Beleidsinformerende nota’s (BINs) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Beleidsinformerende nota’s (BINs)

Op vraag verschaft het VLIZ gerichte beleidsrelevante informatie over mariene aangelegenheden en stelt die ter beschikking onder de vorm van Nederlandstalige Beleidsinformerende Nota’s (BINs). De inhoud van de BINs is steeds gestoeld op actuele wetenschappelijke inzichten en verschaft objectieve informatie en gegevens over het bevraagde thema.

Bij het opmaken van deze BINs steunt het VLIZ zo veel mogelijk op de expertise van de kust- en zeewetenschappers binnen het netwerk van mariene onderzoeksgroepen in België, en in Vlaanderen in het bijzonder. Indien het onderwerp dit vereist wordt ook te rade gegaan bij internationale experten.

Filter:Niet alle resultaten worden weergegeven gebruik de jaar filters indien u oudere publicaties zoekt.