De Grote Rede - Colofon | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

De Grote Rede - Colofon

De Grote Rede is het informatieblad over kust en zee voor de regio Vlaanderen en omstreken. Met drie grote bijdragen en negen vaste rubrieken biedt dit magazine zijn lezers een gevarieerde, maar objectieve kijk op de actuele kennis over de kust, zee en oceaan en geeft het uitleg bij het gevoerde onderzoek en beleid. Het tijdschrift wordt gratis opgestuurd op aanvraag (op papier of digitaal).

Het tijdschrift De Grote Rede wordt uitgegeven door het VLIZ, maar het wordt opgesteld door een 30-koppige redactie, allen mensen die werken in het marien onderzoek of kustzonebeleid, en dat in de meest uiteenlopende onderzoeksdisciplines.

De Grote Rede verschijnt tweemaal per jaar in een oplage van 10 000 exemplaren.

Overname van (delen van) artikels in andere tijdschriften, kranten en websites is mogelijk mits juiste bronvermelding. Neem hiervoor contact op met eindredacteur Jan Seys.

Verantwoordelijke uitgever

Jan Mees (VLIZ)
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende, België

ISSN 1376-926X

Coördinatie en eindredactie

Jan Seys, Nancy Fockedey en Bart De Smet (VLIZ)
Tel.: +32-(0)59-34 21 40

Redactieleden (alfabetisch)

Kathy Belpaeme
Jens Boyen
An Cliquet
Evy Copejans
Mathieu de Meyer
Fien De Raedemaecker
Bart De Smet
Ine Demerre
Nancy Fockedey
Jan Haelters
Francis Kerckhof
Hannelore Maelfait
Pieter Mathys
Jan Mees
Tina Mertens
Tine Missiaen
Theo Notteboom
Ellen Pape
Hans Pirlet
Ruth Pirlet
Sam Provoost
Marc Ryckaert
Hendrik Schoukens
Jan Seys
Ineke Steevens
Sarah Vanden Eede
Sofie Vandendriessche
Klaas Willaert

Zeewoordenteam (alfabetisch)

Roland Desnerck
Magda Devos
Nancy Fockedey
Jan Seys
Johan Termote
Tomas Termote
Dries Tys
Carlos Van Cauwenberghe
Arnout Zwaenepoel

Vormgeving

Vanden Broele, Brugge 

Drukkerij

Lowyck drukkerij

Gedrukt op cyclusprint (FSC – 100 % gerecycleerd) 115g, in een oplage van 9 000 exemplaren.