IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoek naar de migratie van vissen tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde [Research on the migration of fish between Upper Seascheldt, and Upperscheldt]
Contact: Buysse, David

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Beschrijving
In dit onderzoek werd nagegaan of er opnieuw landinwaartse migratie is (vanuit het marien milieu) en of er migratiebelemmering optreedt ter hoogte van de verschillende potentiële migratieknelpunten die in de omgeving van de overgang tussen Zuider- en Westervak van de Ringvaart te Merelbeke aanwezig zijn.

Scope
Kernwoorden:
Zoet water, Afsluitdammen; Beweegbare stuwen, Bot, Paling, Rivierprik, Spiering, Trekvissen, Vis, Vismigratie, Vismigratieknelpunt, Zoetwatervissen, ANE, Schelde-estuarium, België, Bovenschelde, België, Zeeschelde, Belgium, Bovenschelde, Asper, Belgium, Bovenschelde, Merelbeke, Belgium, Bovenschelde, Oudenaarde, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), Cyprinidae Rafinesque, 1815, Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758), Salmo (Osmerus) eperlanus (Linnaeus, 1758), Pisces, Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Bovenschelde [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]
Belgium, Bovenschelde, Asper [Marine Regions]
Belgium, Bovenschelde, Merelbeke [Marine Regions]
Belgium, Bovenschelde, Oudenaarde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1 Januari 2002 - 31 December 2002
Maandelijks

Taxonomische spreiding
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Cyprinidae Rafinesque, 1815 [WoRMS]
Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Salmo (Osmerus) eperlanus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Pisces [WoRMS]
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameters
Aan- of afwezigheid van hom, eitjes of paaiuitslag, Aantal vissen Methode , Fish species Methode , Gewicht, Vis meting: lengte
Aantal vissen: Fuikvangsten
Fish species: Fuikvangsten

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, meerfinancierdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer, meerdata creator

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Buysse, D. et al. (2004). Onderzoek naar de migratie van vissen tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.02. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0198-0. 94 pp., meer
Buysse, D. et al. (2008). Potential re-establishment of driadromous fish species in the River Scheldt (Belgium). Hydrobiologia 602(1): 155-159. http://hdl.handle.net/10.1007/s10750-008-9292-5, meer
Buysse, D. et al. (2003). Vismigratie naar het stroomgebied van de Bovenschelde: migratiepatronen en invloed van migratieknelpunten. Natuur.Focus 2(4): 132-137, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldexperiment
Metadatarecord aangemaakt: 2010-09-24
Informatie laatst gewijzigd: 2014-04-15
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid