IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Projekt Zee - Biotische datasets van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976 [Projekt Zee - Biotic data of the Belgian part of the North Sea 1970-1976]
Contact:

Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Nota: Part of the datasets are still restricted, but will be released after publication.

Beschrijving
Dataset on biotic observations in the context of "Project Sea". The data are digitized from technical reports in the frame of the 4DEMON project. meer

The dataset contains information of all biotic parameters (benthos, birds, fish, phytoplankton and zooplankton) that were measured in the framework of "Project Sea" (1970-1976), the first Belgian marine research program in the Belgian Continental Shelf (BCS).

Following laboratories participated in "Projekt Zee" Biota :

* Unité d'Océanologie et d'Anatomie comparée (ULB)

* Laboratorium voor Ekologie en Systematiek (VUB)

* Laboratorium voor Microbiologie en Hygïene (VUB)

* Laboratoire de Biologie Marine (ULG)

* Laboratoire d'Océanologie (ULB)

* Laboratorium voor Fyto-hydrobiologie / Algologie (KUL)

* Laboratorium voor Morfologie en Systematiek (RUG)

* Rijksstation voor Zeevisserij Oostende (Min. Agr.)

* Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (RBINS)


Scope
Thema's:
Biologie > Benthos, Biologie > Plankton > Fytoplankton, Biologie > Plankton > Zooplankton, Biologie > Productiviteit - biomassa, Biologie > Vis, Biologie > Vogels, Visserij
Kernwoorden:
Marien, Aerobic bacteria, Anaerobic bacteria, Antibiotics, Benthic diatoms, Biological oxygen demand, By-catch, Commercial fish, Epibenthos, Experimental fisheries, Garnaalvisserij, Gram negative bacteria, Gram positive bacteria, Heterotrophic bacteria, Ichthyoplankton, Marine bacteria, Meiobenthos, Microphytobenthos, Pigmenten, ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP)

Geografische spreiding
ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1970 - 1976

Parameters
Aantal diatomeeën, Aantal vogels, Bacterial diversity, Benthische diatomeeën, Count of bacteria, Count of phytoplankton, Count of zooplankton, Densiteit bacteriën, Densiteit meiobenthos, Epibenthic species, Incubatietijd, Maaginhoud, Meiobenthos biomass, Microphytobenthos, Phytoplankton abundance, Phytoplankton density, Primary production of phytoplankton, Soorten, Vis meting: lengte, Wet weight of fish, Zooplankton abundance, Zooplankton biomassa

Bijdrage door
KU Leuven (KULeuven), meerdata creator
Onderzoeksdomein Visserij, meerdata creator
Université de Liège (ULG), meerdata creator
Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Biologie, Ecologie et Evolution; Laboratoire d'Océanologie, meerdata creator
Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Zoologie systématique et écologie animale (ULB), meerdata creator
Université Libre de Bruxelles; Section interfacultaire d'Agronomie; Laboratoire d'Océanographie biologique et d' Aquaculture, meerdata creator
Universiteit Antwerpen (UA), meerdata creator
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meerdata creator
Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), meerdata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Projekt Zee - Datasets voor het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Dataset delen:
Projekt Zee - Bacteriologie van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Benthos van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Fytoplankton data van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Ichtyofauna van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Vogelobservaties in het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Zooplankton data van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Andere relaties:
Projekt Zee - Meteorologische en hydrologische observaties in het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Sorptie-eigenschappen van sedimenten in het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Vervuiling in het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
Projekt Zee - Waterkwaliteit datasets van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2014-09-12
Informatie laatst gewijzigd: 2018-06-08
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid