Brilliant Marine Research Idea | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Brilliant Marine Research Idea

Het VLIZ lanceert jaarlijks een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi te inspireren en te ondersteunen om een ​​briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. VLIZ roept voor de call 2020 voor het eerst bedrijven uit de blauwe economie op om ook een BMRI-beurs te sponsoren.

De beurzen worden toegekend aan onderzoekers geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek). Het totale beschikbare budget voor de beurzen (anno 2019) is 10.000 EUR, waarbij maximaal 5.000 EUR per beurs voorzien wordt.

VLIZ-filantropie streeft ernaar om een marien onderzoeksidee te financieren dat kan bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag. Onderwerpen die (onder andere) in aanmerking komen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties. Met deze 'Brilliant Marine Research Idea' hopen we doctoraatsstudenten te inspireren en te helpen om een briljant onderzoeksidee te exploreren en uit te werken. Het gaat hierbij over een out of the box idee, een extra onderzoekstopic, maar steeds gekaderd binnen het huidige persoonlijke mariene onderzoeksveld.

De beurs kan worden gebruikt om promovendi te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten om gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, de aankoop van apparatuur of software die nodig is voor een bepaalde analyse, etc. Het fonds kan niet gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van bestaande infrastructuur binnen de eigen universiteit, voor personeelskosten, voor het betalen van reiskosten die meer dan 50% van de beurs omvatten of om conferenties bij te wonen.

BMRI-beurs call 2020 samen met bedrijven

De volgende call wordt gelanceerd op 15 oktober 2019. De filantropiewerking van het VLIZ stelt dan 2 beurzen, elk t.w.v. 5.000 EUR, beschikbaar. Tevens nodigt het VLIZ voor deze call voor het eerst bedrijven uit de blauwe economie uit om een beurs te sponsoren. Het biedt het bedrijf de mogelijkheid om het onderzoek van jonge wetenschappers een boost te geven. Daarenboven kan het bedrijf het onderzoeksthema mee richting te geven. Gedetailleerde informatie over het sponsoren van een BMRI-beurs leest u hier
 

 

Winnaars ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2019

 • Marlies Monnens - Small worms and their problematic mitochondrial genomes: a long-range PCR approach
  UHasselt - Centre for Environmental Sciences - Zoology: Biodiversity & Toxicology
   
 • Loïc Piret - Fjord sedimentary signature of an advancing glacier
  UGent - Department of Geology
   
 • Ilias Semmouri - Biomonitoring of a zooplankton population via in situ real-time RNA sequencing on the Simon Stevin
  UGent - GhEnToxLab

 

Winnaars ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2018

 

Winnaars ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2017

Lees het artikel 'Toponderzoek gesteund' uit De Grote Rede nr. 47 waarbij je een korte omschrijving krijgt van de vier onderzoekstopics die in 2017 steunden op een BMRI-beurs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met karen.rappe@vliz.be.