IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoek naar de mortaliteit en verwondingen bij vissen veroorzaakt door verschillende types van pompgemalen [Research on mortality and injuries of fish caused by different types of pumping stations]
Contact: Buysse, David

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Beschrijving
Onderzoek naar de mortaliteit en verwondingen bij vissen veroorzaakt door verschillende types van pompgemalen. Met behulp van een lange fuik die perfect aansluit op de uitstroom van een pomp werden alle verpompte vissen gevangen en nauwkeurig onderzocht op zichtbare verwondingen. Types pompgemalen die werden onderzocht betreffen propellerpompen en vijzels. meer

Onderzoek naar de mortaliteit en verwondingen bij vissen veroorzaakt door verschillende types van pompgemalen. Met behulp van een lange fuik die perfect aansluit op de uitstroom van een pomp werden alle verpompte vissen gevangen en nauwkeurig onderzocht op (uitwendig) zichtbare verwondingen. Twee types pompgemalen werden onderzocht: respectievelijk het Spiedamgemaal (propeller) in de Avrijevaart in Ertvelde en het Isabellagemaal (vijzel) in het Leopoldkanaal in Boekhoute.

Scope
Kernwoorden:
Zoet water, Mortar, Pompgemaal, Propellerpomp, Schieraal, Sterfte, Vismigratie, Vismigratieknelpunt, Visschade, Zoetwatervissen, Belgium, Boekhoute, Belgium, Ertvelde, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), Cyprinidae Rafinesque, 1815

Geografische spreiding
Belgium, Boekhoute
Belgium, Ertvelde

Spreiding in de tijd
25 Juli 2008 - 8 December 2008
Elk seizoen
30 September 2009 - 9 December 2009
Elk seizoen

Taxonomische spreiding
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Cyprinidae Rafinesque, 1815 [WoRMS]

Parameters
Aantal vissen Methode , Aard van de verwonding (schadeklasse), Gewicht, Soorten Methode , Vis meting: lengte
Aantal vissen: Fuikvangsten
Soorten: Fuikvangsten

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Aquatisch Beheer, meerdata beheerder
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldexperiment
Metadatarecord aangemaakt: 2010-09-24
Informatie laatst gewijzigd: 2014-04-15
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid