Studiedag Vissen in het Verleden 2017 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Studiedag Vissen in het Verleden 2017

Iedereen met een hart voor het rijke verleden van onze zeevisserij is van harte uitgenodigd op de vierde editie van de studiedag Vissen in het Verleden op 17 november 2017. Twee thema's staan centraal. Als eerste de Vissersopstand in Oostende van 1887, omdat het dit jaar 130 jaar geleden is. Drie sprekers schetsen de socio-economische achtergrond. In de interactieve sessie De Cierk kan iedereen meedoen en kort een verhaal brengen dat te maken heeft met de ter ziele gegane Belgische visserij op haring en sprot.

Het historisch aspect en een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische visserij vormen zoals steeds dé sleutelwoorden van deze tweejaarlijkse studiedag. Vissen in het Verleden staat open voor iedereen die beroepsmatig of vanuit pure interesse meer te weten wil komen over dit stuk van onze geschiedenis. En zo meer inzicht wil krijgen in de actualiteit en toekomst van deze bedrijfstak. Geschiedkundigen, archeologen, ecologen, erfgoeddeskundigen, sociologen, visserijbiologen, heemkundigen, vissers, beleidmakers ... en andere geïnteresseerde professionelen of (ervarings)deskundigen zijn allen welkom.

Op vraag van ons publiek beperkten we de duur van de studiedag vanaf dit jaar tot een namiddag. Kort maar krachtig! We starten de namiddag met een sessie over de Vissersopstand in Oostende in 1887. In die periode heerste er in België een zware economische recessie, die ook ernstige gevolgen had voor de zeevisserij. Op 23 en 24 augustus 1887 kwamen de Oostendse vissers in opstand tegen de Britse concurrentie. De rellen werden bloedig neergeslagen door politie en brurgerwacht. Er vielen doden en gewonden. Al deze ellende speelde zich af tegen een opkomend kusttoerisme voor de rijke burgerij. Drie sprekers duiden de vissersopstand, de toestand en tendensen van het toenmalige visserijbedrijf en de recessie in het visserijbedrijf tijdens de Belle-Epoque periode.

Na de koffie gaan we van start met de sessie 'De Cierk'. Een 10-tal sprekers stellen kort een verhaal voor op basis van een voorwerp, een beeld, getuigenis of citaat, waarna ze in interactie gaan met het aanwezige publiek. Voor deze editie van de Cierk zoeken we vooral verhalen rond de ter ziele gegane pelagische kustvisserij op haring en sprot*.

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de studiedag: www.vliz.be/zeevisserij. Deelname aan de studiedag is gratis, maar inschrijving is verplicht voor 10 november 2017 via het online inschrijvingsformulier.
!!! Ondertussen is de maximale capaciteit van de zaal bereikt en is inschrijven niet meer mogelijk. !!!

Het agentschap Onroerend Erfgoed, het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO), het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heten u van harte welkom.

* Reden om op dit onderwerp te focussen is de opstart van het onderzoeksproject 'Belgische pelagische visserij en Sandetti-haring' door de VLIZ-expertengroep Historiek van de Zeevisserij. Deze groep experten komt al sinds 2010 bijeen. Ze functioneert als een forum voor open overleg en uitwisseling van gegevens rond de geschiedenis van de zeevisserij in Vlaanderen/België, met nadruk op de multidisciplinariteit in het onderzoek (archeologie, geschiedenis, sociologie, antropologie, ecologie, biologie, cultuur, economie, etc.). De expertengroep biedt mogelijkheden voor verdere integratie, ontsluiting en verspreiding, en om nieuwe onderzoeksthema’s aan te snijden.