IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print-vriendelijke versie

LIFE+ workshop: Beheer van kustduinen en zandstranden

[ meld een fout in dit record ]

Meer: Deelnemers | URL 
  Evenement-type: Conferentie/Workshop
  Periode: 2018-06-12 - 2018-06-14
  Locatie: Université Littoral, Duinkerke, Frankrijk

Instituten (3)  Top | URL 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (ANB), meer, organiser
 • Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO), meer, organiser
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, partner

URL  Top | Deelnemers 

Beschrijving:
  Internationale workshop georganiseerd door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid in samenwerking met de Université du Littoral Côte d’Opale de Dunkerque.
  Thema's:
  - Netwerking tussen LIFE projecten omtrent kusten
  - Natura 2000 Biogeografisch Proces & kustduinen-routekaart
  - Klimaatwijziging en atmosferische stikstofdepositie versus dynamiek en biodiversiteit van de kustduinen
  - Zeespiegelstijging en kust squeeze: nood aan synergie tussen zeewering en natuurontwikkeling
  - Herstel van de ecologische connectiviteit tussen duingebieden langs verstedelijkte kusten
  - Beheerplanning en monitoring van het beheer in kustduinen en op zandstranden
  - Ecosysteemdiensten van kustduinen en zandstranden

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemers | URL