Compendium voor Kust en Zee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Compendium voor Kust en Zee

Het Compendium voor Kust en Zee is een geïntegreerd kennisdocument over de sociaal-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België.

In samenwerking met een netwerk van experten, beoogt het VLIZ met dit initiatief objectieve, recente en wetenschappelijk onderbouwde informatie en gegevens uit het Vlaamse/Belgische mariene en maritieme onderzoek te bundelen. Een eerste versie van het kennisdocument werd gelanceerd in 2013, een tweede versie in 2015. Een nieuwe versie met nieuwe producten en inhoud wordt verwacht in december 2018. Het geïntegreerde karakter van het Compendium draagt bij tot een verhoogde communicatie binnen het netwerk van zeewetenschappers en deskundigen die professioneel betrokken zijn met kust en zee inclusief vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en het beleid. Verder verhoogt dit initiatief de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het marien onderzoek in Vlaanderen en België.

Het achtergronddocument en de afgeleide producten kunnen interactief geraadpleegd worden op de website van het Compendium voor Kust en Zee en zijn hieronder te downloaden:

 

De expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’ bestaat uit een netwerk van experten uit het beleid en uit de wetenschappelijke wereld die de uitwerking van het kennisdocument ondersteunt.