Augmented Reality Sandbox | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Augmented Reality Sandbox

De Augmented Reality Sandbox is een educatief toestel dat de topografie van de zeebodem en gerelateerde processen aantrekkelijk visualiseert.

Hoe werkt de Augmented Reality Sandbox?  

De sandbox is een technologisch hoogstandje dat 3D-visualisatie software combineert met een fysieke zandbak. Boven deze zandbak is een camera bevestigd die beweging registreert en verwerkt. Handbewegingen veroorzaken een visualisatie van waterstroming, en zandverschuivingen veroorzaken topografische veranderingen.
Deze informatie wordt doorgegeven aan een computer, die bij elke beweging de topografische kaart update. Deze kaart wordt geprojecteerd op de zandbak met behulp van een videoprojector. In combinatie met de 3D-visualisatie software, leidt ‘het spelen met het zand’ tot een realistische en kleurrijke weergave van verschillende topografische processen.

Waarvoor wordt de Augmented Reality Sandbox gebruikt?

De Sandbox kan gebruikt worden als educatief object om, voornamelijk jongeren, inzicht te verschaffen in verschillende topografische processen op een leuke en interactieve manier. Enkele voorbeelden van processen die gesimuleerd kunnen worden zijn:

  • Een bepaalde hoeveelheid zand wegduwen biedt een visuele projectie van landverlaging en daaropvolgende waterinstroom (gesimuleerd door handbewegingen). Dit kan gebruikt worden om het ontstaan van estuaria of erosieprocessen te illustreren
  • Door zand op te hopen kan men landverhoging simuleren, waardoor men bijvoorbeeld het ontstaan van eilanden of zelfs continentale drift kan visualiseren

Technische details

  • Dell Precision (Ubuntu OS) + AR Sandbox software
  • Microsoft X-box Kinect 3D-camera
  • BenQ Native XGA (1024x768) projector
  • Zandbak met wit zand

Gebruik maken van de Augmented Reality Sandbox?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de Augmented Reality Sandbox, dat door het VLIZ ter beschikking wordt gesteld, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: ‘Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).