IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiegrootte [Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: population size]
Citatie
Stienen, E.; Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek; (2004): Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiegrootte. http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=37
Contact: Stienen, Eric

Gearchiveerde data

Gearchiveerd bestand:
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar na embargo periode
Data are initially restricted, but the access condition relaxes to academic or unrestricted once a specified period of time after an event (such as collection, publication, completion of QC procedures or project cessation) has elapsed

Beschrijving
Dataset resulteert uit gestandaardiseerde tellingen van nesten in de buitenhaven van Zeebrugge. Voor elke soort, wordt er 21 dagen na de vondst van het eerste ei geteld (voor het uitkomen van de eerste eieren). Tellingen worden mede door vrijwilligers gedaan.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vogels, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Marien, Broedvogels, Evaluatie van stocks, Kustmilieu, Populatiedynamiek, Vogels, Voortplanting, Zeevogels, ANE, België, Belgische kust, ANE, België, Brugge, Zeebrugge, Larus argentatus Pontoppidan, 1763, , Larus fuscus Linnaeus, 1758, Larus ridibundus Linnaeus, 1766, Sterna albifrons Pallas, 1764, Sterna hirundo Linnaeus, 1758, Sterna sandvicensis Latham, 1787

Geografische spreiding
ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]
ANE, België, Brugge, Zeebrugge [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Mei 2002
Mei 2003

Taxonomische spreiding
Larus argentatus Pontoppidan, 1763 [WoRMS]
Larus cachinnans michahellis
Larus fuscus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 [WoRMS]
Sterna albifrons Pallas, 1764 [WoRMS]
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Sterna sandvicensis Latham, 1787 [WoRMS]

Parameter
Count of nests Methode
Count of nests: Total count of nests
Total count of nests. Not with transects. Matches are used to mark the counted nests.

Bijdrage door
Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata creatortaxonomisch verantwoordelijkedata beheerder
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
PROJECT DATA: Geïntegreerde data van projecten PODO I en Trophos (1997-2006), meer

Project
TROPHOS: Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M. (2002). Behoud/bescherming van natuurwaarden in Voorhaven van Zeebrugge. Nota Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.7[s.n.]: Brussel, meer
Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2002). Belang van de Thorntonbank voor de mariene avifauna. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.101. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M. (2002). Broedplaatsen van sternen, meeuwen en plevieren in de Voorhaven van Zeebrugge. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.168. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M. (2002). Broedsucces van sternen in de Zeebrugse voorhaven: overzicht van enkele resultaten van de Visdief. Vogelnieuws 1(3): 16-20, meer
Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). De avifauna van de Wenduinebank: studie ter beoordeling en monitoring van de impact van een offshore windpark op de mariene avifauna. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.33. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
Vercruijsse, H.J.P. et al. (2002). First pure pairs of yellow-legged gull Larus [cachinnans] michahellis along the North Sea coasts. Atlant. Seabirds 4(3): 127-129, meer
Vercruijsse, H.J.P. et al. (2002). Geelpootmeeuw Larus michahellis als nieuwe broedvogel in België. Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen 68(3): 120-122, meer
Stienen, E.W.M.; Kuijken, E. (2003). Het belang van de Belgische zeegebieden voor zeevogels. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2003.208. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 33 pp., meer
Provoost, S.; Stienen, E.; De Bruyn, L.; Herrier, J.-L. (2003). Kust, in: Dumortier, M. et al. Natuurrapport 2003: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21: pp. 117-121, meer
Stienen, E.W.M. et al. (2002). Studie naar te verwachten impact van windmolenparken op zee ten aanzien van de mariene avifauna in het kader van een MER voor plaatsing van windturbines ter hoogte van de Vlakte van Raan. Deelstudie 'avifauna' van MER 'TotalFinaElf'-project. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.179. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer
Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Kuijken, E. (2002). Toekomstperspectieven voor kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: adviesnota in het kader van de instandhouding van de populaties van kustbroedvogels. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.231. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 34 pp., meer
Stienen, E.W.M. et al. (2002). Zilvermeeuw Larus argentus en Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus als broedvogels in Vlaanderen, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 104-110, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-05-10
Informatie laatst gewijzigd: 2015-01-19
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid