IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afvoer in het Scheldebekken [Discharges in the Scheldt Basin]

Gearchiveerde data
Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Deze dataset omvat de resultaten van het continu en nauwkeurig opvolgen van de afvoer van het bovendebiet aan de opwaartse rand van het tij-gebied (Zeescheldebekken), en het doorrekenen van deze bovenafvoer tot aan de mondingen van de zijrivieren en tot uiteindelijk de Zeeschelde te Schelle. Deze bovenafvoer heeft immers invloed tot in de Beneden-Zeeschelde, met name op het getij, op fysische waterkwaliteit (zoals zeezout- en slibgehalte), op de globale afvoer van gesuspendeerde en opgeloste stoffen (o.m. slib en polluenten), en op de evolutie van de bedding. meer

After all, the upper flow-rate has an impact on the tide, physical water quality (salinity and mud content), the global discharge of suspended matter (mud and pollutants) and the development of the riverbed.

Scope
Thema's:
Fysisch, Fysisch > Waterniveau (& bodemdruk, IES), Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Terrestrisch, Omzetting, Rivierafvoer, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1947 [Gestart]

Parameter
Current flow

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst, meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer, meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Taverniers, E. et al. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. bijl., 30 p. tab., 241 p. fig. pp., meer
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27 p. tab., 92 p. fig. pp., meer
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. bijlagen pp., meer
Taverniers, E. et al. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tab., 110 p. Fig. pp., meer
Taverniers, E. et al. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tab., 185 p. Fig. pp., meer
Vereecken, H. et al. (2012). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2011: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2011 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVII, 248 + 7 p. bijl. pp., meer
Vanlierde, E. et al. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. bijl. pp., meer
Vanlierde, E. et al. (2014). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2013: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2013. Versie 8.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 144 + 7 p. bijl. pp., meer
Taverniers, E. (1995). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1994. Verslag AMS, 95/01. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 4 + bijlagen pp., meer
Taverniers, E. (1996). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1995. Verslag AMS, 96.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 6 + bijlagen pp., meer
Taverniers, E. (1997). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1996. Verslag AMS, 97.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7 + appendices pp., meer
Taverniers, E. (1998). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1997. Verslag AMS, 98.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7 + tables pp., meer
Taverniers, E. (1999). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1998. Verslag AMS, 99.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer
Taverniers, E. (2000). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1999. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. , meer
Taverniers, E. (2001). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 2000. Verslag AMS, 2001.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 14 + appendices pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-05-15
Informatie laatst gewijzigd: 2015-11-24
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid