IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Epifauna community at Waarde and Saeftinghe (Westerschelde) in 1991
Citeerbaar als data publicatie
Makwaia E.S.; Hamerlynck O.; Fundamental and Applied Marine Ecology Post Graduate Program (FAME). VUB; Marine Biology Section, Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Epifauna community at Waarde and Saeftinghe (Westerschelde) in 1991. https://doi.org/10.14284/224
Contact:

Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
Species composition, density and biomass of epifauna in the creeks of saltmarshes Waarde and Saeftinghe between February and August 1991. The data were digitized by VLIZ from the original report: Makwaia, E.S. (1992). Utilization of saltmarshes by fishes and macrocrustaceans in the Westerschelde estuary. MSc Thesis. RUG: Gent. 49 pp. meer

Samples were collected in February, April, June and August in the saltmarsh of Waarde. In the saltmarsh of Saeftinghe samples were collected in April, June and August. A passive fishing method was used to sample the organisms migrating in and out of the creeks. The gear used was a simple fykenet that was operated from a bridge across the saltmarsh creek. When water started to enter the creek on the rising tide, the net was placed on the creek bottom, its mouth facing the current. Ropes and weights kept the net in place and the net was hauled every hour. After the moment of high water the net was placed at the other side of the bridge, now facing the ebb current. Measurements of the current and waterheight allowed quantification of the catches in relation to the volume of water which passed through the net. All animals caught were identified to species level, counted and measured under the binocular microscope. The dry weight of the detritus present in all samples was measured and used as an environmental variable. Common species caught included, Neomysis integer, Mesopodopsis slabberi, Crangon crangon, Palaemonetes varians, Corophium volutator, Gammarus salinus, Carcinus maenas, Pomatoschistus microps and Platichthys flesus postlarvae.

Scope
Thema's:
Biologie > Benthos, Biologie > Vis
Kernwoorden:
Marien, Brak water, Terrestrisch, Epibenthos, Epifauna, Macrocrustacean communities, Saltmarsh, ANE, Nederland, Westerschelde, Saeftinge, ANE, Nederland, Westerschelde, Waarde, ANE, Schelde-estuarium, Carcinus maenas (Linnaeus, 1758), Corophium volutator (Pallas, 1766), Crangon crangon (Linnaeus, 1758), Gammarus salinus Spooner, 1947, Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861), Neomysis integer (Leach, 1814), Palaemonetes varians (Leach, 1814 [in Leach, 1813-1815]), Platichthys flesus (Linnaeus, 1758), Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838)

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde, Saeftinge
ANE, Nederland, Westerschelde, Waarde [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Februari 1991 - Augustus 1991

Taxonomische spreiding
Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Corophium volutator (Pallas, 1766) [WoRMS]
Crangon crangon (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Gammarus salinus Spooner, 1947 [WoRMS]
Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861) [WoRMS]
Neomysis integer (Leach, 1814) [WoRMS]
Palaemonetes varians (Leach, 1814 [in Leach, 1813-1815]) [WoRMS]
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838) [WoRMS]

Parameters
AFDW biomassa, Epibenthos density

Bijdrage door
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), meerdata creator
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meerdata creator
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meerdata beheerder
Vrije Universiteit Brussel; Fundamental and Applied Marine Ecology Post Graduate Program (FAME), meerdata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Cattrijsse, A. (1994). Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea. PhD Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep morfologie, systematiek en ecologie: Gent. V, 123 pp., meer
Makwaia, E.S. (1992). Utilization of saltmarshes by fishes and macrocrustaceans in the Westerschelde estuary. MSc Thesis. RUG: Gent. 49 pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2014-05-20
Informatie laatst gewijzigd: 2016-10-05
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid