Expertengroep ‘Redactie De Grote Rede’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘Redactie De Grote Rede’

De Grote Rede is een informatieblad over de Vlaamse kust en aangrenzende zee uitgegeven door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Dit magazine wil informatie aanbieden en opinies aan bod laten komen i.v.m. actuele thema's aansluitend bij het concept 'geïntegreerd kustzonebeheer'.

De redactie van het gratis huistijdschrift De Grote Rede is opgericht in het najaar van 2000 en is daarmee de oudste nog actieve expertengroep van het VLIZ. Bij de opstart bestond deze redactie uit een tiental dynamische krachten, met ervaring in de onderzoekswereld of met het kustzonebeleid, gerekruteerd uit verschillende disciplines en onderzoeksvelden. Intussen is de redactie uitgegroeid tot een groep van 43 experten, waarvan 32 deel uitmaken van de hoofdredactie.

De redactie vergadert drie keer per jaar. Tevens zijn twee specifieke deelredactieteams actief, respectievelijk ter verklaring van zeewoorden (zie Expertengroep ‘Zeewoordenteam’) en ter ondersteuning van de rubriek ‘De vruchten van de zee’. De leden zetelen in de redactie ten persoonlijke titel, en worden geacht mee te waken over de kwaliteit van het tijdschrift en regelmatig nieuwe bijdragen aan te brengen of bijdragen na te lezen.

 

Voor meer informatie: Jan Seys en Nancy Fockedey

Meer informatie over De Grote Rede.

Meer informatie over de redactieleden van De Grote Rede.