Brilliant Marine Research Idea | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Brilliant Marine Research Idea

Het VLIZ lanceert een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een ​​briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek.
De beurzen worden voor de eerste maal toegekend aan onderzoekers geaffilieerd aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek). Het totale beschikbare budget voor de beurzen is 10 000 EUR, waarbij maximaal 5 000 EUR per beurs voorzien wordt.
 
VLIZ-filantropie streeft ernaar om een marien onderzoeksidee te financieren dat kan bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag. Onderwerpen die (onder andere) in aanmerking komen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaan-gerelateerde rampen en mariene exploraties.
 
De beurs kan worden gebruikt om promovendi te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten om gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, de aankoop van apparatuur of software die nodig is voor een bepaalde analyse enz. Het fonds kan niet gebruikt worden voor personeelskosten of om conferenties bij te wonen.
 

Een nieuwe oproep voor een ‘Brilliant Marine Research Idea’ zal worden gelanceerd in het najaar van 2017.

De winnaars van de ‘Brilliant Marine Research Idea’ 2016 zijn gekend:

  • Emmanuel Van Acker (UGent, Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology) - Do marine aerosols improve human health? - An exploratory "holistic" approach
  • Laurine Burdorf (VUB, Departement Chemie) - Who are the cable bacteria?
  • Raf Meskens (Hoge Zeevaartschool Antwerpen) - A dynamic testing platform for anti-fouling coatings
  • Franz Maximilian Heindler (KULeuven, Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics) - Refugia of Antarctic Icefish