OTGA Training: Research Data Management | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

OTGA Training: Research Data Management

Een ganse week ondergedompeld worden in de basisbeginselen van data management? Waarom? Omdat elke mariene wetenschapper een goede kennis zou moeten hebben van databeheer. Dit zowel ten voordele van het eigen onderzoek, als voor een optimale integratie en ontsluiting van de onderzoeksresultaten. Schrijf je in voor de Ocean Teacher Global Academy training ‘Research Data Management’ van 4 tot 8 december 2017 in Oostende. Voor mariene onderzoekers, postgraduaatstudenten (ManaMa/Phd) en medewerkers van mariene datacentra. Cursus door UNESCO-IOC-IODE Project Office, met medewerking van VLIZ en de Vlaamse overheid.

Elke wetenschapper heeft er baat bij om kennis te hebben van goed databeheer. Data management begint al bij het plannen - nog voor het meten - en omvat het opslaan, organiseren, delen, beschrijven, publiceren en beheren van de meetgegevens en de ermee gerelateerde informatie. Veel financieringsagentschappen en overheden zijn trouwens in toenemende mate vragende partij dat open toegang wordt verschaft aan de door hen gefinancierde onderzoeksresultaten.  Het beheer van datasets – zeker grootschalige – kan uitdagend zijn.  Onderzoekers moeten steeds meer samenwerken met mariene datacentra, repositories en bibliotheken om toegang tot hun data te verschaffen en toegankelijke dataproducten te ontwikkelen.

Geïnteresseerde mariene onderzoekers, postgraduaatstudenten (ManaMa/Phd) en medewerkers van mariene datacentra worden door UNESCO-IOC-IODE uitgenodigd zich in te schrijven voor het OTGA-trainingsprogramma (OceanTeacher Global Academy) ‘Research Data management’. Van 4 tot 8 december 2017 in Oostende georganiseerd, met de steun van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Vlaamse overheid. Voorrang gaat naar deelnemers uit Europa en/of betrokkenen in Europese projecten. Inschrijven kan nog tot 30 september. Er worden beurzen voorzien door de organisatoren.

Meer info in de brochure.