LifeWatch Maritime Industry Workshop | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

LifeWatch Maritime Industry Workshop

Vernieuwende technologie inzetten om wetenschappelijke biodiversiteitsdata in te zamelen en vervolgens geheel vrij beschikbaar te stellen aan eenieder die het kan gebruiken. Dat is wat Lifewatch Belgium doet. Op 23 januari wil het LifeWatch-team van het VLIZ heel gericht vertegenwoordigers van de diverse maritieme bedrijven uit de regio uitnodigen. Zij kunnen er kennis maken met de maritieme activiteiten en diensten die LifeWatch hen kan aanbieden. Aangezien valorisatie naar de locale industrie als een belangrijk aspect van het project wordt beschouwd, zal tevens een adviesraad voor de maritieme industrie worden geïnstalleerd om het project verder te coachen rond data hiaten en toekomstige valorisatiemogelijkheden voor de sector.

Agenda

14:00: Introductie LifeWatch mariene observaties, meetnetwerken en data systemen
15:00: Voorstelling use cases van gebruik LifeWatch services, data en expertise
15:30: Introductie tot de LifeWatch Maritime Industry Advisory Board (MIAB)
16:00: Eerste discussie mbt verwachtingen en invulling MIAB
16:30: Receptie

Waar?

Vlaams Instituut voor de Zee
InnovOcean site
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
Meeting room: Noordzee (inkom via pakhuis 61)
Hoe ons bereiken?

Registreren

Het event is gratis, maar voorafgaande registratie is wel vereist.

Meer informatie