bruxelles; Section interfacultaire d'Agronomie; Laboratoire d'Océanographie biologique et d' Aquaculture, meerdata creator
Universiteit Antwerpen (UA), meerdata creator
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meerdata creator
Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), meerdata creator

Gerelateerde datasets
Dataset delen:
Projekt Zee - Biotische datasets van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Meteorologische en hydrologische observaties in het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Sorptie-eigenschappen van sedimenten in het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Vervuiling in het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Waterkwaliteit datasets van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Andere relatie:
Projekt Zee - Datasets Schelde 1970-1976, meer

Project
Projekt Zee, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2017-03-16
Informatie laatst gewijzigd: 2018-06-08
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid