Brilliant Marine Research Idea | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Brilliant Marine Research Idea

Het VLIZ lanceert jaarlijks een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi te inspireren en te ondersteunen om een ​​briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. VLIZ roept tevens bedrijven uit de Blauwe Economie op om een BMRI-beurs te sponsoren.

De beurzen worden toegekend aan onderzoekers geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek). Met deze BMRI-beurs hopen we doctoraatsstudenten te inspireren en te helpen om een briljant onderzoeksidee te exploreren en uit te werken. Het gaat hierbij over een out of the box idee, een extra onderzoekstopic, maar steeds gekaderd binnen het huidige persoonlijke mariene onderzoeksveld. Per beurs wordt maximaal 5.000 EUR voorzien.

Voor de call 2020 stelde de VLIZ-filantropiewerking twee BMRI-beurzen beschikbaar. VLIZ-filantropie streeft ernaar om een marien onderzoeksidee te financieren dat kan bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag. Onderwerpen die (onder andere) in aanmerking komen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties.

Voor de call 2020 nodigde het VLIZ voor het eerst bedrijven uit de Blauwe Economie uit tot het sponsoren van een beurs. DEME nv was het eerste bedrijf dat een BMRI-beurs sponsorde. DEME is een wereldleider op het gebied van baggeren en landwinning, haveninfrastructuur, milieuoplossingen en de bouw van offshore windparken.  Het bedrijf is internationaal erkend voor het bieden van oplossingen voor de meest complexe projecten. Dankzij een geïntegreerde bedrijfsstructuur is DEME een innovatieve speler in de maritieme industrie. Kaderend binnen de expertise van het bedrijf diende een aanvraag voor de DEME BMRI-beurs gerelateerd zijn aan specifieke onderwerpen binnen één van volgende onderzoekssectoren: ingenieurs- en technologische wetenschappen, visserij- en aquacultuurwetenschappen, economische wetenschappen of de biologische wetenschappen. Een meer gedetailleerde omschrijving van de onderwerpen die in aanmerking komen is te lezen in de call for proposals.

Het totale beschikbare budget voor de beurzen (anno 2020) was 10.000 EUR gefinancierd door de VLIZ-filantropiewerking en 5.000 EUR gesponsord door DEME nv, waarbij maximaal 5.000 EUR per beurs voorzien werd.

De beurs kan worden gebruikt om promovendi te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten om gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, de aankoop van apparatuur of software die nodig is voor een bepaalde analyse, etc. Het fonds kan niet gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van bestaande infrastructuur binnen de eigen universiteit, voor personeelskosten, voor het betalen van reiskosten die meer dan 50% van de beurs omvatten of om conferenties bij te wonen.

Vind hier de gedetailleerde ‘Call for proposals’ voor de ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurs 2020 alsook het ‘BMRI aanvraagformulier 2020’. 

Je kon appliceren voor de beurs door onderstaande te versturen naar filantropie@vliz.be:

 • Aanvraagformulier (vast formaat, download het formulier hier)
 • CV (vrij formaat)
 • Toestemmingsformulier van de student zijn/haar supervisor geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool (vrij formaat)

De deadline voor het indienen van de aanvraag lag op vrijdag 24 januari 2020.

BMRI-beurs gesponsord door bedrijven

De VLIZ-filantropiewerking nodigt bedrijven uit de Blauwe Economie uit om een BMRI-beurs te sponsoren. Het biedt het bedrijf de mogelijkheid om het onderzoek van jonge wetenschappers een boost te geven. Daarenboven kan het bedrijf het onderzoeksthema mee richting te geven. Gedetailleerde informatie over het sponsoren van een BMRI-beurs (met als voorbeeld de call 2020) leest u hier.

 
 

Winnaars ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2020

 • Sarah Maes - Microbiome and diet turnover as a predictor of rapid environmental change in the Arctic Ocean
  KU Leuven - Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics
   
 • Luna van der Loos - Algal microbial interactions: beyond bacteria, let’s go viral
  UGent - Research Group Phycology
   
 • Bert Teunkens - Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN)
  UAntwerpen - ECOBE  Ecosystem Management Research Group
  Deze BMRI-beurs werd gesponsord door DEME.
   

Winnaars ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2019

 

Winnaars ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2018

 

Winnaars ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2017

Lees het artikel 'Toponderzoek gesteund' uit De Grote Rede nr. 47 waarbij je een korte omschrijving krijgt van de vier onderzoekstopics die in 2017 steunden op een BMRI-beurs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met karen.rappe@vliz.be.