Brilliant Marine Research Idea | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Brilliant Marine Research Idea

Het VLIZ lanceert jaarlijks een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een ​​briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek.
De beurzen worden toegekend aan onderzoekers geaffilieerd aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek). Het totale beschikbare budget voor de beurzen is 10 000 EUR, waarbij maximaal 5 000 EUR per beurs voorzien wordt.
 
VLIZ-filantropie streeft ernaar om een marien onderzoeksidee te financieren dat kan bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag. Onderwerpen die (onder andere) in aanmerking komen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties.
 
De beurs kan worden gebruikt om promovendi te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten om gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, de aankoop van apparatuur of software die nodig is voor een bepaalde analyse, etc. Het fonds kan niet gebruikt worden voor personeelskosten of om conferenties bij te wonen.
 

Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevinden zich in het oproepdocument (in het Engels).

De deadline voor indiening van de kandidaturen is 15 december 2017.

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten volgende stukken aan het VLIZ over te maken:

• aanvraagformulier (vast formaat te downloaden hier)
• CV (vrij formaat)
• een toestemmingsverklaring van de supervisor van de student verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool (vrij formaat)

Kandidaturen en bijbehorende stukken worden verstuurd naar: filantropie@vliz.be