IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MONIT_SEAWATER: Monitoring water quality of the Belgian Continental Shelf and the Scheldt estuary
Contact: Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (IRScNB/KBIN-BMM), meer

Beschikbaarheid: De data kan beschikbaar gesteld worden op aanvraag via de hogervermelde contactgegevens.

Beschrijving
Monitoring and evaluation of the quality of the marine environment of the Belgian Continental Shelf and the Scheldt estuary. meer

Nutrients, salinity, temperature, suspended matter, dissolved oxygen, chlorophyll-a, phaeopigment, TOC, POC, DON and optical parameters are measured in the water column.

Scope
Thema's:
Fysisch > Hydrografie (bv. T, S), Milieu-kwaliteit / vervuiling, Watersamenstelling > Bulk chemie (bv. pH, TCO2), Watersamenstelling > Nutrienten, Watersamenstelling > Opgeloste gassen, Watersamenstelling > Zwevende stof - turbiditeit
Kernwoorden:
Marien, Brak water, Terrestrisch, Waterkwaliteit, ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP), ANE, Schelde-estuarium

Geografische spreiding
ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1982 [Gestart]

Parameters
Acenafteen, Acenaftyleen, Ammonium, Anthraceen (Ant), Benzo(a)anthraceen (B(a)A), Benzo(a)Pyreen (B(a)P), Benzo(b)fluorantheen, Benzo(e)pyreen, Benzo(ghi)peryleen (BghiPe), Benzo(k)fluorantheen (B(k)F), Chlorofyl a, Chlorofyl b, Chroom, Densiteit, Dibenz(a,h)anthraceen, Dibutyltin, Diphenyltin, Fenantreen (Fen), Fluorantheen (Flu), Fluoreen, Fosfaat (PO43-), Indeno(123cd)pyreen (IP), Monobutyltin, Monophenyltin, Naftaleen, Nitraat (NO3-), Nitraat (NO3-) +Nitriet (NO2-), Nitriet (NO2-), Opgeloste organische koolstof, Opgeloste zuurstof, Particulair stikstof, Particulaire organische koolstof, Peryleen, Phaeophytin a, Phaeophytin b, pH-zuurtegraad, Pyreen, Saliniteit, Secchi diepte, Silicaat, Temperatuur, Totaal Fosfor (P), Totaal Stikstof (N), Total organic carbon (TOC), Tributyltin (TBT), Triphenyltin, Turbiditeit, Zuurstof saturatie

Bijdrage door
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Belgisch Marien Data Centrum (BMDC), meerdata beheerder
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Monitoring hydrografie, waterkwaliteit en contaminanten voor het Belgische continentaal plat en de Westerschelde, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010, meer
Andere relaties:
MONIT_BIOTA: Monitoring of metals and organic compounds in biota in the Belgian part of the North Sea and the Scheldt estuary, meer
MONIT_SED: Monitoring of metals and organic compounds in sediments in the Belgian part of the North Sea and the Scheldt estuary, meer
MONIT_RAD: Radiologisch toezicht op het Belgisch Continentaal Plat, meer

Project
MONIT: Monitoring the Belgian Continental Shelf and the Scheldt estuary, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2015-10-05
Informatie laatst gewijzigd: 2018-06-18
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid